Úvodní stránka

Konference předsedů výborů je politickým orgánem Evropského parlamentu, který umožňuje zajistit lepší spolupráci mezi jednotlivými parlamentními výbory.

Konference předsedů výborů, složení

Konference předsedů výborů se skládá z předsedů všech stálých nebo dočasných výborů a volí svého předsedu. Konference předsedů výborů se obvykle schází jednou za měsíc ve Štrasburku během plenárních zasedání.

Konference předsedů výborů, pravomoci

Konference předsedů výborů může dávat doporučení Konferenci předsedů týkající se práce výborů a sestavování pořadu jednání na zasedání.
Má také možnost radit Konferenci předsedů v případě střetu pravomocí mezi dvěma výbory.
Předsednictvo a Konference předsedů mohou delegovat některé úkoly na Konferenci předsedů výborů.

Odkazy