Please fill this field

Jaunākie dokumenti

Daļa no šiem dokumentiem var nebūt pieejami jūsu izvēlētajā valodā. Jums automātiski tiks piedāvāta dokumenta versija citā valodā. Pieejamās valodu versijas ir norādītas ar atbilstošām ikonām. (e.g.: FR ).

ATZINUMA PROJEKTS on a Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and environmentally friendly food system

05-01-2021 INTA_PA(2021)663077 PE663.077v01-00 INTA
Paolo DE CASTRO

IETEIKUMA PROJEKTS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Hondurasas Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un koka izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību

21-12-2020 INTA_PR(2020)660085 PE660.085v02-00 INTA
Karin KARLSBRO

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 14. decembris

18-12-2020 INTA_PV(2020)12-14-1 PE663.008v01-00 INTA

PROTOKOLS - Ceturtdiena, 2020. gada 10. decembris

18-12-2020 INTA_PV(2020)12-10-1 PE663.010v01-00 INTA

ZIŅOJUMA PROJEKTS ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Hondurasas Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un koka izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību

16-12-2020 INTA_PR(2020)660067 PE660.067v01-00 INTA
Karin KARLSBRO

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas digitālās nākotnes veidošanu: šķēršļu novēršana digitālā vienotā tirgus darbībā un mākslīgā intelekta izmantošanas uzlabošana Eiropas patērētājiem

15-12-2020 INTA_PA(2020)660373 PE660.373v01-00 INTA
Geert BOURGEOIS

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 30. novembris - Otrdiena, 2020. gada 1. decembris

15-12-2020 INTA_PV(2020)11-30-1 PE661.900v01-00 INTA

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 7. decembris

15-12-2020 INTA_PV(2020)12-07-1 PE661.984v01-00 INTA

ATZINUMS par virzību uz PTO prasībām pielāgotu ES oglekļa ievedkorekcijas mehānismu

14-12-2020 INTA_AD(2020)657463 PE657.463v02-00 INTA
Karin KARLSBRO

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 9. novembris - Otrdiena, 2020. gada 10. novembris

19-11-2020 INTA_PV(2020)11-09-1 PE660.340v01-00 INTA

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 26. oktobris - Otrdiena, 2020. gada 27. oktobris

17-11-2020 INTA_PV(2020)10-26-1 PE660.182v01-00 INTA

ATZINUMS par jaunu aprites ekonomikas rīcības plānu

12-11-2020 INTA_AD(2020)653833 PE653.833v02-00 INTA
Svenja HAHN

ATZINUMS par savienojamību un ES un Āzijas attiecībām

11-11-2020 INTA_AD(2020)657395 PE657.395v02-00 INTA
Seán KELLY

GROZĪJUMI Nr. 1 - 105 - Atzinuma projekts Virzība uz PTO prasībām pielāgotu ES oglekļa ievedkorekcijas mehānismu

03-11-2020 INTA_AM(2020)660137 PE660.137v01-00 INTA
Karin KARLSBRO

ATZINUMS par ilgtspējīgu korporatīvo pārvaldību

28-10-2020 INTA_AD(2020)655716 PE655.716v03-00 INTA
Heidi HAUTALA

ATZINUMS ar ieteikumiem Komisijai par pienācīgu rūpību uzņēmumu darbībā un uzņēmumu atbildību

28-10-2020 INTA_AD(2020)655776 PE655.776v02-00 INTA
Bernd LANGE

ATZINUMS par ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošanu

28-10-2020 INTA_AD(2020)657416 PE657.416v02-00 INTA
Enikő GYŐRI

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 12. oktobris

20-10-2020 INTA_PV(2020)10-12-1 PE659.015v01-00 INTA

PROTOKOLS - Ceturtdiena, 2020. gada 15. oktobris

20-10-2020 INTA_PV(2020)10-15-1 PE659.016v01-00 INTA

GROZĪJUMI Nr. 1 - 190 - Rezolūcijas priekšlikuma projekts ES tirdzniecības politikas pārskatīšana

20-10-2020 INTA_AM(2020)659021 PE659.021v01-00 INTA
Bernd LANGE

GROZĪJUMI Nr. 1 - 4 - Ziņojuma projekts Muitas nodokļu atcelšana dažiem ražojumiem

