Please fill this field

Senaste dokumenten

Om något av de här dokumenten inte finns på ditt språk, föreslås automatiskt en annan språkversion. I så fall hittar du en ikon med motsvarande språkkod efter titeln på dokumentet. (e.g.: FR ).

ÄNDERUNGSANTRÄGE 1 – 81 - Entwurf einer Stellungnahme Eine neue Strategie für europäische KMU DE

27-07-2020 IMCO_AM(2020)655651 PE655.651v01-00 IMCO
Liesje SCHREINEMACHER

PROTOKOLL - Måndagen den 6 juli 2020 - Tisdagen den 7 juli 2020

15-07-2020 IMCO_PV(2020)07-06-1 PE654.094v01-00 IMCO

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 27 - Förslag till yttrande Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021

15-07-2020 IMCO_AM(2020)655652 PE655.652v01-00 IMCO
Leszek MILLER

YTTRANDE med rekommendationer till kommissionen om rättsakten om digitala tjänster: anpassning av handels- och civilrättsliga regler för företag som är verksamma på nätet

09-07-2020 IMCO_AD(2020)648645 PE648.645v02-00 IMCO
Dita CHARANZOVÁ

YTTRANDE med rekommendationer till kommissionen om ramen för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik

08-07-2020 IMCO_AD(2020)648496 PE648.496v02-00 IMCO
Alexandra GEESE

YTTRANDE över rättsakten om digitala tjänster och frågor som rör de grundläggande rättigheterna

08-07-2020 IMCO_AD(2020)648599 PE648.599v02-00 IMCO
Adam BIELAN

YTTRANDE över immateriella rättigheter för utveckling av artificiell intelligens

08-07-2020 IMCO_AD(2020)648600 PE648.600v02-00 IMCO
Adam BIELAN

YTTRANDE över en skadeståndsordning för artificiell intelligens

07-07-2020 IMCO_AD(2020)648381 PE648.381v02-00 IMCO
Svenja HAHN

YTTRANDE Artificiell intelligens: frågor om tolkning och tillämpning av internationell rätt, i den mån som EU påverkas, på de civila och militära användningsområdena och om statens befogenheter utanför det straffrättsliga området

07-07-2020 IMCO_AD(2020)650637 PE650.637v02-00 IMCO
Andreas SCHWAB

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över den nya handlingsplanen för den cirkulära ekonomin

07-07-2020 IMCO_PA(2020)652282 PE652.282v01-00 IMCO
Anna CAVAZZINI

YTTRANDE över artificiell intelligens inom utbildning, kultur och den audiovisuella sektorn

06-07-2020 IMCO_AD(2020)648349 PE648.349v02-00 IMCO
Kim VAN SPARRENTAK

PROTOKOLL - Måndagen den 29 juni 2020

06-07-2020 IMCO_PV(2020)06-29-1 PE654.027v01-00 IMCO

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021

02-07-2020 IMCO_PA(2020)654034 PE654.034v01-00 IMCO
Leszek MILLER

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 355 - Förslag till betänkande På väg mot en mer hållbar inre marknad för företag och konsumenter

26-06-2020 IMCO_AM(2020)653970 PE653.970v01-00 IMCO
David CORMAND

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 288 - Förslag till betänkande Förstärkning av den inre marknaden: framtiden för den fria rörligheten för tjänster

17-06-2020 IMCO_AM(2020)653761 PE653.761v01-00 IMCO
Morten LØKKEGAARD

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 68 - Förslag till yttrande Artificiell intelligens inom straffrätten och polisens och rättsväsendets användning av artificiell intelligens i brottsärenden

17-06-2020 IMCO_AM(2020)653820 PE653.820v01-00 IMCO
Marcel KOLAJA

PROTOKOLL - Måndagen den 8 juni 2020

16-06-2020 IMCO_PV(2020)06-08-1 PE653.764v01-00 IMCO

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över en ny strategi för europeiska små och medelstora företag

16-06-2020 IMCO_PA(2020)653798 PE653.798v01-00 IMCO
Liesje SCHREINEMACHER

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 121 - Förslag till yttrande En ny industristrategi för EU

10-06-2020 IMCO_AM(2020)652522 PE652.522v02-00 IMCO
Adam BIELAN

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 49 - Förslag till yttrande Artificiell intelligens: frågor om tolkning och tillämpning av internationell rätt i den mån som EU berörs av civila och militära användningsområden och statens befogenhet utanför det straffrättsliga området

