Najnowsze dokumenty

Niektóre z dokumentów mogą nie być dostępne w Twoim języku. W takim przypadku automatycznie proponowana będzie inna wersja językowa, widoczna w postaci odpowiedniej ikony. (e.g.: FR ).

PROJEKT OPINII w sprawie trzeciego unijnego planu działania w sprawie równości płci

28-04-2021 INTA_PA(2021)689792 PE689.792v01-00 INTA
Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO
Termin składania poprawek : 27-05-2021

DRAFT OPINION on the future of EU-US relations EN

28-04-2021 INTA_PA(2021)691423 PE691.423v01-00 INTA
Bernd LANGE
Termin składania poprawek : 27-05-2021

PROTOKÓŁ - Czwartek, 15 kwietnia 2021 r.

27-04-2021 CJ38_PV(2021)04-15-1 PE691.380v01-00 AFET INTA

PROJEKT OPINII w sprawie nowej strategii UE–Chiny

27-04-2021 INTA_PA(2021)691467 PE691.467v01-00 INTA
Iuliu WINKLER
Termin składania poprawek : 27-05-2021

PROJEKT OPINII w sprawie europejskiej strategii na rzecz surowców krytycznych

26-04-2021 INTA_PA(2021)689605 PE689.605v01-00 INTA
Roman HAIDER
Termin składania poprawek : 28-05-2021

PROTOKÓŁ - Czwartek, 25 marca 2021 r.

22-04-2021 INTA_PV(2021)03-25-1 PE691.285v01-00 INTA

PROTOKÓŁ - Środa, 14 kwietnia 2021 r. - Czwartek, 15 kwietnia 2021 r.

21-04-2021 INTA_PV(2021)04-14-2 PE691.370v02-00 INTA

POPRAWKI 1 - 276 - Projekt sprawozdania Aspekty handlowe pandemii COVID-19 i jej konsekwencje dla handlu

20-04-2021 INTA_AM(2021)691343 PE691.343v01-00 INTA
Kathleen VAN BREMPT

OPINIA w sprawie unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 – przywracanie przyrody do naszego życia

19-04-2021 INTA_AD(2021)663251 PE663.251v02-00 INTA
Saskia BRICMONT

PROTOKÓŁ - Środa, 17 marca 2021 r. - Czwartek, 18 marca 2021 r.

26-03-2021 INTA_PV(2021)03-17-1 PE689.874v01-00 INTA

PROJEKT ZALECENIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie Porozumienia w formie wymiany listów między Unią a Republiką Argentyńską dotyczącego zmiany koncesji w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych uwzględnionych w liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

25-03-2021 INTA_PR(2021)689768 PE689.768v02-00 INTA
Jordi CAÑAS
Termin składania poprawek : 28-04-2021

OPINIA w sprawie strategii „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego

24-03-2021 INTA_AD(2021)663077 PE663.077v03-00 INTA
Paolo DE CASTRO

PROJEKT ZALECENIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Porozumienia w formie wymiany listów między Unią a Stanami Zjednoczonymi Ameryki na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r., dotyczącego zmiany koncesji w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

24-03-2021 INTA_PR(2021)691079 PE691.079v01-00 INTA
Bernd LANGE
Termin składania poprawek : 28-04-2021

Opinia w sprawie wdrożenia art. 50 TUE

24-03-2021 INTA_AL(2021)691134 PE691.134v01-00 INTA
Christophe HANSEN

PROJEKT ZALECENIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islamską Republiką Pakistanu dotyczącego zmiany koncesji w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych uwzględnionych w liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

22-03-2021 INTA_PR(2021)689583 PE689.583v02-00 INTA
Maximilian KRAH
Termin składania poprawek : 22-03-2021

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie aspektów handlowych pandemii COVID-19 i jej konsekwencji dla handlu

19-03-2021 INTA_PR(2021)689689 PE689.689v01-00 INTA
Kathleen VAN BREMPT
Termin składania poprawek : 19-04-2021

PROTOKÓŁ - Środa, 24 lutego 2021 r. - Czwartek, 25 lutego 2021 r.

