Please fill this field

Nejnovější dokumenty

Některé z těchto dokumentů nemusí být ve vašem jazyce k dispozici a v tom případě bude automaticky navržena jiná jazyková verze. Pozná se to podle ikony navrhované jazykové verze. (e.g.: FR ).

STANOVISKO k investičnímu plánu pro udržitelnou Evropu – jak financovat Zelenou dohodu pro Evropu

23-07-2020 ENVI_AD(2020)650586 PE650.586v03-00 ENVI
Petros KOKKALIS

REPORT on the shortage of medicines – how to address an emerging problem EN

22-07-2020 A9-0142/2020 PE650.394v02-00 ENVI
Nathalie COLIN-OESTERLÉ

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 75 - Návrh stanoviska kterým se mění nařízení (EU) 2015/1017, pokud jde o vytvoření nástroje na podporu solventnosti

20-07-2020 ENVI_AM(2020)655624 PE655.624v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

Stanovisko k systému vlastních zdrojů Evropské unie

17-07-2020 ENVI_AL(2020)653878 PE653.878v01-00 ENVI
Esther de LANGE

OPINION on towards a sustainable single market for business and consumers EN

16-07-2020 ENVI_AD(2020)647120 PE647.120v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 115 - 519 - Návrh zprávy Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program činnosti Unie v oblasti zdraví na období 2021–2027 a zrušuje nařízení (EU) č. 282/2014 (program „EU pro zdraví“)

16-07-2020 ENVI_AM(2020)653822 PE653.822v01-00 ENVI
Cristian-Silviu BUŞOI

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 520 - 1095 - Návrh zprávy Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program činnosti Unie v oblasti zdraví na období 2021–2027 a zrušuje nařízení (EU) č. 282/2014 (program „EU pro zdraví“)

16-07-2020 ENVI_AM(2020)655706 PE655.706v01-00 ENVI
Cristian-Silviu BUŞOI

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 359 - Návrh usnesení Provádění vodohospodářských právních předpisů EU

15-07-2020 ENVI_AM(2020)655641 PE655.641v03-00 ENVI
Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ Martin HÄUSLING Eleonora EVI Malin BJÖRK Christophe HANSEN Joanna KOPCIŃSKA Marco DREOSTO Sara CERDAS

AMENDMENTS 1 - 599 - Draft report An EU legal framework to halt and reverse EU-driven global deforestation EN

15-07-2020 ENVI_AM(2020)655680 PE655.680v01-00 ENVI
Delara BURKHARDT

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 58 - Návrh stanoviska k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2021 – všechny oddíly

10-07-2020 ENVI_AM(2020)654048 PE654.048v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

STANOVISKO k dopadům změny klimatu na zranitelné skupiny obyvatelstva v rozvojových zemích

09-07-2020 ENVI_AD(2020)650533 PE650.533v02-00 ENVI
Mick WALLACE

MINUTES - Monday, 4 May 2020 EN

09-07-2020 ENVI_PV(2020)05-04-1 PE650.678v01-00 ENVI

MINUTES - Monday, 11 May 2020 EN

09-07-2020 ENVI_PV(2020)05-11-1 PE652.335v01-00 ENVI

MINUTES - Tuesday, 12 May 2020 EN

09-07-2020 ENVI_PV(2020)05-12-1 PE652.336v01-00 ENVI

AMENDMENTS 45 - 107 - Draft report Amending Decision No 1313/2013/EU on a Union Civil Protection Mechanism EN

06-07-2020 ENVI_AM(2020)654063 PE654.063v01-00 ENVI
Nikos ANDROULAKIS

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 241 - Návrh stanoviska Nová průmyslová strategie pro Evropu

03-07-2020 ENVI_AM(2020)654051 PE654.051v01-00 ENVI
Danilo Oscar LANCINI

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci

02-07-2020 ENVI_AD(2020)650356 PE650.356v04-00 ENVI
Alexandr VONDRA

NÁVRH STANOVISKA k politice soudržnosti a regionálním strategiím v oblasti životního prostředí v boji proti změně klimatu