05-06-2020 IMCO_AM(2020)652520 PE652.520v01-00 IMCO
Andreas SCHWAB

PROTOKOLL - Onsdagen den 20 maj 2020

04-06-2020 IMCO_PV(2020)05-20-1 PE652.569v01-00 IMCO

PROTOKOLL - Måndagen den 4 maj 2020

02-06-2020 IMCO_PV(2020)05-04-1 PE650.664v02-00 IMCO

YTTRANDE över rekommendationerna om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

28-05-2020 IMCO_AD(2020)648346 PE648.346v04-00 IMCO
Kris PEETERS

PROTOKOLL - Måndagen den 18 maj 2020

28-05-2020 IMCO_PV(2020)05-18-1 PE652.405v01-00 IMCO

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 88 - Förslag till yttrande En skadeståndsordning för artificiell intelligens

27-05-2020 IMCO_AM(2020)652384 PE652.384v01-00 IMCO
Svenja HAHN

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 137 - Förslag till yttrande Ramen för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik

27-05-2020 IMCO_AM(2020)652393 PE652.393v01-00 IMCO
Alexandra GEESE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över en ny industristrategi för Europa

26-05-2020 IMCO_PA(2020)652383 PE652.383v01-00 IMCO
Adam BIELAN

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 289 - Förslag till betänkande Produktsäkerhet på den inre marknaden

20-05-2020 IMCO_AM(2020)652340 PE652.340v01-00 IMCO
Marion WALSMANN

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över artificiell intelligens inom straffrätten och polisens och rättsväsendets användning av artificiell intelligens i brottsärenden

18-05-2020 IMCO_PA(2020)648565 PE648.565v01-00 IMCO
Marcel KOLAJA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 311 - Förslag till betänkande Rättsakten om digitala tjänster: förbättring av den inre marknadens funktionssätt

18-05-2020 IMCO_AM(2020)650712 PE650.712v01-00 IMCO
Alex AGIUS SALIBA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 599 - 919 - Förslag till betänkande Rättsakten om digitala tjänster: förbättring av den inre marknadens funktionssätt

18-05-2020 IMCO_AM(2020)652305 PE652.305v01-00 IMCO
Alex AGIUS SALIBA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 312 - 598 - Förslag till betänkande Digitala tjänster: förbättring av den inre marknadens funktionssätt

18-05-2020 IMCO_AM(2020)652350 PE652.350v01-00 IMCO
Alex AGIUS SALIBA

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om På väg mot en mer hållbar inre marknad för företag och konsumenter

13-05-2020 IMCO_PR(2020)650478 PE650.478v02-00 IMCO
David CORMAND

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 79 - Förslag till yttrande Rättsakten om digitala tjänster och frågor som rör de grundläggande rättigheterna

08-05-2020 IMCO_AM(2020)650628 PE650.628v01-00 IMCO
Adam BIELAN

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 89 - Förslag till yttrande Digitala tjänster: anpassning av handels- och civilrättsliga regler för företag som är verksamma på nätet

07-05-2020 IMCO_AM(2020)650618 PE650.618v01-00 IMCO
Dita CHARANZOVÁ

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 47 - Förslag till yttrande Immateriella rättigheter för utveckling av artificiell intelligens

07-05-2020 IMCO_AM(2020)650629 PE650.629v01-00 IMCO
Adam BIELAN

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förstärkning av den inre marknaden: framtiden för den fria rörligheten för tjänster

06-05-2020 IMCO_PR(2020)646943 PE646.943v01-00 IMCO
Morten LØKKEGAARD

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över artificiell intelligens: frågor om tolkning och tillämpning av internationell rätt i den mån som EU berörs av civila och militära användningsområden och statens befogenhet utanför det straffrättsliga området

04-05-2020 IMCO_PA(2020)650637 PE650.637v01-00 IMCO
Andreas SCHWAB

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över en skadeståndsordning för artificiell intelligens

28-04-2020 IMCO_PA(2020)648381 PE648.381v01-00 IMCO
Svenja HAHN

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 89 - Förslag till yttrande Rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

27-04-2020 IMCO_AM(2020)650361 PE650.361v02-00 IMCO
Kris PEETERS

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med rekommendationer till kommissionen om rättsakten om digitala tjänster: förbättring av den inre marknadens funktionssätt

