Please fill this field

Senaste dokumenten

Om något av de här dokumenten inte finns på ditt språk, föreslås automatiskt en annan språkversion. I så fall hittar du en ikon med motsvarande språkkod efter titeln på dokumentet. (e.g.: FR ).

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the resilience of critical entities EN

26-07-2021 IMCO_AD(2021)691165 PE691.165v03-00 IMCO
Alex AGIUS SALIBA

DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council concerning batteries and waste batteries, repealing Directive 2006/66/EC and amending Regulation (EU) No 2019/1020 EN

15-07-2021 IMCO_PA(2021)695236 PE695.236v01-00 IMCO
Antonius MANDERS
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 15-09-2021

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen, och om upphävande av direktiv (EU) 2016/1148

14-07-2021 IMCO_AD(2021)691156 PE691.156v03-00 IMCO
Morten LØKKEGAARD

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on Roaming on public mobile communications networks within the Union (recast) EN

14-07-2021 IMCO_AD(2021)692718 PE692.718v02-00 IMCO
Róża THUN UND HOHENSTEIN

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillträdet för varor och tjänster från tredjeländer till unionens inre marknad för offentlig upphandling och förfaranden till stöd för förhandlingar om tillträde för varor och tjänster från unionen till tredjeländers marknader för offentlig upphandling

14-07-2021 IMCO_PA(2021)695252 PE695.252v01-00 IMCO
Ivan ŠTEFANEC
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 09-09-2021

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 178 - Förslag till betänkande Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet (leksaksdirektivet)

13-07-2021 IMCO_AM(2021)695242 PE695.242v01-00 IMCO
Brando BENIFEI

YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2022 – alla avsnitt

12-07-2021 IMCO_AD(2021)692880 PE692.880v02-00 IMCO
Eugen JURZYCA

AMENDMENTS 183 - 376 - Draft report Single Market For Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC EN

08-07-2021 IMCO_AM(2021)695150 PE695.150v01-00 IMCO
Christel SCHALDEMOSE

AMENDMENTS 377 - 498 - Draft report Single Market For Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC EN

08-07-2021 IMCO_AM(2021)695157 PE695.157v01-00 IMCO
Christel SCHALDEMOSE

AMENDMENTS 499 - 757 - Draft report Single Market For Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC EN

08-07-2021 IMCO_AM(2021)695158 PE695.158v01-00 IMCO
Christel SCHALDEMOSE

AMENDMENTS 758 - 1011 - Draft report Single Market For Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC EN

08-07-2021 IMCO_AM(2021)695159 PE695.159v01-00 IMCO
Christel SCHALDEMOSE

AMENDMENTS 1012 - 1301 - Draft report Single Market For Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC EN

08-07-2021 IMCO_AM(2021)695160 PE695.160v01-00 IMCO
Christel SCHALDEMOSE

AMENDMENTS 1592 - 1872 - Draft report Single Market For Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC EN

08-07-2021 IMCO_AM(2021)695161 PE695.161v01-00 IMCO
Christel SCHALDEMOSE

AMENDMENTS 1302 - 1591 - Draft report Single Market For Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC EN

08-07-2021 IMCO_AM(2021)695162 PE695.162v01-00 IMCO
Christel SCHALDEMOSE

AMENDMENTS 1873 - 2158 - Draft report Single Market For Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC EN

08-07-2021 IMCO_AM(2021)695163 PE695.163v01-00 IMCO
Christel SCHALDEMOSE

AMENDMENTS 2159 - 2297 - Draft report Single Market For Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC EN

08-07-2021 IMCO_AM(2021)695164 PE695.164v01-00 IMCO
Christel SCHALDEMOSE

AMENDMENTS 128 - 302 - Draft report Contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act) EN

07-07-2021 IMCO_AM(2021)695143 PE695.143v01-00 IMCO
Andreas SCHWAB

AMENDMENTS 303 - 568 - Draft report Contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act) EN

07-07-2021 IMCO_AM(2021)695196 PE695.196v01-00 IMCO
Andreas SCHWAB

AMENDMENTS 569 - 876 - Draft report Contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act) EN

07-07-2021 IMCO_AM(2021)695197 PE695.197v01-00 IMCO
Andreas SCHWAB

AMENDMENTS 877 - 1199 - Draft report Contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act) EN

07-07-2021 IMCO_AM(2021)695198 PE695.198v01-00 IMCO
Andreas SCHWAB

AMENDMENTS 1 - 31 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2022 - all sections EN

02-07-2021 IMCO_AM(2021)695172 PE695.172v01-00 IMCO
Eugen JURZYCA

PROTOKOLL - Måndagen den 21 juni 2021 - Tisdagen den 22 juni 2021

29-06-2021 IMCO_PV(2021)06-21-1 PE695.056v01-00 IMCO

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om dataförvaltning (dataförvaltningsakten)

