Please fill this field

Najnovšie dokumenty

Niektoré z týchto dokumentov možno nie sú k dispozícii vo Vašom jazyku. Preto sa Vám automaticky navrhne iná verzia. Uvidíte to podľa ikony navrhovanej jazykovej verzie. (e.g.: FR ).

DRAFT OPINION on on a hydrogen strategy for a climate-neutral Europe EN

21-10-2020 ENVI_PA(2020)658815 PE658.815v01-00 ENVI
Hildegard BENTELE

DRAFT OPINION on liability of companies for environmental damage EN

19-10-2020 ENVI_PA(2020)657389 PE657.389v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 15. októbra 2020

15-10-2020 CONT_OJ(2020)10-15_2 PE658.910v02-00 AGRI CONT ENVI

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 160 - Návrh stanoviska Účinky zmeny klímy na ľudské práva a úloha ochrancov životného prostredia v tejto oblasti

14-10-2020 ENVI_AM(2020)658777 PE658.777v03-00 ENVI
Simona BALDASSARRE

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on establishing a Recovery and Resilience Facility EN

14-10-2020 ENVI_AD(2020)658853 PE658.853v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

NÁVRH SPRÁVY o novom akčnom pláne pre obehové hospodárstvo

12-10-2020 ENVI_PR(2020)652387 PE652.387v02-00 ENVI
Jan HUITEMA

AMENDMENTS 1 - 72 - Draft opinion Sustainable corporate governance EN

12-10-2020 ENVI_AM(2020)658927 PE658.927v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

MINUTES - Thursday, 16 July 2020 EN

08-10-2020 ENVI_PV(2020)07-16-1 PE655.915v01-00 ENVI

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1224/2009, and amending Council Regulations (EC) No 768/2005, (EC) No 1967/2006, (EC) No 1005/2008, and Regulation (EU) No 2016/1139 of the European Parliament and of the Council as regards fisheries control EN

07-10-2020 ENVI_AD(2020)647141 PE647.141v03-00 ENVI
Pascal CANFIN

NÁVRH SPRÁVY o smerovaní k mechanizmu EÚ na kompenzáciu uhlíka na hraniciach, ktorý bude zlučiteľný s pravidlami WTO

07-10-2020 ENVI_PR(2020)648519 PE648.519v01-00 ENVI
Yannick JADOT

STANOVISKO o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o úverovom nástroji pre verejný sektor v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie

05-10-2020 ENVI_AD(2020)658776 PE658.776v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program InvestEU

05-10-2020 ENVI_AD(2020)658817 PE658.817v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

NÁVRH STANOVISKA k udržateľnej správe a riadeniu spoločností

02-10-2020 ENVI_PA(2020)658727 PE658.727v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

24-09-2020 ENVI_AB(2020)657445 PE657.445v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 1. októbra 2020

23-09-2020 ENVI_OJ(2020)10-01_2 PE657.485v01-00 CONT ENVI

ZÁPISNICA - Štvrtok, 25. júna 2020

22-09-2020 ENVI_PV(2020)06-25-1 PE655.714v01-00 ENVI

ZÁPISNICA - Štvrtok, 2. júla 2020

22-09-2020 ENVI_PV(2020)07-02-1 PE655.781v01-00 ENVI

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 340 - Návrh uznesenia Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy

22-09-2020 ENVI_AM(2020)657317 PE657.317v01-00 ENVI
Fredrick FEDERLEY Pär HOLMGREN Marek Paweł BALT Alexandr VONDRA Lídia PEREIRA Petros KOKKALIS Simona BALDASSARRE

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 63 - Návrh stanoviska Politika súdržnosti a regionálne stratégie v oblasti životného prostredia v boji proti zmene klímy

21-09-2020 ENVI_AM(2020)657316 PE657.316v01-00 ENVI
Susana SOLÍS PÉREZ

STANOVISKO k novej priemyselnej stratégii pre Európu

17-09-2020 ENVI_AD(2020)652353 PE652.353v02-00 ENVI
Danilo Oscar LANCINI

STANOVISKO s odporúčaniami pre Komisiu k rámcu etických aspektov umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií

16-09-2020 ENVI_AD(2020)648284 PE648.284v02-00 ENVI
Adam JARUBAS

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 133 - Návrh stanoviska Technické a prevádzkové opatrenia na dosiahnutie účinnejšej a čistejšej námornej dopravy

14-09-2020 ENVI_AM(2020)655976 PE655.976v01-00 ENVI
Javi LÓPEZ

STANOVISKO k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2021 – všetky oddiely

11-09-2020 ENVI_AD(2020)653750 PE653.750v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

ZÁPISNICA - Štvrtok, 28. mája 2020

10-09-2020 CJ36_PV(2020)05-28-1 PE652.580v01-00 ECON ENVI

ZÁPISNICA - Pondelok, 6. júla 2020 - Utorok, 7. júla 2020

10-09-2020 ENVI_PV(2020)07-06-2 PE655.857v01-00 ENVI

ZÁPISNICA - Utorok, 14. júla 2020

10-09-2020 ENVI_PV(2020)07-14-1 PE655.910v01-00 ENVI

ZÁPISNICA - Pondelok, 13. júla 2020

10-09-2020 ENVI_PV(2020)07-13-2 PE655.916v01-00 ENVI

NÁVRH STANOVISKA k vplyvu zmeny klímy na ľudské práva a úlohe ochrancov životného prostredia v tejto oblasti

08-09-2020 ENVI_PA(2020)655977 PE655.977v01-00 ENVI
Simona BALDASSARRE

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 180 - Návrh stanoviska Zriadenie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

07-09-2020 ENVI_AM(2020)655963 PE655.963v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 181 – 360 - Návrh stanoviska Zriadenie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

07-09-2020 ENVI_AM(2020)657228 PE657.228v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 361 - 398 - Návrh stanoviska Zriadenie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

07-09-2020 ENVI_AM(2020)657229 PE657.229v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 180 - Návrh stanoviska Zriadenie Programu InvestEU

03-09-2020 ENVI_AM(2020)655961 PE655.961v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 119 - Návrh stanoviska Úverový nástroj pre verejný sektor v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie

03-09-2020 ENVI_AM(2020)655962 PE655.962v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 181 - 239 - Návrh stanoviska Zriadenie Programu InvestEU

03-09-2020 ENVI_AM(2020)657154 PE657.154v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o vytvorenie Nástroja na podporu platobnej schopnosti

03-09-2020 ENVI_AD(2020)657184 PE657.184v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

ZÁPISNICA - Štvrtok, 28. mája 2020

01-09-2020 ENVI_PV(2020)05-28-1 PE652.579v02-00 ENVI

ZÁPISNICA - Pondelok, 18. mája 2020

26-08-2020 ENVI_PV(2020)05-18-1 PE652.382v01-00 ENVI

ZÁPISNICA - Pondelok, 8. júna 2020

26-08-2020 ENVI_PV(2020)06-08-1 PE653.897v01-00 ENVI

ZÁPISNICA - Pondelok, 22. júna 2020

26-08-2020 ENVI_PV(2020)06-22-1 PE654.095v01-00 ENVI

ZÁPISNICA - Utorok, 16. júna 2020

26-08-2020 ENVI_PV(2020)06-16-1 PE654.097v01-00 ENVI

ZÁPISNICA - Piatok, 5. júna 2020

26-08-2020 ENVI_PV(2020)06-05-1 PE655.650v01-00 ENVI

ZÁPISNICA - Štvrtok, 4. júna 2020

26-08-2020 ENVI_PV(2020)06-04-1 PE655.663v01-00 ENVI

ZÁPISNICA - Pondelok, 29. júna 2020

26-08-2020 ENVI_PV(2020)06-29-1 PE655.749v01-00 ENVI

STANOVISKO k investičnému plánu pre udržateľnú Európu – ako financovať Zelenú dohodu