20-10-2020 INTA_AM(2020)659027 PE659.027v01-00 INTA
Bernd LANGE

GROZĪJUMI Nr. 1 - 41 - Atzinuma projekts Savienotība un ES un Āzijas attiecības

20-10-2020 INTA_AM(2020)659053 PE659.053v01-00 INTA
Seán KELLY

PROTOKOLS - Ceturtdiena, 2020. gada 24. septembris

19-10-2020 INTA_PV(2020)09-24-1 PE658.825v01-00 INTA

IETEIKUMA PROJEKTS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Savienību un Norvēģiju par visu ES CLXXV sarakstā iekļauto tarifa kvotu koncesiju grozīšanu sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības

16-10-2020 INTA_PR(2020)658924 PE658.924v01-00 INTA
Jörgen WARBORN

IETEIKUMA PROJEKTS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Savienību un Kubu par visu ES CLXXV sarakstā iekļauto tarifa kvotu koncesiju grozīšanu sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības

16-10-2020 INTA_PR(2020)658925 PE658.925v01-00 INTA
Gabriel MATO

PROTOKOLS - Ceturtdiena, 2020. gada 3. septembris

14-10-2020 INTA_PV(2020)09-03-1 PE657.245v01-00 INTA

PROTOKOLS - Piektdiena, 2020. gada 12. jūnijs

06-10-2020 CJ38_PV(2020)06-12-1 PE653.905v01-00 AFET INTA

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par muitas nodokļu atcelšanu dažiem ražojumiem

05-10-2020 INTA_PR(2020)657423 PE657.423v03-00 INTA
Bernd LANGE

GROZĪJUMI Nr. 1 - 47 - Atzinuma projekts Gada ziņojums par ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošanu

05-10-2020 INTA_AM(2020)658734 PE658.734v01-00 INTA
Enikő GYŐRI

ATZINUMA PROJEKTS par virzību uz PTO prasībām pielāgotu ES oglekļa ievedkorekcijas mehānismu

02-10-2020 INTA_PA(2020)657463 PE657.463v01-00 INTA
Karin KARLSBRO

GROZĪJUMI Nr. 1 - 79 - Draft opinion New Circular Economy Action Plan

02-10-2020 INTA_AM(2020)658809 PE658.809v01-00 INTA
Svenja HAHN

ATZINUMS par jaunu Eiropas MVU stratēģiju

30-09-2020 INTA_AD(2020)653813 PE653.813v03-00 INTA
Geert BOURGEOIS

ATZINUMA PROJEKTS par savienotību un ES un Āzijas attiecībām

23-09-2020 INTA_PA(2020)657395 PE657.395v01-00 INTA
Seán KELLY

GROZĪJUMI Nr. 1 - 75 - Atzinuma projekts Ilgtspējīga korporatīvā pārvaldība

23-09-2020 INTA_AM(2020)657472 PE657.472v01-00 INTA
Heidi HAUTALA

GROZĪJUMI Nr. 1 - 149 - Atzinuma projekts Korporatīvā uzticamības pārbaude un korporatīvā pārskatatbildība

23-09-2020 INTA_AM(2020)657475 PE657.475v01-00 INTA
Bernd LANGE

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības tarifa kvotu un citu importa kvotu piemērošanu

22-09-2020 INTA_PR(2020)657408 PE657.408v01-00 INTA
Christophe HANSEN

ATZINUMA PROJEKTS par ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošanu

18-09-2020 INTA_PA(2020)657416 PE657.416v01-00 INTA
Enikő GYŐRI

GROZĪJUMI Nr. 1 - 80 - Ziņojuma projekts ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republikas valdību par sadarbību ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu jomā un to aizsardzību

17-09-2020 INTA_AM(2020)657313 PE657.313v01-00 INTA
Iuliu WINKLER

IETEIKUMA PROJEKTS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu, ar ko groza Partnerattiecību pagaidu nolīgumu starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses, lai ņemtu vērā Samoa Neatkarīgās Valsts pievienošanos un citu Klusā okeāna salu valstu pievienošanos nākotnē