17-03-2021 INTA_PV(2021)02-24-1 PE689.603v01-00 INTA

PROJEKT ZALECENIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej porozumienia w formie wymiany listów między Unią a Australią w sprawie zmiany koncesji dotyczących wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

10-03-2021 INTA_PR(2021)689579 PE689.579v03-00 INTA
Daniel CASPARY
Termin składania poprawek : 22-03-2021

POPRAWKI 1 - 160 - Projekt opinii Strategia „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego

04-03-2021 INTA_AM(2021)680937 PE680.937v03-00 INTA
Paolo DE CASTRO

POPRAWKI 1 - 96 - Projekt opinii Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 – Przywracanie przyrody do naszego życia

04-03-2021 INTA_AM(2021)689523 PE689.523v02-00 INTA
Saskia BRICMONT

PROJEKT ZALECENIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia w formie wymiany listów między Unią a Republiką Indonezji w sprawie zmiany koncesji dotyczących wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

04-03-2021 INTA_PR(2021)689591 PE689.591v01-00 INTA
Heidi HAUTALA
Termin składania poprawek : 22-03-2021

OPINIA w sprawie kształtowania cyfrowej przyszłości Europy: usunięcie barier w funkcjonowaniu jednolitego rynku cyfrowego i lepsze wykorzystywanie AI z korzyścią dla europejskich konsumentów

03-03-2021 INTA_AD(2021)660373 PE660.373v03-00 INTA
Geert BOURGEOIS

PROJEKT ZALECENIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie porozumienia między Unią a Królestwem Tajlandii w sprawie zmiany koncesji dotyczących wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

01-03-2021 INTA_PR(2021)689590 PE689.590v01-00 INTA
Heidi HAUTALA
Termin składania poprawek : 19-03-2021

POPRAWKI 1 - 77 - Projekt sprawozdania Decyzja w sprawie zawarcia dobrowolnej umowy o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Hondurasu dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej

11-02-2021 INTA_AM(2021)681010 PE681.010v01-00 INTA
Karin KARLSBRO

PROTOKÓŁ - Czwartek, 4 lutego 2021 r.

09-02-2021 CJ38_PV(2021)02-04-1 PE680.935v01-00 AFET INTA

PROTOKÓŁ - Piątek, 5 lutego 2021 r.

09-02-2021 CJ38_PV(2021)02-05-1 PE680.947v01-00 AFET INTA

PROTOKÓŁ - Środa, 27 stycznia 2021 r. - Czwartek, 28 stycznia 2021 r.

04-02-2021 INTA_PV(2021)01-27-1 PE680.829v01-00 INTA

PROTOKÓŁ - Czwartek, 14 stycznia 2021 r.

02-02-2021 CJ38_PV(2021)01-14-1 PE663.235v01-00 AFET INTA

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 11 stycznia 2021 r.

02-02-2021 INTA_PV(2021)01-11-1 PE663.214v01-00 INTA

POPRAWKI 1 - 59 - Projekt opinii Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy: usunięcie barier w funkcjonowaniu jednolitego rynku cyfrowego i lepsze wykorzystywanie AI z korzyścią dla europejskich konsumentów

01-02-2021 INTA_AM(2021)680842 PE680.842v01-00 INTA
Geert BOURGEOIS

OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie Protokołu do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

29-01-2021 INTA_AD(2021)650387 PE650.387v02-00 INTA
Gabriel MATO

PROJEKT OPINII w sprawie unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 – przywracanie przyrody do naszego życia

29-01-2021 INTA_PA(2021)663251 PE663.251v01-00 INTA
Saskia BRICMONT
Termin składania poprawek : 25-02-2021

PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony, oraz Umowy między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych

28-01-2021 CJ38_PR(2021)663189 PE663.189v01-00 AFET INTA
Andreas SCHIEDER Christophe HANSEN
Termin składania poprawek : 08-02-2021

PROJEKT OPINII w sprawie strategii „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego

05-01-2021 INTA_PA(2021)663077 PE663.077v01-00 INTA
Paolo DE CASTRO
Termin składania poprawek : 05-02-2021

PROJEKT ZALECENIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia dobrowolnej umowy o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Hondurasu dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej

21-12-2020 INTA_PR(2020)660085 PE660.085v02-00 INTA
Karin KARLSBRO
Termin składania poprawek : 28-01-2021

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 14 grudnia 2020 r.