01-07-2020 ENVI_PA(2020)653872 PE653.872v01-00 ENVI
Susana SOLÍS PÉREZ

STANOVISKO k maximalizaci potenciálu energetické účinnosti fondu budov v EU

29-06-2020 ENVI_AD(2020)650506 PE650.506v02-00 ENVI
Maria SPYRAKI

STANOVISKO k Evropské strategii v oblasti lesnictví – dalšímu postupu

23-06-2020 ENVI_AD(2020)646939 PE646.939v02-00 ENVI
Jessica POLFJÄRD

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program činnosti Unie v oblasti zdraví na období 2021–2027 a zrušuje nařízení (EU) č. 282/2014 (program „EU pro zdraví“)

17-06-2020 ENVI_PR(2020)653803 PE653.803v01-00 ENVI
Cristian-Silviu BUŞOI

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie

16-06-2020 ENVI_PR(2020)652637 PE652.637v01-00 ENVI
Nikos ANDROULAKIS

NÁVRH ZPRÁVY k doporučení Komise k právnímu rámci EU pro zastavení a odvrácení globálního odlesňování na úrovni EU

15-06-2020 ENVI_PR(2020)652351 PE652.351v02-00 ENVI
Delara BURKHARDT

ZÁPIS - Úterý, 21. dubna 2020

11-06-2020 ENVI_PV(2020)04-21-1 PE650.523v01-00 ENVI

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 173 - Návrh stanoviska Rámec pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií

11-06-2020 ENVI_AM(2020)652646 PE652.646v01-00 ENVI
Adam JARUBAS

NÁVRH STANOVISKA k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2021 – všechny oddíly

10-06-2020 ENVI_PA(2020)653750 PE653.750v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 181 - Návrh stanoviska Investiční plán pro udržitelnou Evropu – Jak financovat Zelenou dohodu pro Evropu

09-06-2020 ENVI_AM(2020)650680 PE650.680v01-00 ENVI
Petros KOKKALIS

NÁVRH STANOVISKA k nové průmyslové strategii pro Evropu

08-06-2020 ENVI_PA(2020)652353 PE652.353v01-00 ENVI
Danilo Oscar LANCINI

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 54 - 1094 - Návrh zprávy Stanovení rámce pro dosažení klimatické neutrality a změna nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima)

08-06-2020 ENVI_AM(2020)652555 PE652.555v01-00 ENVI
Jytte GUTELAND

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 329 - Návrh zprávy Nedostatek léků - jak řešit vznikající problém

08-06-2020 ENVI_AM(2020)652627 PE652.627v01-00 ENVI
Nathalie COLIN-OESTERLÉ

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 330 - 674 - Návrh zprávy Nedostatek léků – jak řešit vznikající problém

08-06-2020 ENVI_AM(2020)652628 PE652.628v01-00 ENVI
Nathalie COLIN-OESTERLÉ

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 675 - 746 - Návrh zprávy Nedostatek léků - jak řešit vznikající problém

08-06-2020 ENVI_AM(2020)652629 PE652.629v01-00 ENVI
Nathalie COLIN-OESTERLÉ

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-69 - Návrh stanoviska Směrem k udržitelnějšímu jednotnému trhu pro podniky a spotřebitele

05-06-2020 ENVI_AM(2020)647121 PE647.121v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 675 - 696 - Návrh stanoviska Zřízení Fondu pro spravedlivou transformaci

03-06-2020 ENVI_AM(2020)650633 PE650.633v02-00 ENVI
Alexandr VONDRA

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 38 - 285 - Návrh stanoviska Zřízení Fondu pro spravedlivou transformaci

03-06-2020 ENVI_AM(2020)650732 PE650.732v02-00 ENVI
Alexandr VONDRA

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 286 - 674 - Návrh stanoviska Zřízení Fondu pro spravedlivou transformaci

03-06-2020 ENVI_AM(2020)652279 PE652.279v02-00 ENVI
Alexandr VONDRA

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pátek, 5. června 2020

02-06-2020 ENVI_OJ(2020)06-05_1 PE652.571v01-00 ENVI

ZÁPIS - Čtvrtek, 5. března 2020

27-05-2020 ENVI_PV(2020)03-05-1 PE650.672v01-00 ENVI

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 116 - Návrh stanoviska Dopady změny klimatu na zranitelné skupiny obyvatelstva v rozvojových zemích

27-05-2020 ENVI_AM(2020)652443 PE652.443v01-00 ENVI
Mick WALLACE

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Čtvrtek, 28. května 2020

19-05-2020 CJ36_OJ(2020)05-28_1 PE652.400v01-00 ECON ENVI

NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování a ke změně nařízení (EU) 2019/2088

