Please fill this field

Jaunākie dokumenti

Daļa no šiem dokumentiem var nebūt pieejami jūsu izvēlētajā valodā. Jums automātiski tiks piedāvāta dokumenta versija citā valodā. Pieejamās valodu versijas ir norādītas ar atbilstošām ikonām. (e.g.: FR ).

DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council implementing the Kimberley Process certification scheme for the international trade in rough diamonds (recast) EN

20-07-2021 INTA_PR(2021)694952 PE694.952v01-00 INTA
Iuliu WINKLER
Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 03-09-2021

OPINION on the EU Gender Action Plan III EN

15-07-2021 INTA_AD(2021)689792 PE689.792v02-00 INTA
Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO

ATZINUMS par Eiropas stratēģiju kritiski svarīgo izejvielu jomā

14-07-2021 INTA_AD(2021)689605 PE689.605v02-00 INTA
Roman HAIDER

PROTOKOLS - Trešdiena, 2021. gada 16. jūnijs - Ceturtdiena, 2021. gada 17. jūnijs

24-06-2021 INTA_PV(2021)06-16-1 PE694.962v02-00 INTA

ATZINUMS par jaunu ES stratēģiju attiecībā uz Ķīnu

21-06-2021 INTA_AD(2021)691467 PE691.467v03-00 INTA
Iuliu WINKLER

PROTOKOLS - Otrdiena, 2021. gada 25. maijs

21-06-2021 INTA_PV(2021)05-25-1 PE693.671v01-00 INTA

ATZINUMS par ES un ASV turpmākajām attiecībām

17-06-2021 INTA_AD(2021)691423 PE691.423v02-00 INTA
Bernd LANGE

PROTOKOLS - Ceturtdiena, 2021. gada 20. maijs

14-06-2021 INTA_PV(2021)05-20-1 PE693.805v01-00 INTA

GROZĪJUMI Nr. 1 - 72 - Atzinuma projekts Eiropas stratēģija kritiski svarīgo izejvielu jomā

02-06-2021 INTA_AM(2021)693653 PE693.653v01-00 INTA
Roman HAIDER

GROZĪJUMI Nr. 1 - 67 - Atzinuma projekts ES trešais dzimumu līdztiesības rīcības plāns

31-05-2021 INTA_AM(2021)693630 PE693.630v01-00 INTA
Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO

GROZĪJUMI Nr. 1 - 104 - Atzinuma projekts ES un ASV turpmākās attiecības

28-05-2021 INTA_AM(2021)693626 PE693.626v02-00 INTA
Bernd LANGE

GROZĪJUMI Nr. 1 - 105 - Atzinuma projekts Jauna ES stratēģija attiecībā uz Ķīnu

27-05-2021 INTA_AM(2021)693623 PE693.623v01-00 INTA
Iuliu WINKLER

atzinums par LES 50. panta īstenošanu

26-05-2021 INTA_AL(2021)691134 PE691.134v02-00 INTA
Christophe HANSEN

ATZINUMA PROJEKTS par ES Dzimumu līdztiesības rīcības plānu III

28-04-2021 INTA_PA(2021)689792 PE689.792v01-00 INTA
Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO
Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 27-05-2021

ATZINUMA PROJEKTS par ES un ASV turpmākajām attiecībām

28-04-2021 INTA_PA(2021)691423 PE691.423v01-00 INTA
Bernd LANGE
Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 27-05-2021

PROTOKOLS - Ceturtdiena, 2021. gada 15. aprīlis

27-04-2021 CJ38_PV(2021)04-15-1 PE691.380v01-00 AFET INTA

ATZINUMA PROJEKTS par jaunu ES stratēģiju attiecībā uz Ķīnu

27-04-2021 INTA_PA(2021)691467 PE691.467v01-00 INTA
Iuliu WINKLER
Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 27-05-2021

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas stratēģiju kritiski svarīgo izejvielu jomā

26-04-2021 INTA_PA(2021)689605 PE689.605v01-00 INTA
Roman HAIDER
Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 28-05-2021

PROTOKOLS - Ceturtdiena, 2021. gada 25. marts

22-04-2021 INTA_PV(2021)03-25-1 PE691.285v01-00 INTA

PROTOKOLS - Trešdiena, 2021. gada 14. aprīlis - Ceturtdiena, 2021. gada 15. aprīlis