14-09-2020 INTA_PR(2020)657282 PE657.282v01-00 INTA
Herve JUVIN

GROZĪJUMI Nr. 3 - 11 - Ziņojuma projekts Ārkārtas tirdzniecības pasākumu ieviešana tām valstīm un teritorijām, kas piedalās vai ir saistītas ar Eiropas Savienības asociācijas un stabilizācijas procesu

10-09-2020 INTA_AM(2020)657254 PE657.254v01-00 INTA
Emmanuel MAUREL

ATZINUMS ar Komisijas ieteikumu ES tiesiskajam regulējumam ES izraisītas globālas atmežošanas apturēšanai un vēršanai pretējā virzienā

09-09-2020 INTA_AD(2020)652411 PE652.411v03-00 INTA
Karin KARLSBRO

ATZINUMS par jaunu ES un Āfrikas stratēģiju — partnerība ilgtspējīgai un iekļaujošai attīstībai

08-09-2020 INTA_AD(2020)648592 PE648.592v02-00 INTA
Joachim SCHUSTER

ATZINUMS par gada ziņojumu par ES un Moldovas asociācijas nolīguma īstenošanu

08-09-2020 INTA_AD(2020)655639 PE655.639v02-00 INTA
Markéta GREGOROVÁ

GROZĪJUMI Nr. 1 - 75 - Atzinuma projekts Jauna Eiropas MVU stratēģija

08-09-2020 INTA_AM(2020)657238 PE657.238v02-00 INTA
Geert BOURGEOIS

ATZINUMA PROJEKTS par jaunu aprites ekonomikas rīcības plānu

02-09-2020 INTA_PA(2020)653833 PE653.833v01-00 INTA
Svenja HAHN

GROZĪJUMI Nr. 1 - 20 - Atzinuma projekts Ziņojums par ES un Moldovas Republikas asociācijas nolīguma īstenošanu

31-08-2020 INTA_AM(2020)655937 PE655.937v01-00 INTA
Markéta GREGOROVÁ

ATZINUMA PROJEKTS ar ieteikumiem Komisijai par korporatīvo uzticamības pārbaudi un korporatīvo pārskatatbildību

07-08-2020 INTA_PA(2020)655776 PE655.776v01-00 INTA
Bernd LANGE

ATZINUMA PROJEKTS on Sustainable Corporate Governance

28-07-2020 INTA_PA(2020)655716 PE655.716v02-00 INTA
Heidi HAUTALA

ATZINUMA PROJEKTS par gada ziņojumu par ES un Moldovas asociācijas nolīguma īstenošanu

22-07-2020 INTA_PA(2020)655639 PE655.639v01-00 INTA
Markéta GREGOROVÁ

IETEIKUMA PROJEKTS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republikas valdību par sadarbību ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu jomā un to aizsardzību

13-07-2020 INTA_PR(2020)654105 PE654.105v01-00 INTA
Iuliu WINKLER

ZIŅOJUMA PROJEKTS ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republikas valdību par sadarbību ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu jomā un to aizsardzību

13-07-2020 INTA_PR(2020)654106 PE654.106v01-00 INTA
Iuliu WINKLER

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1215/2009, ar ko ievieš ārkārtas tirdzniecības pasākumus tām valstīm un teritorijām, kas piedalās vai ir saistītas ar Eiropas Savienības asociācijas un stabilizācijas procesu

10-07-2020 INTA_PR(2020)652538 PE652.538v03-00 INTA
Emmanuel MAUREL

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 6. jūlijs

08-07-2020 INTA_PV(2020)07-06-1 PE654.087v01-00 INTA

PROTOKOLS - Ceturtdiena, 2020. gada 25. jūnijs

01-07-2020 INTA_PV(2020)06-25-1 PE653.992v01-00 INTA

GROZĪJUMI Nr. 1 - 49 - Atzinuma projekts ES tiesiskais regulējums ES izraisītas globālas atmežošanas apturēšanai un vēršanai pretējā virzienā

29-06-2020 INTA_AM(2020)653994 PE653.994v01-00 INTA
Karin KARLSBRO

ATZINUMS par jaunu Eiropas rūpniecības stratēģiju

26-06-2020 INTA_AD(2020)650380 PE650.380v04-00 INTA
Markus BUCHHEIT

PROTOKOLS - Ceturtdiena, 2020. gada 28. maijs

17-06-2020 INTA_PV(2020)05-28-1 PE652.549v01-00 INTA