Gelieve dit veld in te vullen

Recentste documenten

Sommige van deze documenten zijn mogelijk niet in uw taal beschikbaar. In dat geval wordt automatisch een andere versie aangeboden. Deze documenten worden aangeduid met een icoon voor de voorgestelde taalversie. (e.g.: FR ).

NOTULEN - Dinsdag 13 juli 2021

10-09-2021 INTA_PV(2021)07-13-1 PE696.484v01-00 INTA

NOTULEN - Woensdag 1 september 2021 - Donderdag 2 september 2021

10-09-2021 INTA_PV(2021)09-01-1 PE696.488v01-00 INTA

AMENDEMENTEN 1 - 6 - Ontwerpverslag Uitvoering van de Kimberleyprocescertificering voor de internationale handel in ruwe diamant (herschikking)

07-09-2021 INTA_AM(2021)696480 PE696.480v01-00 INTA
Iuliu WINKLER

ONTWERP VAN TWEEDE VERSLAG inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over toegang van goederen en diensten uit derde landen tot de interne aanbestedingsmarkt van de Unie en procedures tot ondersteuning van onderhandelingen over toegang van goederen en diensten uit de Unie tot de aanbestedingsmarkten van derde landen

27-07-2021 INTA_PR(2021)695192 PE695.192v01-00 INTA
Daniel CASPARY
Termijn voor de indiening van amendementen : 08-10-2021

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van de Kimberleyprocescertificering voor de internationale handel in ruwe diamant (herschikking)

20-07-2021 INTA_PR(2021)694952 PE694.952v01-00 INTA
Iuliu WINKLER
Termijn voor de indiening van amendementen : 03-09-2021

ADVIES inzake het EU-genderactieplan III

15-07-2021 INTA_AD(2021)689792 PE689.792v02-00 INTA
Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO

ADVIES inzake een Europese strategie voor kritieke grondstoffen

14-07-2021 INTA_AD(2021)689605 PE689.605v02-00 INTA
Roman HAIDER

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 13 juli 2021

13-07-2021 INTA_OJ(2021)07-13_1 PE695.067v02-00 INTA

NOTULEN - Woensdag 16 juni 2021 - Donderdag 17 juni 2021

24-06-2021 INTA_PV(2021)06-16-1 PE694.962v02-00 INTA

ADVIES inzake een nieuwe strategie EU-China

21-06-2021 INTA_AD(2021)691467 PE691.467v03-00 INTA
Iuliu WINKLER

NOTULEN - Dinsdag 25 mei 2021

21-06-2021 INTA_PV(2021)05-25-1 PE693.671v01-00 INTA

ADVIES inzake de toekomst van de betrekkingen tussen de EU en de VS

17-06-2021 INTA_AD(2021)691423 PE691.423v02-00 INTA
Bernd LANGE

NOTULEN - Donderdag 20 mei 2021

14-06-2021 INTA_PV(2021)05-20-1 PE693.805v01-00 INTA

AMENDEMENTEN 1 - 72 - Ontwerpadvies Een Europese strategie voor kritieke grondstoffen

02-06-2021 INTA_AM(2021)693653 PE693.653v01-00 INTA
Roman HAIDER

AMENDEMENTEN 1 - 67 - Ontwerpadvies Het EU-genderactieplan III

31-05-2021 INTA_AM(2021)693630 PE693.630v01-00 INTA
Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO

AMENDEMENTEN 1 - 104 - Ontwerpadvies De toekomst van de betrekkingen tussen de EU en de VS

28-05-2021 INTA_AM(2021)693626 PE693.626v02-00 INTA
Bernd LANGE

AMENDEMENTEN 1 - 105 - Ontwerpadvies Een nieuwe strategie EU-China

27-05-2021 INTA_AM(2021)693623 PE693.623v01-00 INTA
Iuliu WINKLER

Advies inzake de tenuitvoerlegging van artikel 50 VEU

26-05-2021 INTA_AL(2021)691134 PE691.134v02-00 INTA
Christophe HANSEN

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 25 mei 2021

25-05-2021 INTA_OJ(2021)05-25_1 PE692.710v02-00 INTA

ONTWERPADVIES inzake het EU-genderactieplan III

28-04-2021 INTA_PA(2021)689792 PE689.792v01-00 INTA
Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO
Termijn voor de indiening van amendementen : 27-05-2021

