Prašom užpildyti šį lauką

Paskutiniai dokumentai

Kai kurių iš šių dokumentų gali nebūti Jūsų kalba, todėl automatiškai bus pasiūlyta versija kita kalba. Prie tokių dokumentų rasite piktogramą, nurodančią siūlomą kalbinę versiją. (e.g.: FR ).

MINUTES - Tuesday, 12 January 2021 EN

09-09-2021 ENVI_PV(2021)01-12-1 PE680.943v01-00 ENVI

MINUTES - Thursday, 14 January 2021 EN

09-09-2021 ENVI_PV(2021)01-14-1 PE689.761v01-00 ENVI

MINUTES - Wednesday, 28 October 2020 - Thursday, 29 October 2020 EN

09-09-2021 ENVI_PV(2020)10-28-1 PE693.922v01-00 ENVI

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2022 finansinių metų bendrojo biudžeto (visi skirsniai) projekto

06-09-2021 ENVI_AD(2021)693812 PE693.812v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

BUDGET AMENDMENTS 2022 Budget EN

02-09-2021 ENVI_AB(2021)696440 PE696.440v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

NUOMONĖ su rekomendacijomis Komisijai dėl darbuotojų apsaugos nuo asbesto

27-07-2021 ENVI_AD(2021)691447 PE691.447v04-00 ENVI
Manuel BOMPARD

PROTOKOLAS - Ketvirtadienis, 2021 m. vasario 4 d.

27-07-2021 CJ14_PV(2021)02-04-1 PE692.664v01-00 AGRI ENVI

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. lapkričio 16 d.

19-07-2021 ENVI_PV(2020)11-16-1 PE661.994v01-00 ENVI

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. lapkričio 30 d. - Antradienis, 2020 m. gruodžio 1 d.

19-07-2021 ENVI_PV(2020)11-30-1 PE689.760v01-00 ENVI

PAKEITIMAI 1–61 - Nuomonės projektas dėl Europos Sąjungos 2022 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto - Bendras įvadas - Visos išlaidos - Bendroji pajamų suvestinė - Pajamų ir išlaidų suvestinė pagal skirsnius

15-07-2021 ENVI_AM(2021)695091 PE695.091v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

PAKEITIMAI 1 - 257 - Nuomonės projektas Darnaus ir išmanaus judumo strategija

30-06-2021 ENVI_AM(2021)695045 PE695.045v03-00 ENVI
João PIMENTA LOPES

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 347/2013

29-06-2021 ENVI_AD(2021)689773 PE689.773v02-00 ENVI
Marie TOUSSAINT

NUOMONĖ dėl Europos svarbiausiųjų žaliavų strategijos

29-06-2021 ENVI_AD(2021)689783 PE689.783v02-00 ENVI
Sara MATTHIEU

PAKEITIMAI 1 - 380 - Pranešimo projektas Išmetamo metano kiekio mažinimo ES strategija

29-06-2021 ENVI_AM(2021)695084 PE695.084v01-00 ENVI
Maria SPYRAKI

PAKEITIMAI 1–351 - Pasiūlymo dėl rezoliucijos projektas Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencija Glazge (Jungtinė Karalystė) (COP 26)

28-06-2021 ENVI_AM(2021)695069 PE695.069v02-00 ENVI
Catherine GRISET Nils TORVALDS Javi LÓPEZ Pär HOLMGREN Anna ZALEWSKA Lídia PEREIRA Petros KOKKALIS

PAKEITIMAI 1 - 258 - Nuomonės projektas Ūkinių gyvūnų gerovės įgyvendinimo ataskaita

25-06-2021 ENVI_AM(2021)694997 PE694.997v01-00 ENVI
Marlene MORTLER

PROTOKOLAS - Ketvirtadienis, 2020 m. spalio 15 d.

17-06-2021 ENVI_PV(2020)10-15-1 PE660.343v01-00 ENVI

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. spalio 12 d.

