Home

De Conferentie van commissievoorzitters is het orgaan van het Europees Parlement dat voor een goede samenwerking tussen de verschillende parlementaire commissies moet zorgen.

Samenstelling van de Conferentie van commissievoorzitters

De Conferentie van commissievoorzitters bestaat uit de voorzitters van alle vaste en tijdelijke commissies en kiest haar eigen voorzitter. De Conferentie van commissievoorzitters komt in de regel een keer per maand bijeen in Straatsburg tijdens de plenaire vergaderingen.

Taken van de Conferentie van commissievoorzitters

De Conferentie van commissievoorzitters kan de Conferentie van voorzitters aanbevelingen doen voor de commissiewerkzaamheden en de opstelling van de agenda voor de plenaire vergaderingen.
Zij verstrekt advies aan de Conferentie van voorzitters in geval van een bevoegdheidsconflict tussen twee commissies.
Het Bureau en de Conferentie van voorzitters kunnen bepaalde taken overdragen aan de Conferentie van commissievoorzitters.

Links