ONTWERPADVIES over de toekomst van de betrekkingen tussen de EU en de VS

28-04-2021 INTA_PA(2021)691423 PE691.423v01-00 INTA
Bernd LANGE
Termijn voor de indiening van amendementen : 27-05-2021

NOTULEN - Donderdag 15 april 2021

27-04-2021 CJ38_PV(2021)04-15-1 PE691.380v01-00 AFET INTA

ONTWERPADVIES inzake een nieuwe strategie EU-China

27-04-2021 INTA_PA(2021)691467 PE691.467v01-00 INTA
Iuliu WINKLER
Termijn voor de indiening van amendementen : 27-05-2021

ONTWERPADVIES inzake een Europese strategie voor kritieke grondstoffen

26-04-2021 INTA_PA(2021)689605 PE689.605v01-00 INTA
Roman HAIDER
Termijn voor de indiening van amendementen : 28-05-2021

NOTULEN - Donderdag 25 maart 2021

22-04-2021 INTA_PV(2021)03-25-1 PE691.285v01-00 INTA

NOTULEN - Woensdag 14 april 2021 - Donderdag 15 april 2021

21-04-2021 INTA_PV(2021)04-14-2 PE691.370v02-00 INTA

AMENDEMENTEN 1 - 276 - Ontwerpverslag De handelsgerelateerde aspecten en gevolgen van de uitbraak van COVID-19

20-04-2021 INTA_AM(2021)691343 PE691.343v01-00 INTA
Kathleen VAN BREMPT

ADVIES inzake de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 – De natuur terug in ons leven brengen

19-04-2021 INTA_AD(2021)663251 PE663.251v02-00 INTA
Saskia BRICMONT

NOTULEN - Woensdag 17 maart 2021 - Donderdag 18 maart 2021

26-03-2021 INTA_PV(2021)03-17-1 PE689.874v01-00 INTA

ONTWERPAANBEVELING over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Unie en de Argentijnse Republiek betreffende de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

25-03-2021 INTA_PR(2021)689768 PE689.768v02-00 INTA
Jordi CAÑAS
Termijn voor de indiening van amendementen : 28-04-2021

ADVIES inzake een “van boer tot bord”-strategie voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem

24-03-2021 INTA_AD(2021)663077 PE663.077v03-00 INTA
Paolo DE CASTRO

ONTWERPAANBEVELING over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika krachtens artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

24-03-2021 INTA_PR(2021)691079 PE691.079v01-00 INTA
Bernd LANGE
Termijn voor de indiening van amendementen : 28-04-2021

ONTWERPAANBEVELING over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Unie en de Islamitische Republiek Pakistan betreffende de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

22-03-2021 INTA_PR(2021)689583 PE689.583v02-00 INTA
Maximilian KRAH
Termijn voor de indiening van amendementen : 22-03-2021

ONTWERPVERSLAG over de handelsgerelateerde aspecten en gevolgen van de uitbraak van COVID-19

19-03-2021 INTA_PR(2021)689689 PE689.689v01-00 INTA
Kathleen VAN BREMPT
Termijn voor de indiening van amendementen : 19-04-2021

NOTULEN - Woensdag 24 februari 2021 - Donderdag 25 februari 2021

17-03-2021 INTA_PV(2021)02-24-1 PE689.603v01-00 INTA

ONTWERPAANBEVELING over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Unie en Australië betreffende de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

10-03-2021 INTA_PR(2021)689579 PE689.579v03-00 INTA
Daniel CASPARY
Termijn voor de indiening van amendementen : 22-03-2021

AMENDEMENTEN 1 - 160 - Ontwerpadvies Een “van boer tot bord”-strategie voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem

04-03-2021 INTA_AM(2021)680937 PE680.937v03-00 INTA
Paolo DE CASTRO

AMENDEMENTEN 1 - 96 - Ontwerpadvies De EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 – De natuur terug in ons leven brengen

04-03-2021 INTA_AM(2021)689523 PE689.523v02-00 INTA
Saskia BRICMONT

ONTWERPAANBEVELING over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Unie en de Republiek Indonesië betreffende de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

04-03-2021 INTA_PR(2021)689591 PE689.591v01-00 INTA
Heidi HAUTALA
Termijn voor de indiening van amendementen : 22-03-2021

