Please fill this field

Paskutiniai dokumentai

Kai kurių iš šių dokumentų gali nebūti Jūsų kalba, todėl automatiškai bus pasiūlyta versija kita kalba. Prie tokių dokumentų rasite piktogramą, nurodančią siūlomą kalbinę versiją. (e.g.: FR ).

MINUTES - Monday, 11 January 2021 EN

14-01-2021 IMCO_PV(2021)01-11-1 PE663.185v01-00 IMCO

OPINION on a European strategy for data EN

12-01-2021 IMCO_AD(2021)659085 PE659.085v02-00 IMCO
Christel SCHALDEMOSE

OPINION on impacts of EU rules on the free movements of workers and services: intra-EU labour mobility as a tool to match labour market needs and skills EN

11-01-2021 IMCO_AD(2021)657157 PE657.157v02-00 IMCO
Morten LØKKEGAARD

AMENDMENTS 1 - 73 - Draft opinion Competition policy – annual report 2020 EN

08-01-2021 IMCO_AM(2021)662163 PE662.163v01-00 IMCO
Andrus ANSIP

MINUTES - Friday, 18 December 2020 EN

07-01-2021 IMCO_PV(2020)12-18-1 PE663.103v01-00 IMCO

PROTOKOLAS - Trečiadienis, 2020 m. gruodžio 2 d. - Ketvirtadienis, 2020 m. gruodžio 3 d.

15-12-2020 IMCO_PV(2020)12-02-1 PE661.962v01-00 IMCO

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Europos skaitmeninės ateities kūrimo. Kliūčių bendrosios skaitmeninės rinkos veikimui šalinimas ir DI naudojimo gerinimas siekiant naudos vartotojams Europos Sąjungoje

09-12-2020 IMCO_PR(2020)661999 PE661.999v01-00 IMCO
Deirdre CLUNE

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl sąžiningos, sveikos ir aplinkai palankios maisto sistemos pagal strategiją „Nuo ūkio iki stalo“

02-12-2020 IMCO_PA(2020)661894 PE661.894v01-00 IMCO
Claude GRUFFAT

PROTOKOLAS - Ketvirtadienis, 2020 m. lapkričio 19 d.

26-11-2020 IMCO_PV(2020)11-19-1 PE660.457v01-00 IMCO

PAKEITIMAI 1–108 - Nuomonės projektas Europos strategija duomenų srityje

18-11-2020 IMCO_AM(2020)660338 PE660.338v01-00 IMCO
Christel SCHALDEMOSE

NUOMONĖS PROJEKTAS Konkurencijos politika. 2020 m. metinė ataskaita

18-11-2020 IMCO_PA(2020)660385 PE660.385v01-00 IMCO
Andrus ANSIP

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl ES atsigavimo prospekto ir finansų tarpininkams skirtų tikslinių pakeitimų siekiant padėti ekonomikai atsigauti nuo COVID-19 pandemijos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1129

11-11-2020 IMCO_AD(2020)658733 PE658.733v03-00 IMCO
Virginie JORON

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. lapkričio 9 d. - Antradienis, 2020 m. lapkričio 10 d.

11-11-2020 IMCO_PV(2020)11-09-1 PE660.249v01-00 IMCO

PAKEITIMAI 1–76 - Pranešimo projektas Direktyvos 2009/81/EB dėl viešųjų pirkimų gynybos ir saugumo srityse ir Direktyvos 2009/43/EB dėl su gynyba susijusių produktų siuntimo įgyvendinimas

11-11-2020 IMCO_AM(2020)660265 PE660.265v01-00 IMCO
Kris PEETERS

NUOMONĖ dėl naujo žiedinės ekonomikos veiksmų plano

10-11-2020 IMCO_AD(2020)652282 PE652.282v02-00 IMCO
Anna CAVAZZINI

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. spalio 26 d. - Antradienis, 2020 m. spalio 27 d.

09-11-2020 IMCO_PV(2020)10-26-1 PE660.102v01-00 IMCO

PAKEITIMAI 1 - 86 - Nuomonės projektas ES taisyklių poveikis laisvam darbuotojų ir paslaugų judėjimui: darbo jėgos judumas ES viduje kaip priemonė darbo rinkos poreikiams ir įgūdžiams suderinti

30-10-2020 IMCO_AM(2020)658913 PE658.913v01-00 IMCO
Morten LØKKEGAARD

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. rugsėjo 28 d.