21-04-2021 INTA_PV(2021)04-14-2 PE691.370v02-00 INTA

GROZĪJUMI Nr. 1 - 276 - Ziņojuma projekts Covid-19 sekas tirdzniecības jomā un aspekti, kas saistīti ar tirdzniecību

20-04-2021 INTA_AM(2021)691343 PE691.343v01-00 INTA
Kathleen VAN BREMPT

ATZINUMS par ES Biodaudzveidības stratēģiju 2030. gadam – atgriezīsim savā dzīvē dabu

19-04-2021 INTA_AD(2021)663251 PE663.251v02-00 INTA
Saskia BRICMONT

PROTOKOLS - Trešdiena, 2021. gada 17. marts - Ceturtdiena, 2021. gada 18. marts

26-03-2021 INTA_PV(2021)03-17-1 PE689.874v01-00 INTA

IETEIKUMA PROJEKTS par priekšlikumu Padomes lēmumam par Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Savienību un Argentīnas Republiku par visu ES CLXXV sarakstā iekļauto tarifa kvotu koncesiju grozīšanu sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības

25-03-2021 INTA_PR(2021)689768 PE689.768v02-00 INTA
Jordi CAÑAS
Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 28-04-2021

ATZINUMS par stratēģiju “No lauka līdz galdam” taisnīgas, veselīgas un videi draudzīgas pārtikas sistēmas vārdā

24-03-2021 INTA_AD(2021)663077 PE663.077v03-00 INTA
Paolo DE CASTRO

IETEIKUMA PROJEKTS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm, kas panākts, ievērojot 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXVIII pantu, par visu ES CLXXV sarakstā iekļauto tarifa kvotu koncesiju grozīšanu sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības

24-03-2021 INTA_PR(2021)691079 PE691.079v01-00 INTA
Bernd LANGE
Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 28-04-2021

IETEIKUMA PROJEKTS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Savienību un Pakistānas Islāma Republiku par visu ES CLXXV sarakstā iekļauto tarifa kvotu koncesiju grozīšanu sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības

22-03-2021 INTA_PR(2021)689583 PE689.583v02-00 INTA
Maximilian KRAH
Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 22-03-2021

ZIŅOJUMA PROJEKTS par Covid-19 sekām tirdzniecības jomā un aspektiem, kas saistīti ar tirdzniecību

19-03-2021 INTA_PR(2021)689689 PE689.689v01-00 INTA
Kathleen VAN BREMPT
Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 19-04-2021

PROTOKOLS - Trešdiena, 2021. gada 24. februāris - Ceturtdiena, 2021. gada 25. februāris

17-03-2021 INTA_PV(2021)02-24-1 PE689.603v01-00 INTA

IETEIKUMA PROJEKTS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Savienību un Austrāliju par visu ES CLXXV sarakstā iekļauto tarifa kvotu koncesiju grozīšanu sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības

10-03-2021 INTA_PR(2021)689579 PE689.579v03-00 INTA
Daniel CASPARY
Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 22-03-2021

GROZĪJUMI Nr. 1 - 160 - Atzinuma projekts Stratēģija "No lauka līdz galdam" taisnīgas, veselīgas un videi draudzīgas pārtikas sistēmas vārdā

04-03-2021 INTA_AM(2021)680937 PE680.937v03-00 INTA
Paolo DE CASTRO

GROZĪJUMI Nr. 1 - 96 - Atzinuma projekts ES Biodaudzveidības stratēģija 2030. gadam — atgriezīsim savā dzīvē dabu

04-03-2021 INTA_AM(2021)689523 PE689.523v02-00 INTA
Saskia BRICMONT

IETEIKUMA PROJEKTS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Savienību un Indonēzijas Republiku par visu ES CLXXV sarakstā iekļauto tarifa kvotu koncesiju grozīšanu sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības

04-03-2021 INTA_PR(2021)689591 PE689.591v01-00 INTA
Heidi HAUTALA
Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 22-03-2021

ATZINUMS par Eiropas digitālās nākotnes veidošanu: šķēršļu novēršana digitālā vienotā tirgus darbībā un mākslīgā intelekta izmantošanas uzlabošana Eiropas patērētājiem