14-06-2021 ENVI_PV(2020)10-12-1 PE660.297v01-00 ENVI

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos Sąjungos 2022 finansinių metų bendrojo biudžeto (visi skirsniai) projekto

10-06-2021 ENVI_PA(2021)693812 PE693.812v01-00 ENVI
Pascal CANFIN
Pakeitimų pateikimo terminas : 07-07-2021

PAKEITIMAI 1 - 723 - Pranešimo projektas ES vaistų strategija

10-06-2021 ENVI_AM(2021)693845 PE693.845v01-00 ENVI
Dolors MONTSERRAT

PROTOKOLAS - Ketvirtadienis, 2020 m. spalio 1 d.

09-06-2021 ENVI_PV(2020)10-01-1 PE660.211v01-00 ENVI

PROTOKOLAS - Ketvirtadienis, 2020 m. spalio 1 d.

09-06-2021 ENVI_PV(2020)10-01-2 PE662.118v01-00 ENVI

PAKEITIMAI 1 - 127 - Nuomonės projektas Darbuotojų apsauga nuo asbesto

09-06-2021 ENVI_AM(2021)693737 PE693.737v01-00 ENVI
Manuel BOMPARD

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. rugsėjo 7 d.

08-06-2021 ENVI_PV(2020)09-07-1 PE661.810v01-00 ENVI

PROTOKOLAS - Ketvirtadienis, 2020 m. rugsėjo 10 d. - Penktadienis, 2020 m. rugsėjo 11 d.

08-06-2021 ENVI_PV(2020)09-10-1 PE691.279v01-00 ENVI

NUOMONĖS PROJEKTAS Darnaus ir išmanaus judumo strategija

26-05-2021 ENVI_PA(2021)692686 PE692.686v01-00 ENVI
João PIMENTA LOPES
Pakeitimų pateikimo terminas : 23-06-2021

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl išmetamo metano kiekio mažinimo ES strategijos

18-05-2021 ENVI_PR(2021)689794 PE689.794v01-00 ENVI
Maria SPYRAKI
Pakeitimų pateikimo terminas : 21-06-2021

PAKEITIMAI 5 - 19 - Pranešimo projektas Reglamento (ES) 2017/625 nuostatų dėl oficialios gyvūnų ir gyvūninės kilmės produktų, eksportuojamų iš trečiųjų šalių į Sąjungą, kontrolės, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi draudimo tam tikrais atvejais naudoti antimikrobines medžiagas, dalinis keitimas

12-05-2021 ENVI_AM(2021)692774 PE692.774v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. rugsėjo 21 d. - Antradienis, 2020 m. rugsėjo 22 d.

06-05-2021 ENVI_PV(2020)09-21-1 PE659.010v02-00 ENVI

PAKEITIMAI 1 - 210 - Nuomonės projektas Europos svarbiausiųjų žaliavų strategija

04-05-2021 ENVI_AM(2021)692608 PE692.608v01-00 ENVI
Sara MATTHIEU

PAKEITIMAI 246 - 773 - Nuomonės projektas Transeuropinės energetikos infrastruktūros gairės ir Reglamento (ES) Nr. 347/2013 panaikinimas

04-05-2021 ENVI_AM(2021)692694 PE692.694v01-00 ENVI
Marie TOUSSAINT

PAKEITIMAI 774 - 1199 - Nuomonės projektas Transeuropinės energetikos infrastruktūros gairės ir Reglamento (ES) Nr. 347/2013 panaikinimas

04-05-2021 ENVI_AM(2021)692695 PE692.695v01-00 ENVI
Marie TOUSSAINT

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl ES vaistų strategijos

03-05-2021 ENVI_PR(2021)681109 PE681.109v02-00 ENVI
Dolors MONTSERRAT
Pakeitimų pateikimo terminas : 01-06-2021

PAKEITIMAI 103–302 - Pranešimo projektas Reglamentas dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1082/2013/ES

29-04-2021 ENVI_AM(2021)692634 PE692.634v01-00 ENVI
Véronique TRILLET-LENOIR

PAKEITIMAI 303 - 643 - Pranešimo projektas Reglamentas dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1082/2013/ES

29-04-2021 ENVI_AM(2021)692635 PE692.635v01-00 ENVI
Véronique TRILLET-LENOIR

PAKEITIMAI 112 - 737 - Pranešimo projektas Didesnis Europos vaistų agentūros vaidmuo pasirengimo vaistų ir medicinos priemonių krizei ir jos valdymo srityje

28-04-2021 ENVI_AM(2021)691443 PE691.443v01-00 ENVI
Nicolás GONZÁLEZ CASARES

PROTOKOLAS - Trečiadienis, 2020 m. rugsėjo 2 d. - Ketvirtadienis, 2020 m. rugsėjo 3 d.