18-05-2020 CJ36_PR(2020)652329 PE652.329v01-00 ECON ENVI
Bas EICKHOUT Sirpa PIETIKÄINEN

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 182/2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí

15-05-2020 ENVI_AD(2020)652333 PE652.333v01-00 ENVI
Stanislav POLČÁK

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 128 - Návrh stanoviska Maximalizace potenciálu energetické účinnosti fondu budov v EU

13-05-2020 ENVI_AM(2020)650699 PE650.699v01-00 ENVI
Maria SPYRAKI

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 420 - Návrh zprávy Posílení opatření EU na ochranu a obnovu světových lesů

08-05-2020 ENVI_AM(2020)650715 PE650.715v01-00 ENVI
Stanislav POLČÁK

NÁVRH STANOVISKA na téma Směrem k udržitelnějšímu jednotnému trhu pro podniky a spotřebitele

07-05-2020 ENVI_PA(2020)647120 PE647.120v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

ZÁPIS - Pondělí, 17. února 2020 - Úterý, 18. února 2020

05-05-2020 ENVI_PV(2020)02-17-1 PE648.325v01-00 ENVI

Stanovisko k doporučením pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

05-05-2020 ENVI_AL(2020)650458 PE650.458v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima)

04-05-2020 ENVI_PR(2020)648563 PE648.563v02-00 ENVI
Jytte GUTELAND

NÁVRH STANOVISKA k investičnímu plánu pro udržitelnou Evropu – jak financovat Zelenou dohodu pro Evropu

04-05-2020 ENVI_PA(2020)650586 PE650.586v01-00 ENVI
Petros KOKKALIS

NÁVRH ZPRÁVY o nedostatku léčivých přípravků — jak řešit vznikající problém

30-04-2020 ENVI_PR(2020)650394 PE650.394v01-00 ENVI
Nathalie COLIN-OESTERLÉ

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 52 - 225 - Návrh stanoviska Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1224/2009, nařízení Rady (ES) č. 768/2005, nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/1139, pokud jde o kontrolu rybolovu

30-04-2020 ENVI_AM(2020)650512 PE650.512v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 263 - Návrh stanoviska Evropská strategie v oblasti lesnictví - další postup

30-04-2020 ENVI_AM(2020)650588 PE650.588v01-00 ENVI
Jessica POLFJÄRD

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 366 - Návrh usnesení Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek

28-04-2020 ENVI_AM(2020)647043 PE647.043v01-00 ENVI
Frédérique RIES Sven GIEGOLD Maria ARENA Anja HAZEKAMP Maria SPYRAKI Danilo Oscar LANCINI Pietro FIOCCHI

NÁVRH STANOVISKA s doporučeními Komisi k rámci pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií

28-04-2020 ENVI_PA(2020)648284 PE648.284v01-00 ENVI
Adam JARUBAS

ZÁPIS - Středa, 4. března 2020

28-04-2020 ENVI_PV(2020)03-04-1 PE648.465v01-00 ENVI

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci

28-04-2020 ENVI_PA(2020)650356 PE650.356v03-00 ENVI
Alexandr VONDRA

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 367 - 422 - Návrh usnesení Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek

28-04-2020 ENVI_AM(2020)650516 PE650.516v01-00 ENVI
Frédérique RIES Sven GIEGOLD Maria ARENA Anja HAZEKAMP Maria SPYRAKI Danilo Oscar LANCINI Pietro FIOCCHI

NÁVRH STANOVISKA k dopadům změny klimatu na zranitelné skupiny obyvatelstva v rozvojových zemích

28-04-2020 ENVI_PA(2020)650533 PE650.533v01-00 ENVI
Mick WALLACE

NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody

22-04-2020 ENVI_PR(2020)650390 PE650.390v01-00 ENVI
Simona BONAFÈ

Stanovisko k obecným pokynům pro přípravu rozpočtu na rok 2021 – oddíl III

20-04-2020 ENVI_AL(2020)648615 PE648.615v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

NÁVRH STANOVISKA k maximalizaci potenciálu energetické účinnosti fondu budov v EU

20-04-2020 ENVI_PA(2020)650506 PE650.506v01-00 ENVI
Maria SPYRAKI

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Úterý, 21. dubna 2020

16-04-2020 ENVI_OJ(2020)04-21_1 PE650.481v01-00 ENVI