21-10-2020 IMCO_PV(2020)09-28-1 PE658.915v01-00 IMCO

PAKEITIMAI 8 - 74 - Nuomonės projektas Dalinis Reglamento (ES) 2017/1129 keitimas dėl ES atsigavimo prospekto ir finansų tarpininkams skirtų tikslinių pakeitimų siekiant padėti ekonomikai atsigauti nuo COVID-19 pandemijos

21-10-2020 IMCO_AM(2020)659048 PE659.048v01-00 IMCO
Virginie JORON

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos strategijos duomenų srityje

21-10-2020 IMCO_PA(2020)659085 PE659.085v01-00 IMCO
Christel SCHALDEMOSE

PAKEITIMAI 1–110 - Pranešimo projektas Reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos (Statybos produktų reglamento), įgyvendinimas

12-10-2020 IMCO_AM(2020)658822 PE658.822v01-00 IMCO
Christian DOLESCHAL

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Direktyvos 2009/81/EB dėl viešųjų pirkimų gynybos ir saugumo srityse ir Direktyvos 2009/43/EB dėl su gynyba susijusių produktų siuntimo įgyvendinimo

09-10-2020 IMCO_PR(2020)658808 PE658.808v01-00 IMCO
Kris PEETERS

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl ES atsigavimo prospekto ir finansų tarpininkams skirtų tikslinių pakeitimų siekiant padėti ekonomikai atsigauti nuo COVID-19 pandemijos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1129

05-10-2020 IMCO_PA(2020)658733 PE658.733v02-00 IMCO
Virginie JORON

NUOMONĖS PROJEKTAS ES taisyklių poveikis laisvam darbuotojų ir paslaugų judėjimui: darbo jėgos judumas ES viduje kaip priemonė darbo rinkos poreikiams ir įgūdžiams suderinti

01-10-2020 IMCO_PA(2020)657157 PE657.157v01-00 IMCO
Morten LØKKEGAARD

NUOMONĖ dėl naujos Europos mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirtos strategijos

30-09-2020 IMCO_AD(2020)653798 PE653.798v02-00 IMCO
Liesje SCHREINEMACHER

PROTOKOLAS - Trečiadienis, 2020 m. rugsėjo 2 d. - Ketvirtadienis, 2020 m. rugsėjo 3 d.

16-09-2020 IMCO_PV(2020)09-02-1 PE657.307v01-00 IMCO

PAKEITIMAI 1 - 117 - Nuomonės projektas Naujasis žiedinės ekonomikos veiksmų planas

10-09-2020 IMCO_AM(2020)657284 PE657.284v01-00 IMCO
Anna CAVAZZINI

NUOMONĖ dėl dirbtinio intelekto baudžiamojoje teisėje ir jo naudojimo policijos ir teisminių institucijų reikmėms baudžiamosiose bylose

09-09-2020 IMCO_AD(2020)648565 PE648.565v02-00 IMCO
Marcel KOLAJA

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos (Statybos produktų reglamento), įgyvendinimo

09-09-2020 IMCO_PR(2020)655860 PE655.860v01-00 IMCO
Christian DOLESCHAL

NUOMONĖ dėl Naujos Europos pramonės strategijos

03-09-2020 IMCO_AD(2020)652383 PE652.383v02-00 IMCO
Adam BIELAN

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrojo biudžeto – visi skirsniai

03-09-2020 IMCO_AD(2020)654034 PE654.034v02-00 IMCO
Leszek MILLER

PAKEITIMAI 1 - 81 - Nuomonės projektas Nauja Europos mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirta strategija

27-07-2020 IMCO_AM(2020)655651 PE655.651v01-00 IMCO
Liesje SCHREINEMACHER

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. liepos 6 d. - Antradienis, 2020 m. liepos 7 d.

15-07-2020 IMCO_PV(2020)07-06-1 PE654.094v01-00 IMCO

PAKEITIMAI 1–27 - Nuomonės projektas dėl Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

15-07-2020 IMCO_AM(2020)655652 PE655.652v01-00 IMCO
Leszek MILLER

NUOMONĖ su rekomendacijomis Komisijai „Skaitmeninių paslaugų aktas: komercinės ir civilinės teisės nuostatų pritaikymas internetinei komercinių subjektų veiklai“

09-07-2020 IMCO_AD(2020)648645 PE648.645v02-00 IMCO
Dita CHARANZOVÁ

NUOMONĖ su rekomendacijomis Komisijai dėl dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių aspektų reglamentavimo sistemos

08-07-2020 IMCO_AD(2020)648496 PE648.496v02-00 IMCO
Alexandra GEESE

NUOMONĖ dėl skaitmeninių paslaugų akto ir dėl jo kylančių pagrindinių teisių klausimų

08-07-2020 IMCO_AD(2020)648599 PE648.599v02-00 IMCO
Adam BIELAN

NUOMONĖ dėl intelektinės nuosavybės teisių dirbtinio intelekto technologijų kūrimui

08-07-2020 IMCO_AD(2020)648600 PE648.600v02-00 IMCO
Adam BIELAN

NUOMONĖ dėl dirbtinio intelekto civilinės atsakomybės tvarkos

07-07-2020 IMCO_AD(2020)648381 PE648.381v02-00 IMCO
Svenja HAHN

NUOMONĖ Dirbtinis intelektas: klausimai, susiję su ES taikytinos tarptautinės teisės aiškinimu ir taikymu naudojant dirbtinį intelektą civilinėms ir karinėms reikmėms ir su valstybės galiomis, nepatenkančiomis į baudžiamosios justicijos sritį

07-07-2020 IMCO_AD(2020)650637 PE650.637v02-00 IMCO
Andreas SCHWAB

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl naujo žiedinės ekonomikos veiksmų plano

07-07-2020 IMCO_PA(2020)652282 PE652.282v01-00 IMCO
Anna CAVAZZINI

NUOMONĖ dėl dirbtinio intelekto švietimo, kultūros ir audiovizualiniame sektoriuose

06-07-2020 IMCO_AD(2020)648349 PE648.349v02-00 IMCO
Kim VAN SPARRENTAK

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. birželio 29 d.