24-04-2020 IMCO_PR(2020)648474 PE648.474v02-00 IMCO
Alex AGIUS SALIBA

PROTOKOLL - Tisdagen den 14 april 2020

21-04-2020 IMCO_PV(2020)04-14-1 PE650.479v01-00 IMCO

Yttrande över riktlinjerna för budgeten 2021 – avsnitt III

15-04-2020 IMCO_AL(2020)647028 PE647.028v01-00 IMCO
Leszek MILLER

FÖRSLAG TILL YTTRANDE med rekommendationer till kommissionen om ramen för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik

15-04-2020 IMCO_PA(2020)648496 PE648.496v01-00 IMCO
Alexandra GEESE

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 120 - Förslag till yttrande Artificiell intelligens inom utbildning, kultur och den audiovisuella sektorn

15-04-2020 IMCO_AM(2020)650362 PE650.362v01-00 IMCO
Kim VAN SPARRENTAK

PROTOKOLL - Torsdagen den 2 april 2020

15-04-2020 IMCO_PV(2020)04-02-1 PE650.433v01-00 IMCO

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över rättsakten om digitala tjänster och frågor som rör de grundläggande rättigheterna

10-04-2020 IMCO_PA(2020)648599 PE648.599v01-00 IMCO
Adam BIELAN

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över immateriella rättigheter för utveckling av artificiell intelligens

10-04-2020 IMCO_PA(2020)648600 PE648.600v01-00 IMCO
Adam BIELAN

FÖRSLAG TILL YTTRANDE med rekommendationer till kommissionen om rättsakten om digitala tjänster: anpassning av handels- och civilrättsliga regler för företag som är verksamma på nätet

06-04-2020 IMCO_PA(2020)648645 PE648.645v01-00 IMCO
Dita CHARANZOVÁ

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om produktsäkerhet på den inre marknaden

02-04-2020 IMCO_PR(2020)647016 PE647.016v01-00 IMCO
Marion WALSMANN

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över rekommendationerna om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

26-03-2020 IMCO_PA(2020)648346 PE648.346v02-00 IMCO
Kris PEETERS

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Rapport från den studieresa som delegationen från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd gjorde till Italien den 24-26 februari 2020

17-03-2020 IMCO_CM(2020)648475 PE648.475v02-00 IMCO

PROTOKOLL - Måndagen den 17 februari 2020 - Tisdagen den 18 februari 2020

09-03-2020 IMCO_PV(2020)02-17-1 PE648.342v01-00 IMCO

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över artificiell intelligens inom utbildning, kultur och den audiovisuella sektorn

03-03-2020 IMCO_PA(2020)648349 PE648.349v01-00 IMCO
Kim VAN SPARRENTAK

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon

19-02-2020 IMCO_AD(2020)643178 PE643.178v02-00 IMCO
Anna CAVAZZINI

Yttrande över konkurrenspolitiken – årsrapport 2019

04-02-2020 IMCO_AL(2020)645059 PE645.059v02-00 IMCO
Petra DE SUTTER

PROTOKOLL - Onsdagen den 22 januari 2020 - Torsdagen den 23 januari 2020

04-02-2020 IMCO_PV(2020)01-22-1 PE646.921v01-00 IMCO

PROTOKOLL - Onsdagen den 4 december 2019 - Torsdagen den 5 december 2019

09-01-2020 IMCO_PV(2019)12-04-1 PE644.876v01-00 IMCO

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Lagstiftningsgranskning av genomförandet av direktivet om nätverks- och informationssäkerhet (direktiv (EU) 2016/1148

09-01-2020 IMCO_CM(2020)645112 PE645.112v01-00 IMCO

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Lagstiftningsgranskning av genomförandet av förordningen om byggprodukter (förordning (EU) nr 305/2011)

19-12-2019 IMCO_CM(2019)645035 PE645.035v01-00 IMCO

Yttrande över ingåendet av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

17-12-2019 IMCO_AL(2019)644752 PE644.752v01-00 IMCO
Petra DE SUTTER

ÄNDRINGSFÖRSLAG 9 - 19 - Förslag till yttrande Typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon

17-12-2019 IMCO_AM(2019)644807 PE644.807v01-00 IMCO
Anna CAVAZZINI

PROTOKOLL - Onsdagen den 6 november 2019 - Torsdagen den 7 november 2019

18-11-2019 IMCO_PV(2019)11-06-1 PE643.098v01-00 IMCO

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon

15-11-2019 IMCO_PA(2019)643178 PE643.178v01-00 IMCO
Anna CAVAZZINI

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Lagstiftningsgranskning av genomförandet av förordningen om det fria flödet av andra data än personuppgifter (förordning (EU) 2018/1807)

28-10-2019 IMCO_CM(2019)642999 PE642.999v01-00 IMCO