Please fill this field

Ultimele documente

Este posibil ca unele dintre aceste documente să nu fie disponibile în limba dumneavoastră; în acest caz, vi se va sugera în mod automat o altă versiune. Fiecare versiune lingvistică sugerată este reprezentată printr-o pictogramă separată. (e.g.: FR ).

AMENDMENTS 1 - 172 - Draft opinion Liability of companies for environmental damage EN

26-11-2020 ENVI_AM(2020)661797 PE661.797v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

AMENDMENTS 1 - 213 - Draft opinion A European Strategy for Hydrogen EN

24-11-2020 ENVI_AM(2020)660370 PE660.370v01-00 ENVI
Hildegard BENTELE

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Centre for Disease Prevention and Control for the financial year 2019 EN

20-11-2020 ENVI_PA(2020)658869 PE658.869v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

PROIECT DE AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019, secțiunea III – Comisia și agențiile executive

20-11-2020 ENVI_PA(2020)658870 PE658.870v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

PROIECT DE AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2019

20-11-2020 ENVI_PA(2020)658871 PE658.871v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the amendments to the Agreement for co-operation in dealing with pollution of the North Sea by oil and other harmful substances (Bonn Agreement) with regard to the extension of the scope of application of that Agreement and on the accession of the Kingdom of Spain to that Agreement EN

20-11-2020 ENVI_PR(2020)660078 PE660.078v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Food Safety Authority for the financial year 2019 EN

20-11-2020 ENVI_PA(2020)660252 PE660.252v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Chemicals Agency for the financial year 2019 EN

20-11-2020 ENVI_PA(2020)660254 PE660.254v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Medicines Agency for the financial year 2019 EN

20-11-2020 ENVI_PA(2020)660255 PE660.255v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

Aviz referitor la procedura de aprobare privind propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027

18-11-2020 ENVI_AL(2020)660306 PE660.306v02-00 ENVI
Adam JARUBAS

RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării Directivei Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare)

13-11-2020 ENVI_PR(2020)660303 PE660.303v02-00 ENVI
Christophe HANSEN

AVIZ referitor la măsurile tehnice și operaționale pentru un transport maritim mai eficient și mai curat

11-11-2020 ENVI_AD(2020)650358 PE650.358v02-00 ENVI
Javi LÓPEZ

AMENDAMENTELE 1 - 398 - Proiect de raport „Către un mecanism al UE de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon, compatibil cu normele OMC”

11-11-2020 ENVI_AM(2020)660204 PE660.204v01-00 ENVI
Yannick JADOT

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Luni, 16 noiembrie 2020

10-11-2020 ENVI_OJ(2020)11-16_1 PE660.250v01-00 ENVI

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1005/2008 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) 2016/1139 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controlul pescuitului

03-11-2020 ENVI_AD(2020)647141 PE647.141v04-00 ENVI
Pascal CANFIN

AVIZ referitor la guvernanța corporativă sustenabilă

29-10-2020 ENVI_AD(2020)658727 PE658.727v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

PROIECT DE AVIZ referitor la o strategie pentru hidrogen pentru o Europă neutră climatic

29-10-2020 ENVI_PA(2020)658815 PE658.815v02-00 ENVI
Hildegard BENTELE

AMENDAMENTELE 1 - 493 - Proiect de raport Noul plan de acțiune privind economia circulară

27-10-2020 ENVI_AM(2020)657318 PE657.318v01-00 ENVI
Jan HUITEMA

AMENDAMENTELE 494 - 1001 - Proiect de raport Noul plan de acțiune privind economia circulară

27-10-2020 ENVI_AM(2020)660071 PE660.071v02-00 ENVI
Jan HUITEMA

PROIECT DE AVIZ referitor la răspunderea întreprinderilor pentru daunele aduse mediului

19-10-2020 ENVI_PA(2020)657389 PE657.389v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Joi, 15 octombrie 2020

15-10-2020 CONT_OJ(2020)10-15_2 PE658.910v02-00 AGRI CONT ENVI

AMENDAMENTELE 1 - 160 - Proiect de aviz Efectele schimbărilor climatice asupra drepturilor omului și rolul activiștilor de mediu în această chestiune