27-04-2021 ENVI_PV(2020)09-02-1 PE660.180v02-00 ENVI

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2017/625 nuostatos dėl iš trečiųjų šalių į Sąjungą eksportuojamų gyvūnų ir gyvūninių produktų oficialios kontrolės, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi draudimo tam tikrais atvejais naudoti antimikrobines medžiagas

26-04-2021 ENVI_PR(2021)691399 PE691.399v01-00 ENVI
Pascal CANFIN
Pakeitimų pateikimo terminas : 12-05-2021

NUOMONĖS PROJEKTAS su rekomendacijomis Komisijai dėl darbuotojų apsaugos nuo asbesto

26-04-2021 ENVI_PA(2021)691447 PE691.447v01-00 ENVI
Manuel BOMPARD
Pakeitimų pateikimo terminas : 02-06-2021

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl ūkinių gyvūnų gerovės įgyvendinimo ataskaitos

16-04-2021 ENVI_PA(2021)691291 PE691.291v01-00 ENVI
Marlene MORTLER
Pakeitimų pateikimo terminas : 12-05-2021

REKOMENDACIJOS ANTRAJAM SVARSTYMUI PROJEKTAS dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma Aplinkos ir klimato politikos programa (LIFE) ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1293/2013

14-04-2021 ENVI_PR(2021)691300 PE691.300v01-00 ENVI
Nils TORVALDS

PAKEITIMAI 62–490 - Pranešimo projektas Iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 851/2004, steigiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą

13-04-2021 ENVI_AM(2021)691216 PE691.216v01-00 ENVI
Joanna KOPCIŃSKA

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. rugsėjo 28 d.

31-03-2021 ENVI_PV(2020)09-28-1 PE660.271v01-00 ENVI

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl didesnio Europos vaistų agentūros vaidmens pasirengimo vaistų ir medicinos priemonių krizei ir jos valdymo srityje

31-03-2021 ENVI_PR(2021)680818 PE680.818v02-00 ENVI
Nicolás GONZÁLEZ CASARES
Pakeitimų pateikimo terminas : 26-04-2021

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 347/2013

25-03-2021 ENVI_PA(2021)689773 PE689.773v01-00 ENVI
Marie TOUSSAINT
Pakeitimų pateikimo terminas : 29-04-2021

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos svarbiausiųjų žaliavų strategijos

24-03-2021 ENVI_PA(2021)689783 PE689.783v01-00 ENVI
Sara MATTHIEU
Pakeitimų pateikimo terminas : 29-04-2021

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1082/2013/ES

23-03-2021 ENVI_PR(2021)689812 PE689.812v01-00 ENVI
Véronique TRILLET-LENOIR
Pakeitimų pateikimo terminas : 27-04-2021

PAKEITIMAI 77–608 - Pranešimo projektas Bendroji Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programa iki 2030 m.

11-03-2021 ENVI_AM(2021)689633 PE689.633v02-00 ENVI
Grace O'SULLIVAN

PAKEITIMAI 17 - 153 - Pranešimo projektas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams

11-03-2021 ENVI_AM(2021)689651 PE689.651v02-00 ENVI
Christian DOLESCHAL

Nuomonė dėl 2022 m. biudžeto gairių – III skirsnis

10-03-2021 ENVI_AL(2021)663165 PE663.165v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

PAKEITIMAI - Soil protection

08-03-2021 ENVI_AM(2021)689631 PE689.631v01-00 ENVI
Maria ARENA Pernille WEISS Alexandr VONDRA Martin HOJSÍK Idoia VILLANUEVA RUIZ Manuela RIPA

NUOMONĖ dėl Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro. 2021 m. metinė tvaraus augimo strategija

25-02-2021 ENVI_AD(2021)663106 PE663.106v02-00 ENVI
Pascal CANFIN