Please fill this field

Seneste dokumenter

Nogle af disse dokumenter er måske ikke tilgængelige på dit eget sprog, og en anden sprogversion vil i så fald blive foreslået automatisk. De vises ved et ikon, der repræsenterer den foreslåede sprogudgave. (e.g.: FR ).

AMENDMENTS 1 - 213 - Draft opinion A European Strategy for Hydrogen EN

24-11-2020 ENVI_AM(2020)660370 PE660.370v01-00 ENVI
Hildegard BENTELE

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Centre for Disease Prevention and Control for the financial year 2019 EN

20-11-2020 ENVI_PA(2020)658869 PE658.869v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2019, Section III – Commission and executive agencies EN

20-11-2020 ENVI_PA(2020)658870 PE658.870v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Environment Agency for the financial year 2019 EN

20-11-2020 ENVI_PA(2020)658871 PE658.871v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the amendments to the Agreement for co-operation in dealing with pollution of the North Sea by oil and other harmful substances (Bonn Agreement) with regard to the extension of the scope of application of that Agreement and on the accession of the Kingdom of Spain to that Agreement EN

20-11-2020 ENVI_PR(2020)660078 PE660.078v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Food Safety Authority for the financial year 2019 EN

20-11-2020 ENVI_PA(2020)660252 PE660.252v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Chemicals Agency for the financial year 2019 EN

20-11-2020 ENVI_PA(2020)660254 PE660.254v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Medicines Agency for the financial year 2019 EN

20-11-2020 ENVI_PA(2020)660255 PE660.255v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

Udtalelse om godkendelsesproceduren for forslag til Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027

18-11-2020 ENVI_AL(2020)660306 PE660.306v02-00 ENVI
Adam JARUBAS

UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kvaliteten af drikkevand (omarbejdning).

13-11-2020 ENVI_PR(2020)660303 PE660.303v02-00 ENVI
Christophe HANSEN

UDTALELSE om tekniske og operationelle foranstaltninger til fordel for en mere effektiv og renere søtransport

11-11-2020 ENVI_AD(2020)650358 PE650.358v02-00 ENVI
Javi LÓPEZ

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 398 - Udkast til betænkning Mod en EU-mekanisme for CO2-grænsetilpasning, som er i overensstemmelse med WTO

11-11-2020 ENVI_AM(2020)660204 PE660.204v01-00 ENVI
Yannick JADOT

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 1967/2006 og (EF) nr. 1005/2008 og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1139 for så vidt angår fiskerikontrol

03-11-2020 ENVI_AD(2020)647141 PE647.141v04-00 ENVI
Pascal CANFIN

UDTALELSE om bæredygtig virksomhedsledelse

29-10-2020 ENVI_AD(2020)658727 PE658.727v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

UDKAST TIL UDTALELSE om en brintstrategi for et klimaneutralt Europa

29-10-2020 ENVI_PA(2020)658815 PE658.815v02-00 ENVI
Hildegard BENTELE

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 493 - Udkast til betænkning Ny handlingsplan for den cirkulære økonomi

27-10-2020 ENVI_AM(2020)657318 PE657.318v01-00 ENVI
Jan HUITEMA

ÆNDRINGSFORSLAG 494 - 1001 - Udkast til betænkning Ny handlingsplan for den cirkulære økonomi

27-10-2020 ENVI_AM(2020)660071 PE660.071v02-00 ENVI
Jan HUITEMA

UDKAST TIL UDTALELSE om virksomheders ansvar for miljøskader

19-10-2020 ENVI_PA(2020)657389 PE657.389v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 15. oktober 2020

15-10-2020 CONT_OJ(2020)10-15_2 PE658.910v02-00 AGRI CONT ENVI

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 160 - Udkast til udtalelse Klimaændringernes indvirkning på menneskerettighederne og miljøforkæmperes rolle i denne sag

14-10-2020 ENVI_AM(2020)658777 PE658.777v03-00 ENVI
Simona BALDASSARRE

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en genopretnings- og resiliensfacilitet