14-10-2020 ENVI_AM(2020)658777 PE658.777v03-00 ENVI
Simona BALDASSARRE

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență

14-10-2020 ENVI_AD(2020)658853 PE658.853v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

PROIECT DE RAPORT referitor la noul plan de acțiune privind economia circulară

12-10-2020 ENVI_PR(2020)652387 PE652.387v02-00 ENVI
Jan HUITEMA

AMENDAMENTELE 1 - 72 - Proiect de aviz Guvernanța corporativă sustenabilă

12-10-2020 ENVI_AM(2020)658927 PE658.927v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Joi, 15 octombrie 2020

09-10-2020 ENVI_OJ(2020)10-15_1 PE658.921v01-00 ENVI

PROCES-VERBAL - Joi, 16 iulie 2020

08-10-2020 ENVI_PV(2020)07-16-1 PE655.915v01-00 ENVI

PROIECT DE RAPORT referitor la „Către un mecanism al UE de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon, compatibil cu normele OMC”

07-10-2020 ENVI_PR(2020)648519 PE648.519v01-00 ENVI
Yannick JADOT

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind facilitatea de împrumut pentru sectorul public din cadrul Mecanismului pentru o tranziție justă

05-10-2020 ENVI_AD(2020)658776 PE658.776v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU

05-10-2020 ENVI_AD(2020)658817 PE658.817v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Luni, 12 octombrie 2020

05-10-2020 ENVI_OJ(2020)10-12_1 PE658.844v01-00 ENVI

PROIECT DE AVIZ referitor la guvernanța corporativă sustenabilă

02-10-2020 ENVI_PA(2020)658727 PE658.727v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

24-09-2020 ENVI_AB(2020)657445 PE657.445v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Joi, 1 octombrie 2020

24-09-2020 ENVI_OJ(2020)10-01_1 PE658.700v01-00 ENVI

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Joi, 1 octombrie 2020

23-09-2020 ENVI_OJ(2020)10-01_2 PE657.485v01-00 CONT ENVI

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Luni, 28 septembrie 2020

23-09-2020 ENVI_OJ(2020)09-28_1 PE657.465v01-00 ENVI

PROCES-VERBAL - Joi, 25 iunie 2020

22-09-2020 ENVI_PV(2020)06-25-1 PE655.714v01-00 ENVI

PROCES-VERBAL - Joi, 2 iulie 2020

22-09-2020 ENVI_PV(2020)07-02-1 PE655.781v01-00 ENVI

AMENDAMENTELE 1 - 340 - Proiect de propunere de rezoluție Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice

22-09-2020 ENVI_AM(2020)657317 PE657.317v01-00 ENVI
Fredrick FEDERLEY Pär HOLMGREN Marek Paweł BALT Alexandr VONDRA Lídia PEREIRA Petros KOKKALIS Simona BALDASSARRE

AMENDAMENTELE 1 - 63 - Proiect de aviz Politica de coeziune și strategiile de mediu de la nivel regional în lupta împotriva schimbărilor climatice

21-09-2020 ENVI_AM(2020)657316 PE657.316v01-00 ENVI
Susana SOLÍS PÉREZ

AVIZ referitor la o nouă strategie industrială pentru Europa

17-09-2020 ENVI_AD(2020)652353 PE652.353v02-00 ENVI
Danilo Oscar LANCINI

AVIZ conținând recomandări adresate Comisiei privind cadrul de aspecte etice asociate cu inteligența artificială, robotica și tehnologiile conexe

16-09-2020 ENVI_AD(2020)648284 PE648.284v02-00 ENVI
Adam JARUBAS

AMENDAMENTELE 1 - 133 - Proiect de aviz Măsuri tehnice și operaționale pentru un transport maritim mai eficient și mai curat

14-09-2020 ENVI_AM(2020)655976 PE655.976v01-00 ENVI
Javi LÓPEZ

AVIZ referitor la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 – toate secțiunile

11-09-2020 ENVI_AD(2020)653750 PE653.750v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