24-06-2021 IMCO_AD(2021)691362 PE691.362v02-00 IMCO
Sandro GOZI

YTTRANDE över en handlingsplan för immateriella rättigheter till stöd för EU:s återhämtning och resiliens

22-06-2021 IMCO_AD(2021)680981 PE680.981v02-00 IMCO
Vlad-Marius BOTOŞ

ÄNDRINGSFÖRSLAG 32 - 147 - Förslag till betänkande Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en miljö med en enda kontaktpunkt för tullen i EU och om ändring av förordning (EU) nr 952/2013

17-06-2021 IMCO_AM(2021)693883 PE693.883v01-00 IMCO
Ivan ŠTEFANEC

PROTOKOLL - Måndagen den 7 juni 2021

17-06-2021 IMCO_PV(2021)06-07-1 PE693.913v01-00 IMCO

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om undanröjande av icke-tariffära och icke-skattemässiga hinder på den inre marknaden

16-06-2021 IMCO_PR(2021)692811 PE692.811v01-00 IMCO
Kosma ZŁOTOWSKI
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 07-09-2021

PROTOKOLL - Onsdagen den 26 maj 2021 - Torsdagen den 27 maj 2021

16-06-2021 IMCO_PV(2021)05-26-1 PE693.838v01-00 IMCO

PROTOKOLL - Måndagen den 26 april 2021

10-06-2021 IMCO_PV(2021)04-26-1 PE692.945v01-00 IMCO

PROTOKOLL - Onsdagen den 2 juni 2021

08-06-2021 IMCO_PV(2021)06-02-1 PE693.806v01-00 IMCO

ÄNDRINGSFÖRSLAG 28 - 132 - Förslag till yttrande Roaming i allmänna mobilnät i unionen (omarbetning)

07-06-2021 IMCO_AM(2021)692867 PE692.867v01-00 IMCO
Róża THUN UND HOHENSTEIN

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet (leksaksdirektivet)

03-06-2021 IMCO_PR(2021)692714 PE692.714v03-00 IMCO
Brando BENIFEI
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 08-07-2021

ÄNDRINGSFÖRSLAG 73 - 300 - Förslag till yttrande Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen, och om upphävande av direktiv (EU) 2016/1148

03-06-2021 IMCO_AM(2021)692865 PE692.865v01-00 IMCO
Morten LØKKEGAARD

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 72 - Förslag till yttrande Protecting workers from asbestos

03-06-2021 IMCO_AM(2021)693705 PE693.705v01-00 IMCO
Anne-Sophie PELLETIER

ÄNDRINGSFÖRSLAG 101 - 200 - Förslag till yttrande Kritiska entiteters motståndskraft

01-06-2021 IMCO_AM(2021)692785 PE692.785v01-00 IMCO
Alex AGIUS SALIBA

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om öppna och rättvisa marknader inom den digitala sektorn (rättsakten om digitala marknader)

01-06-2021 IMCO_PR(2021)692792 PE692.792v01-00 IMCO
Andreas SCHWAB
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 01-07-2021

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphävande av beslut nr 1082/2013/EU

31-05-2021 IMCO_AD(2021)689513 PE689.513v02-00 IMCO
Rasmus ANDRESEN

FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning

31-05-2021 IMCO_PR(2021)693633 PE693.633v01-00 IMCO
Jiří POSPÍŠIL

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2022 – alla avsnitt

28-05-2021 IMCO_PA(2021)692880 PE692.880v01-00 IMCO
Eugen JURZYCA
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 24-06-2021

ÄNDRINGSFÖRSLAG 159 - 390 - Förslag till yttrande Dataförvaltning (dataförvaltningsakten)

28-05-2021 IMCO_AM(2021)692940 PE692.940v01-00 IMCO
Sandro GOZI

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en inre marknad för digitala tjänster (rättsakten om digitala tjänster) och om ändring av direktiv 2000/31/EG

28-05-2021 IMCO_PR(2021)693594 PE693.594v01-00 IMCO
Christel SCHALDEMOSE
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 01-07-2021

PROTOKOLL - Onsdagen den 14 april 2021 - Torsdagen den 15 april 2021

20-05-2021 IMCO_PV(2021)04-14-1 PE692.746v01-00 IMCO

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en miljö med en enda kontaktpunkt för tullen i EU och om ändring av förordning (EU) nr 952/2013

12-05-2021 IMCO_PR(2021)681103 PE681.103v01-00 IMCO
Ivan ŠTEFANEC
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 01-06-2021

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om roaming i allmänna mobilnät i unionen (omarbetning)