14-10-2020 ENVI_AD(2020)658853 PE658.853v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

UDKAST TIL BETÆNKNING om den nye handlingsplan for den cirkulære økonomi

12-10-2020 ENVI_PR(2020)652387 PE652.387v02-00 ENVI
Jan HUITEMA

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 72 - Udkast til udtalelse Bæredygtig virksomhedsledelse

12-10-2020 ENVI_AM(2020)658927 PE658.927v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

PROTOKOL - Torsdag den 16. juli 2020

08-10-2020 ENVI_PV(2020)07-16-1 PE655.915v01-00 ENVI

UDKAST TIL BETÆNKNING om mod en EU-mekanisme for CO2-grænsetilpasning, som er i overensstemmelse med WTO

07-10-2020 ENVI_PR(2020)648519 PE648.519v01-00 ENVI
Yannick JADOT

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lånefaciliteten for den offentlige sektor under mekanismen for retfærdig omstilling

05-10-2020 ENVI_AD(2020)658776 PE658.776v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af InvestEU-programmet

05-10-2020 ENVI_AD(2020)658817 PE658.817v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 12. oktober 2020

05-10-2020 ENVI_OJ(2020)10-12_1 PE658.844v01-00 ENVI

UDKAST TIL UDTALELSE om bæredygtig virksomhedsledelse

02-10-2020 ENVI_PA(2020)658727 PE658.727v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

24-09-2020 ENVI_AB(2020)657445 PE657.445v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 1. oktober 2020

24-09-2020 ENVI_OJ(2020)10-01_1 PE658.700v01-00 ENVI

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 1. oktober 2020

23-09-2020 ENVI_OJ(2020)10-01_2 PE657.485v01-00 CONT ENVI

PROTOKOL - Torsdag den 25. juni 2020

22-09-2020 ENVI_PV(2020)06-25-1 PE655.714v01-00 ENVI

PROTOKOL - Torsdag den 2. juli 2020

22-09-2020 ENVI_PV(2020)07-02-1 PE655.781v01-00 ENVI

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 340 - Udkast til forslag til beslutning En EU-strategi for tilpasning til klimaændringer

22-09-2020 ENVI_AM(2020)657317 PE657.317v01-00 ENVI
Fredrick FEDERLEY Pär HOLMGREN Marek Paweł BALT Alexandr VONDRA Lídia PEREIRA Petros KOKKALIS Simona BALDASSARRE

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 63 - Udkast til udtalelse Samhørighedspolitik og regionale miljøstrategier i kampen mod klimaændringer

21-09-2020 ENVI_AM(2020)657316 PE657.316v01-00 ENVI
Susana SOLÍS PÉREZ

UDTALELSE om en ny industristrategi for Europa

17-09-2020 ENVI_AD(2020)652353 PE652.353v02-00 ENVI
Danilo Oscar LANCINI

UDTALELSE med henstillinger til Kommissionen om en ramme for etiske aspekter af kunstig intelligens, robotteknologi og relaterede teknologier

16-09-2020 ENVI_AD(2020)648284 PE648.284v02-00 ENVI
Adam JARUBAS

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 133 - Udkast til udtalelse om tekniske og operationelle foranstaltninger til fordel for en mere effektiv og renere søtransport

14-09-2020 ENVI_AM(2020)655976 PE655.976v01-00 ENVI
Javi LÓPEZ

UDTALELSE om forslag Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021 – alle sektioner

11-09-2020 ENVI_AD(2020)653750 PE653.750v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

PROTOKOL - Torsdag den 28. maj 2020

10-09-2020 CJ36_PV(2020)05-28-1 PE652.580v01-00 ECON ENVI

PROTOKOL - Mandag den 6. juli 2020 - Tirsdag den 7. juli 2020

10-09-2020 ENVI_PV(2020)07-06-2 PE655.857v01-00 ENVI

PROTOKOL - Tirsdag den 14. juli 2020

10-09-2020 ENVI_PV(2020)07-14-1 PE655.910v01-00 ENVI

PROTOKOL - Mandag den 13. juli 2020

10-09-2020 ENVI_PV(2020)07-13-2 PE655.916v01-00 ENVI

UDKAST TIL UDTALELSE om klimaændringernes indvirkning på menneskerettighederne og miljøforkæmperes rolle i denne sag