PROCES-VERBAL - Joi, 28 mai 2020

10-09-2020 CJ36_PV(2020)05-28-1 PE652.580v01-00 ECON ENVI

PROCES-VERBAL - Luni, 6 iulie 2020 - Marţi, 7 iulie 2020

10-09-2020 ENVI_PV(2020)07-06-2 PE655.857v01-00 ENVI

PROCES-VERBAL - Marţi, 14 iulie 2020

10-09-2020 ENVI_PV(2020)07-14-1 PE655.910v01-00 ENVI

PROCES-VERBAL - Luni, 13 iulie 2020

10-09-2020 ENVI_PV(2020)07-13-2 PE655.916v01-00 ENVI

PROIECT DE AVIZ referitor la efectele schimbărilor climatice asupra drepturilor omului și rolul activiștilor de mediu în această chestiune

08-09-2020 ENVI_PA(2020)655977 PE655.977v01-00 ENVI
Simona BALDASSARRE

AMENDAMENTELE 1 - 180 - Proiect de aviz Instituire a Mecanismului de redresare și reziliență

07-09-2020 ENVI_AM(2020)655963 PE655.963v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

AMENDAMENTELE 181 - 360 - Proiect de aviz Instituirea Mecanismului de redresare și reziliență

07-09-2020 ENVI_AM(2020)657228 PE657.228v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

AMENDAMENTELE 361 - 398 - Proiect de aviz Instituirea Mecanismului de redresare și reziliență

07-09-2020 ENVI_AM(2020)657229 PE657.229v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

AMENDAMENTELE 1 - 180 - Proiect de aviz Instituirea Programului InvestEU

03-09-2020 ENVI_AM(2020)655961 PE655.961v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

AMENDAMENTELE 1 - 119 - Proiect de aviz Facilitatea de împrumut pentru sectorul public din cadrul Mecanismului pentru o tranziție justă

03-09-2020 ENVI_AM(2020)655962 PE655.962v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

AMENDAMENTELE 181 - 239 - Proiect de aviz Instituirea Programului InvestEU

03-09-2020 ENVI_AM(2020)657154 PE657.154v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2015/1017 în ceea ce privește crearea unui Instrument de sprijin pentru solvabilitate

03-09-2020 ENVI_AD(2020)657184 PE657.184v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Luni, 7 septembrie 2020

02-09-2020 ENVI_OJ(2020)09-07_1 PE657.156v01-00 ENVI

PROCES-VERBAL - Joi, 28 mai 2020

01-09-2020 ENVI_PV(2020)05-28-1 PE652.579v02-00 ENVI

PROCES-VERBAL - Luni, 18 mai 2020

26-08-2020 ENVI_PV(2020)05-18-1 PE652.382v01-00 ENVI

PROCES-VERBAL - Luni, 8 iunie 2020

26-08-2020 ENVI_PV(2020)06-08-1 PE653.897v01-00 ENVI

PROCES-VERBAL - Luni, 22 iunie 2020

26-08-2020 ENVI_PV(2020)06-22-1 PE654.095v01-00 ENVI

PROCES-VERBAL - Marţi, 16 iunie 2020

26-08-2020 ENVI_PV(2020)06-16-1 PE654.097v01-00 ENVI

PROCES-VERBAL - Vineri, 5 iunie 2020

26-08-2020 ENVI_PV(2020)06-05-1 PE655.650v01-00 ENVI

PROCES-VERBAL - Joi, 4 iunie 2020

26-08-2020 ENVI_PV(2020)06-04-1 PE655.663v01-00 ENVI

PROCES-VERBAL - Luni, 29 iunie 2020

26-08-2020 ENVI_PV(2020)06-29-1 PE655.749v01-00 ENVI

AVIZ referitor la Planul de investiții pentru o Europă durabilă – modalități de finanțare a Pactului verde

23-07-2020 ENVI_AD(2020)650586 PE650.586v03-00 ENVI
Petros KOKKALIS

AMENDAMENTELE 1 - 75 - Proiect de aviz Modificarea Regulamentului (UE) 2015/1017 în ceea ce privește crearea unui Instrument de sprijin pentru solvabilitate

20-07-2020 ENVI_AM(2020)655624 PE655.624v01-00 ENVI
Pascal CANFIN