06-07-2020 IMCO_PV(2020)06-29-1 PE654.027v01-00 IMCO

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

02-07-2020 IMCO_PA(2020)654034 PE654.034v01-00 IMCO
Leszek MILLER

PAKEITIMAI 1 - 355 - Pranešimo projektas Tvaresnės bendros rinkos verslui ir vartotojams kūrimas

26-06-2020 IMCO_AM(2020)653970 PE653.970v01-00 IMCO
David CORMAND

PAKEITIMAI 1 - 288 - Pranešimo projektas Bendrosios rinkos stiprinimas: laisvo paslaugų judėjimo ateitis

17-06-2020 IMCO_AM(2020)653761 PE653.761v01-00 IMCO
Morten LØKKEGAARD

PAKEITIMAI 1 - 68 - Nuomonės projektas dėl dirbtinio intelekto baudžiamojoje teisėje ir jo naudojimo policijoje ir teisminėse institucijose baudžiamosiose bylose

17-06-2020 IMCO_AM(2020)653820 PE653.820v01-00 IMCO
Marcel KOLAJA

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. birželio 8 d.

16-06-2020 IMCO_PV(2020)06-08-1 PE653.764v01-00 IMCO

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl naujos Europos mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirtos strategijos

16-06-2020 IMCO_PA(2020)653798 PE653.798v01-00 IMCO
Liesje SCHREINEMACHER

PAKEITIMAI 1–121 - Nuomonės projektas Nauja Europos pramonės strategija

10-06-2020 IMCO_AM(2020)652522 PE652.522v02-00 IMCO
Adam BIELAN

PAKEITIMAI 1 - 49 - Nuomonės projektas Dirbtinis intelektas: klausimai, susiję su ES taikytinos tarptautinės teisės aiškinimu ir taikymu naudojant dirbtinį intelektą civilinėms ir karinėms reikmėms ir su valstybės galiomis, nepatenkančiomis į baudžiamosios justicijos sritį

05-06-2020 IMCO_AM(2020)652520 PE652.520v01-00 IMCO
Andreas SCHWAB

PROTOKOLAS - Trečiadienis, 2020 m. gegužės 20 d.

04-06-2020 IMCO_PV(2020)05-20-1 PE652.569v01-00 IMCO

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. gegužės 4 d.

02-06-2020 IMCO_PV(2020)05-04-1 PE650.664v02-00 IMCO

NUOMONĖ dėl rekomendacijų dėl derybų dėl naujos partnerystės su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste

28-05-2020 IMCO_AD(2020)648346 PE648.346v04-00 IMCO
Kris PEETERS

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. gegužės 18 d.

28-05-2020 IMCO_PV(2020)05-18-1 PE652.405v01-00 IMCO

PAKEITIMAI 1 - 88 - Nuomonės projektas Dirbtinio intelekto civilinės atsakomybės tvarka

27-05-2020 IMCO_AM(2020)652384 PE652.384v01-00 IMCO
Svenja HAHN

PAKEITIMAI 1 - 137 - Nuomonės projektas Dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių aspektų reglamentavimo sistema

27-05-2020 IMCO_AM(2020)652393 PE652.393v01-00 IMCO
Alexandra GEESE

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Naujos Europos pramonės strategijos

26-05-2020 IMCO_PA(2020)652383 PE652.383v01-00 IMCO
Adam BIELAN

PAKEITIMAI 1 - 289 - Pranešimo projektas Produktų saugos bendrojoje rinkoje klausimo sprendimas

20-05-2020 IMCO_AM(2020)652340 PE652.340v01-00 IMCO
Marion WALSMANN

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl dirbtinio intelekto baudžiamojoje teisėje ir jo naudojimo policijoje ir teisminėse institucijose baudžiamosiose bylose

18-05-2020 IMCO_PA(2020)648565 PE648.565v01-00 IMCO
Marcel KOLAJA

PAKEITIMAI 1–311 - Pranešimo projektas Skaitmeninių paslaugų aktas: geriau veikianti bendroji rinka

18-05-2020 IMCO_AM(2020)650712 PE650.712v01-00 IMCO
Alex AGIUS SALIBA

PAKEITIMAI 599–919 - Pranešimo projektas Skaitmeninių paslaugų aktas: geriau veikianti bendroji rinka

18-05-2020 IMCO_AM(2020)652305 PE652.305v01-00 IMCO
Alex AGIUS SALIBA