23-07-2020 ENVI_AD(2020)650586 PE650.586v03-00 ENVI
Petros KOKKALIS

SPRÁVA o nedostatku liekov – ako riešiť vznikajúci problém

22-07-2020 A9-0142/2020 PE650.394v02-00 ENVI
Nathalie COLIN-OESTERLÉ

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 75 - Návrh stanoviska Zmena nariadenia (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o vytvorenie Nástroja na podporu platobnej schopnosti

20-07-2020 ENVI_AM(2020)655624 PE655.624v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

Stanovisko k systému vlastných zdrojov Európskej únie

17-07-2020 ENVI_AL(2020)653878 PE653.878v01-00 ENVI
Esther de LANGE

STANOVISKO k správe s názvom Smerom k udržateľnejšiemu jednotnému trhu pre podniky a spotrebiteľov

16-07-2020 ENVI_AD(2020)647120 PE647.120v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 115 – 519 - Návrh správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení akčného programu Únie v oblasti zdravia na obdobie 2021 – 2027 (programu EU4Health) a o zrušení nariadenia EÚ č. 282/2014

16-07-2020 ENVI_AM(2020)653822 PE653.822v01-00 ENVI
Cristian-Silviu BUŞOI

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 520 – 1095 - Návrh správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení akčného programu Únie v oblasti zdravia na obdobie 2021 – 2027 (programu EU4Health) a o zrušení nariadenia EÚ č. 282/2014

16-07-2020 ENVI_AM(2020)655706 PE655.706v01-00 ENVI
Cristian-Silviu BUŞOI

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 359 - Návrh uznesenia Vykonávanie právnych predpisov EÚ o vode

15-07-2020 ENVI_AM(2020)655641 PE655.641v03-00 ENVI
Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ Martin HÄUSLING Eleonora EVI Malin BJÖRK Christophe HANSEN Joanna KOPCIŃSKA Marco DREOSTO Sara CERDAS

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 599 - Návrh správy Právny rámec EÚ na zastavenie a zvrátenie globálneho odlesňovania spôsobovaného EÚ

15-07-2020 ENVI_AM(2020)655680 PE655.680v01-00 ENVI
Delara BURKHARDT

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 58 - Návrh stanoviska k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2021 – všetky oddiely

10-07-2020 ENVI_AM(2020)654048 PE654.048v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 14. júla 2020

10-07-2020 ENVI_OJ(2020)07-14_1 PE655.637v01-00 ENVI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 16. júla 2020

10-07-2020 ENVI_OJ(2020)07-16_1 PE655.638v01-00 ENVI

STANOVISKO k vplyvu zmeny klímy na zraniteľné skupiny obyvateľstva v rozvojových krajinách

09-07-2020 ENVI_AD(2020)650533 PE650.533v02-00 ENVI
Mick WALLACE

ZÁPISNICA - Pondelok, 4. mája 2020

09-07-2020 ENVI_PV(2020)05-04-1 PE650.678v01-00 ENVI

ZÁPISNICA - Pondelok, 11. mája 2020

09-07-2020 ENVI_PV(2020)05-11-1 PE652.335v01-00 ENVI

ZÁPISNICA - Utorok, 12. mája 2020

09-07-2020 ENVI_PV(2020)05-12-1 PE652.336v01-00 ENVI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 13. júla 2020

08-07-2020 ENVI_OJ(2020)07-13_2 PE655.593v01-00 ENVI

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 45 – 107 - Návrh správy ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany

06-07-2020 ENVI_AM(2020)654063 PE654.063v01-00 ENVI
Nikos ANDROULAKIS

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 241 - Návrh stanoviska Nová priemyselná stratégia pre Európu

03-07-2020 ENVI_AM(2020)654051 PE654.051v01-00 ENVI
Danilo Oscar LANCINI

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu

02-07-2020 ENVI_AD(2020)650356 PE650.356v04-00 ENVI
Alexandr VONDRA

NÁVRH STANOVISKA k politike súdržnosti a regionálnym stratégiám v oblasti životného prostredia v boji proti zmene klímy

01-07-2020 ENVI_PA(2020)653872 PE653.872v01-00 ENVI
Susana SOLÍS PÉREZ