Pagrindinis puslapis

Komitetų pirmininkų sueiga – tai Europos Parlamento politinis organas, užtikrinantis geresnį skirtingų Parlamento komitetų bendradarbiavimą.

Komitetų pirmininkų sueigos sudėtis

Komitetų pirmininkų sueigą sudaro visų nuolatinių ir laikinųjų komitetų pirmininkai. Ji išsirenka savo pirmininką. Komitetų pirmininkų posėdžiai paprastai vyksta kartą per mėnesį Strasbūre, plenarinių sesijų metu.

Pirmininkų sueigos funkcijos

Komitetų pirmininkų sueiga gali teikti Pirmininkų sueigai rekomendacijas dėl komitetų darbo ir dėl sesijų laiko darbotvarkės sudarymo.
Be to, ji gali patarti Pirmininkų sueigai dviejų komitetų nesutarimo dėl kompetencijos sričių atveju.
Biuras ir Pirmininkų sueiga gali pavesti Komitetų pirmininkų sueigai tam tikras užduotis.

Nuorodos