03-03-2021 INTA_AD(2021)660373 PE660.373v03-00 INTA
Geert BOURGEOIS

IETEIKUMA PROJEKTS par priekšlikumu Padomes lēmumam par Nolīgumu starp Savienību un Taizemes Karalisti par visu ES CLXXV sarakstā iekļauto tarifa kvotu koncesiju grozīšanu sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības

01-03-2021 INTA_PR(2021)689590 PE689.590v01-00 INTA
Heidi HAUTALA
Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 19-03-2021

GROZĪJUMI Nr. 1 - 77 - Ziņojuma projekts Lēmums par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Hondurasas Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un koka izstrādājumu tirdzniecību Eiropas Savienībā

11-02-2021 INTA_AM(2021)681010 PE681.010v01-00 INTA
Karin KARLSBRO

PROTOKOLS - Ceturtdiena, 2021. gada 4. februāris

09-02-2021 CJ38_PV(2021)02-04-1 PE680.935v01-00 AFET INTA

PROTOKOLS - Piektdiena, 2021. gada 5. februāris

09-02-2021 CJ38_PV(2021)02-05-1 PE680.947v01-00 AFET INTA

PROTOKOLS - Trešdiena, 2021. gada 27. janvāris - Ceturtdiena, 2021. gada 28. janvāris

04-02-2021 INTA_PV(2021)01-27-1 PE680.829v01-00 INTA

PROTOKOLS - Ceturtdiena, 2021. gada 14. janvāris

02-02-2021 CJ38_PV(2021)01-14-1 PE663.235v01-00 AFET INTA

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2021. gada 11. janvāris

02-02-2021 INTA_PV(2021)01-11-1 PE663.214v01-00 INTA

GROZĪJUMI Nr. 1 - 59 - Atzinuma projekts Eiropas digitālās nākotnes veidošana: šķēršļu novēršana digitālā vienotā tirgus darbībā un mākslīgā intelekta izmantošanas uzlabošana Eiropas patērētājiem

01-02-2021 INTA_AM(2021)680842 PE680.842v01-00 INTA
Geert BOURGEOIS

ATZINUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu Nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālameriku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

29-01-2021 INTA_AD(2021)650387 PE650.387v02-00 INTA
Gabriel MATO

DRAFT OPINION on the EU Biodiversity Strategy for 2030: Bringing nature back into our lives

29-01-2021 INTA_PA(2021)663251 PE663.251v01-00 INTA
Saskia BRICMONT
Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 25-02-2021

IETEIKUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti, no otras puses, un Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai un aizsardzībai

28-01-2021 CJ38_PR(2021)663189 PE663.189v01-00 AFET INTA
Andreas SCHIEDER Christophe HANSEN
Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 08-02-2021

ATZINUMA PROJEKTS on a Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and environmentally friendly food system

05-01-2021 INTA_PA(2021)663077 PE663.077v01-00 INTA
Paolo DE CASTRO
Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 05-02-2021

IETEIKUMA PROJEKTS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Hondurasas Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un koka izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību

21-12-2020 INTA_PR(2020)660085 PE660.085v02-00 INTA
Karin KARLSBRO
Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 28-01-2021

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 14. decembris

18-12-2020 INTA_PV(2020)12-14-1 PE663.008v01-00 INTA

PROTOKOLS - Ceturtdiena, 2020. gada 10. decembris

18-12-2020 INTA_PV(2020)12-10-1 PE663.010v01-00 INTA

ZIŅOJUMA PROJEKTS ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Hondurasas Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un koka izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību

16-12-2020 INTA_PR(2020)660067 PE660.067v01-00 INTA
Karin KARLSBRO
Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 28-01-2021

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas digitālās nākotnes veidošanu: šķēršļu novēršana digitālā vienotā tirgus darbībā un mākslīgā intelekta izmantošanas uzlabošana Eiropas patērētājiem

15-12-2020 INTA_PA(2020)660373 PE660.373v01-00 INTA
Geert BOURGEOIS
Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 28-01-2021

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 30. novembris - Otrdiena, 2020. gada 1. decembris

15-12-2020 INTA_PV(2020)11-30-1 PE661.900v01-00 INTA

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 7. decembris

15-12-2020 INTA_PV(2020)12-07-1 PE661.984v01-00 INTA

ATZINUMS par virzību uz PTO prasībām pielāgotu ES oglekļa ievedkorekcijas mehānismu

14-12-2020 INTA_AD(2020)657463 PE657.463v02-00 INTA
Karin KARLSBRO