18-12-2020 INTA_PV(2020)12-14-1 PE663.008v01-00 INTA

PROTOKÓŁ - Czwartek, 10 grudnia 2020 r.

18-12-2020 INTA_PV(2020)12-10-1 PE663.010v01-00 INTA

PROJEKT SPRAWOZDANIA zawierający projekt rezolucji nieustawodawczej dotyczącej projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia dobrowolnej umowy o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Hondurasu dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej

16-12-2020 INTA_PR(2020)660067 PE660.067v01-00 INTA
Karin KARLSBRO
Termin składania poprawek : 28-01-2021

PROJEKT OPINII w sprawie kształtowania cyfrowej przyszłości Europy: usunięcie barier w funkcjonowaniu jednolitego rynku cyfrowego i lepsze wykorzystywanie AI z korzyścią dla europejskich konsumentów

15-12-2020 INTA_PA(2020)660373 PE660.373v01-00 INTA
Geert BOURGEOIS
Termin składania poprawek : 28-01-2021

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 30 listopada 2020 r. - Wtorek, 1 grudnia 2020 r.

15-12-2020 INTA_PV(2020)11-30-1 PE661.900v01-00 INTA

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 7 grudnia 2020 r.

15-12-2020 INTA_PV(2020)12-07-1 PE661.984v01-00 INTA

OPINIA w sprawie „W kierunku unijnego mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 zgodnego z zasadami WTO”

14-12-2020 INTA_AD(2020)657463 PE657.463v02-00 INTA
Karin KARLSBRO

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 9 listopada 2020 r. - Wtorek, 10 listopada 2020 r.

19-11-2020 INTA_PV(2020)11-09-1 PE660.340v01-00 INTA

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 26 października 2020 r. - Wtorek, 27 października 2020 r.

17-11-2020 INTA_PV(2020)10-26-1 PE660.182v01-00 INTA

OPINIA w sprawie nowego planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym

12-11-2020 INTA_AD(2020)653833 PE653.833v02-00 INTA
Svenja HAHN

OPINIA w sprawie łączności i stosunków UE–Azja

11-11-2020 INTA_AD(2020)657395 PE657.395v02-00 INTA
Seán KELLY

POPRAWKI 1 - 105 - Projekt opinii W kierunku unijnego mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 zgodnego z zasadami WTO

03-11-2020 INTA_AM(2020)660137 PE660.137v01-00 INTA
Karin KARLSBRO

OPINIA w sprawie zrównoważonego ładu korporacyjnego

28-10-2020 INTA_AD(2020)655716 PE655.716v03-00 INTA
Heidi HAUTALA

OPINIA zawierająca zalecenia dla Komisji dotyczące należytej staranności i odpowiedzialności przedsiębiorstw

28-10-2020 INTA_AD(2020)655776 PE655.776v02-00 INTA
Bernd LANGE

OPINIA w sprawie wdrożenia układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą

28-10-2020 INTA_AD(2020)657416 PE657.416v02-00 INTA
Enikő GYŐRI

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 12 października 2020 r.

20-10-2020 INTA_PV(2020)10-12-1 PE659.015v01-00 INTA

PROTOKÓŁ - Czwartek, 15 października 2020 r.

20-10-2020 INTA_PV(2020)10-15-1 PE659.016v01-00 INTA

POPRAWKI 1 - 190 - Wstępny projekt rezolucji Przegląd unijnej polityki handlowej

20-10-2020 INTA_AM(2020)659021 PE659.021v01-00 INTA
Bernd LANGE

POPRAWKI 1 - 4 - Projekt sprawozdania Zniesienie ceł na niektóre produkty

20-10-2020 INTA_AM(2020)659027 PE659.027v01-00 INTA
Bernd LANGE