12-05-2021 IMCO_PA(2021)692718 PE692.718v01-00 IMCO
Róża THUN UND HOHENSTEIN
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 03-06-2021

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen, och om upphävande av direktiv (EU) 2016/1148

04-05-2021 IMCO_PA(2021)691156 PE691.156v02-00 IMCO
Morten LØKKEGAARD
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 01-06-2021

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om dataförvaltning (dataförvaltningsakten)

30-04-2021 IMCO_PA(2021)691362 PE691.362v01-00 IMCO
Sandro GOZI
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 27-05-2021

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om kritiska entiteters motståndskraft

28-04-2021 IMCO_PA(2021)691165 PE691.165v01-00 IMCO
Alex AGIUS SALIBA
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 27-05-2021

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 57 - Förslag till yttrande En handlingsplan för immateriella rättigheter till stöd för EU:s återhämtning och resiliens

28-04-2021 IMCO_AM(2021)691464 PE691.464v01-00 IMCO
Vlad-Marius BOTOŞ

FÖRSLAG TILL YTTRANDE med rekommendationer till kommissionen om skydd av arbetstagare mot asbest

27-04-2021 IMCO_PA(2021)691081 PE691.081v01-00 IMCO
Anne-Sophie PELLETIER
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 02-06-2021

ÄNDRINGSFÖRSLAG 7 - 171 - Förslag till yttrande Allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och upphävande av beslut nr 1082/2013/EU

21-04-2021 IMCO_AM(2021)691332 PE691.332v01-00 IMCO
Rasmus ANDRESEN

YTTRANDE över från jord till bord-strategin för ett rättvisare, hälsosammare och miljövänligare livsmedelssystem

16-04-2021 IMCO_AD(2021)661894 PE661.894v02-00 IMCO
Claude GRUFFAT

FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, området för växter, djur, livsmedel och foder och europeisk statistik (programmet för den inre marknaden) samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 99/2013, (EU) nr 1287/2013, (EU) nr 254/2014 och (EU) nr 652/2014

16-04-2021 IMCO_PR(2021)691324 PE691.324v01-00 IMCO
Brando BENIFEI

YTTRANDE över EU-lagstiftningens ändamålsenlighet samt subsidiaritet och proportionalitet – betänkande om bättre lagstiftning för åren 2017, 2018 och 2019

15-04-2021 IMCO_AD(2021)680764 PE680.764v02-00 IMCO
Barbara THALER

PROTOKOLL - Onsdagen den 17 mars 2021 - Torsdagen den 18 mars 2021

12-04-2021 IMCO_PV(2021)03-17-1 PE691.179v01-00 IMCO

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över en handlingsplan för immateriella rättigheter till stöd för EU:s återhämtning och resiliens

26-03-2021 IMCO_PA(2021)680981 PE680.981v01-00 IMCO
Vlad-Marius BOTOŞ
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 27-04-2021

PROTOKOLL - Måndagen den 8 mars 2021

24-03-2021 IMCO_PV(2021)03-08-1 PE691.084v01-00 IMCO

PROTOKOLL - Måndagen den 22 februari 2021 - Tisdagen den 23 februari 2021

12-03-2021 IMCO_PV(2021)02-22-1 PE689.606v01-00 IMCO

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphävande av beslut nr 1082/2013/EU

26-02-2021 IMCO_PA(2021)689513 PE689.513v01-00 IMCO
Rasmus ANDRESEN
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 23-03-2021

YTTRANDE över konkurrenspolitiken – årsrapport 2020

24-02-2021 IMCO_AD(2021)660385 PE660.385v02-00 IMCO
Andrus ANSIP

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 61 - Förslag till yttrande Unionsrättens ändamålsenlighet samt subsidiaritet och proportionalitet – rapporten om bättre lagstiftning avseende 2017, 2018 och 2019

24-02-2021 IMCO_AM(2021)681008 PE681.008v01-00 IMCO
Barbara THALER

Yttrande över riktlinjerna för budgeten 2022 – Avsnitt III

23-02-2021 IMCO_AL(2021)681074 PE681.074v01-00 IMCO
Eugen JURZYCA

PROTOKOLL - Torsdagen den 28 januari 2021

11-02-2021 IMCO_PV(2021)01-28-1 PE680.904v01-00 IMCO

Yttrande över förslaget till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, och av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

28-01-2021 IMCO_AL(2021)663092 PE663.092v02-00 IMCO
Anna CAVAZZINI

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över EU-lagstiftningens ändamålsenlighet samt subsidiaritet och proportionalitet – betänkande om bättre lagstiftning för åren 2017, 2018 och 2019

27-01-2021 IMCO_PA(2021)680764 PE680.764v01-00 IMCO
Barbara THALER
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 24-02-2021