ADVIES inzake de digitale toekomst van Europa vormgeven: belemmeringen voor de werking van de digitale eengemaakte markt wegnemen en het gebruik van AI voor Europese consumenten verbeteren

03-03-2021 INTA_AD(2021)660373 PE660.373v03-00 INTA
Geert BOURGEOIS

ONTWERPAANBEVELING over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de overeenkomst tussen de Unie en het Koninkrijk Thailand met betrekking tot de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten naar aanleiding van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

01-03-2021 INTA_PR(2021)689590 PE689.590v01-00 INTA
Heidi HAUTALA
Termijn voor de indiening van amendementen : 19-03-2021

AMENDEMENTEN 1 - 77 - Ontwerpverslag De sluiting van de Vrijwillige Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Honduras inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van houtproducten in de Europese Unie

11-02-2021 INTA_AM(2021)681010 PE681.010v01-00 INTA
Karin KARLSBRO

NOTULEN - Donderdag 4 februari 2021

09-02-2021 CJ38_PV(2021)02-04-1 PE680.935v01-00 AFET INTA

NOTULEN - Vrijdag 5 februari 2021

09-02-2021 CJ38_PV(2021)02-05-1 PE680.947v01-00 AFET INTA

NOTULEN - Woensdag 27 januari 2021 - Donderdag 28 januari 2021

04-02-2021 INTA_PV(2021)01-27-1 PE680.829v01-00 INTA

NOTULEN - Donderdag 14 januari 2021

02-02-2021 CJ38_PV(2021)01-14-1 PE663.235v01-00 AFET INTA

NOTULEN - Maandag 11 januari 2021

02-02-2021 INTA_PV(2021)01-11-1 PE663.214v01-00 INTA

AMENDEMENTEN 1 - 59 - Ontwerpadvies De digitale toekomst van Europa vormgeven: belemmeringen voor de werking van de digitale eengemaakte markt wegnemen en het gebruik van AI voor Europese consumenten verbeteren

01-02-2021 INTA_AM(2021)680842 PE680.842v01-00 INTA
Geert BOURGEOIS

ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende het Protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

29-01-2021 INTA_AD(2021)650387 PE650.387v02-00 INTA
Gabriel MATO

ONTWERPADVIES inzake de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 – De natuur terug in ons leven brengen

29-01-2021 INTA_PA(2021)663251 PE663.251v01-00 INTA
Saskia BRICMONT
Termijn voor de indiening van amendementen : 25-02-2021

ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, en van de overeenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake beveiligingsprocedures voor de uitwisseling en bescherming van gerubriceerde gegevens

28-01-2021 CJ38_PR(2021)663189 PE663.189v01-00 AFET INTA
Andreas SCHIEDER Christophe HANSEN
Termijn voor de indiening van amendementen : 08-02-2021

ONTWERPADVIES inzake een “van boer tot bord”-strategie voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem

05-01-2021 INTA_PA(2021)663077 PE663.077v01-00 INTA
Paolo DE CASTRO
Termijn voor de indiening van amendementen : 05-02-2021

ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van de vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Honduras inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van houtproducten in de Europese Unie

21-12-2020 INTA_PR(2020)660085 PE660.085v02-00 INTA
Karin KARLSBRO
Termijn voor de indiening van amendementen : 28-01-2021

NOTULEN - Maandag 14 december 2020

18-12-2020 INTA_PV(2020)12-14-1 PE663.008v01-00 INTA

NOTULEN - Donderdag 10 december 2020

18-12-2020 INTA_PV(2020)12-10-1 PE663.010v01-00 INTA

ONTWERPVERSLAG met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van de Vrijwillige Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Honduras inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van houtproducten in de Europese Unie

16-12-2020 INTA_PR(2020)660067 PE660.067v01-00 INTA
Karin KARLSBRO
Termijn voor de indiening van amendementen : 28-01-2021

ONTWERPADVIES inzake de digitale toekomst van Europa vormgeven: belemmeringen voor de werking van de digitale eengemaakte markt wegnemen en het gebruik van AI voor Europese consumenten verbeteren

15-12-2020 INTA_PA(2020)660373 PE660.373v01-00 INTA
Geert BOURGEOIS
Termijn voor de indiening van amendementen : 28-01-2021