08-09-2020 ENVI_PA(2020)655977 PE655.977v01-00 ENVI
Simona BALDASSARRE

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 180 - Udkast til udtalelse om oprettelse af en genopretnings- og resiliensfacilitet

07-09-2020 ENVI_AM(2020)655963 PE655.963v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

ÆNDRINGSFORSLAG 181 - 360 - Udkast til udtalelse Oprettelse af en genopretnings- og resiliensfacilitet

07-09-2020 ENVI_AM(2020)657228 PE657.228v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

ÆNDRINGSFORSLAG 361 - 398 - Udkast til udtalelse Oprettelse af en genopretnings- og resiliensfacilitet

07-09-2020 ENVI_AM(2020)657229 PE657.229v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

ÆNDRINGSFORSLAG 1 – 180 - Udkast til udtalelse Oprettelse af InvestEU-programmet

03-09-2020 ENVI_AM(2020)655961 PE655.961v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 119 - Udkast til udtalelse Lånefaciliteten for den offentlige sektor under mekanismen for retfærdig omstilling

03-09-2020 ENVI_AM(2020)655962 PE655.962v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

ÆNDRINGSFORSLAG 181 - 239 - Udkast til udtalelse Oprettelse af InvestEU-programmet

03-09-2020 ENVI_AM(2020)657154 PE657.154v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2015/1017 for så vidt angår oprettelse af et solvensstøtteinstrument

03-09-2020 ENVI_AD(2020)657184 PE657.184v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

PROTOKOL - Torsdag den 28. maj 2020

01-09-2020 ENVI_PV(2020)05-28-1 PE652.579v02-00 ENVI

PROTOKOL - Mandag den 18. maj 2020

26-08-2020 ENVI_PV(2020)05-18-1 PE652.382v01-00 ENVI

PROTOKOL - Mandag den 8. juni 2020

26-08-2020 ENVI_PV(2020)06-08-1 PE653.897v01-00 ENVI

PROTOKOL - Mandag den 22. juni 2020

26-08-2020 ENVI_PV(2020)06-22-1 PE654.095v01-00 ENVI

PROTOKOL - Tirsdag den 16. juni 2020

26-08-2020 ENVI_PV(2020)06-16-1 PE654.097v01-00 ENVI

PROTOKOL - Fredag den 5. juni 2020

26-08-2020 ENVI_PV(2020)06-05-1 PE655.650v01-00 ENVI

PROTOKOL - Torsdag den 4. juni 2020

26-08-2020 ENVI_PV(2020)06-04-1 PE655.663v01-00 ENVI

PROTOKOL - Mandag den 29. juni 2020

26-08-2020 ENVI_PV(2020)06-29-1 PE655.749v01-00 ENVI

BETÆNKNING om EU's rolle i at beskytte og genoprette verdens skove

23-07-2020 A9-0143/2020 PE648.567v03-00 ENVI
Stanislav POLČÁK
ÆNDRINGSFORSLAG

001-003

UDTALELSE om investeringsplan for et bæredygtigt Europa – Finansiering af den grønne pagt

23-07-2020 ENVI_AD(2020)650586 PE650.586v03-00 ENVI
Petros KOKKALIS

BETÆNKNING om manglen på lægemidler – håndtering af et voksende problem

22-07-2020 A9-0142/2020 PE650.394v02-00 ENVI
Nathalie COLIN-OESTERLÉ

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 75 - Udkast til udtalelse Ændring af forordning (EU) 2015/1017 for så vidt angår oprettelse af et solvensstøtteinstrument

20-07-2020 ENVI_AM(2020)655624 PE655.624v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

Udtalelse om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter

17-07-2020 ENVI_AL(2020)653878 PE653.878v01-00 ENVI
Esther de LANGE