Please fill this field

Seneste dokumenter

Nogle af disse dokumenter er måske ikke tilgængelige på dit eget sprog, og en anden sprogversion vil i så fald blive foreslået automatisk. De vises ved et ikon, der repræsenterer den foreslåede sprogudgave. (e.g.: FR ).

MINUTES - Thursday, 14 January 2021 EN

19-01-2021 IMCO_PV(2021)01-14-1 PE663.271v01-00 IMCO

AMENDMENTS 1 - 197 - Draft opinion A Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and environmentally-friendly food system EN

18-01-2021 IMCO_AM(2021)663259 PE663.259v01-00 IMCO
Claude GRUFFAT

MINUTES - Monday, 11 January 2021 EN

14-01-2021 IMCO_PV(2021)01-11-1 PE663.185v01-00 IMCO

OPINION on a European strategy for data EN

12-01-2021 IMCO_AD(2021)659085 PE659.085v02-00 IMCO
Christel SCHALDEMOSE

OPINION on impacts of EU rules on the free movements of workers and services: intra-EU labour mobility as a tool to match labour market needs and skills EN

11-01-2021 IMCO_AD(2021)657157 PE657.157v02-00 IMCO
Morten LØKKEGAARD

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 73 - Udkast til udtalelse Konkurrencepolitik - årlig beretning 2020

08-01-2021 IMCO_AM(2021)662163 PE662.163v01-00 IMCO
Andrus ANSIP

PROTOKOL - Fredag den 18. december 2020

07-01-2021 IMCO_PV(2020)12-18-1 PE663.103v01-00 IMCO

PROTOKOL - Onsdag den 2. december 2020 - Torsdag den 3. december 2020

15-12-2020 IMCO_PV(2020)12-02-1 PE661.962v01-00 IMCO

UDKAST TIL BETÆNKNING om Europas digitale fremtid i støbeskeen: fjernelse af hindringerne for et velfungerende digitalt indre marked og forbedring af anvendelsen af AI for de europæiske forbrugere

09-12-2020 IMCO_PR(2020)661999 PE661.999v01-00 IMCO
Deirdre CLUNE

UDKAST TIL UDTALELSE om en jord til bord-strategi for et fair, sundt og miljøvenligt fødevaresystem

02-12-2020 IMCO_PA(2020)661894 PE661.894v01-00 IMCO
Claude GRUFFAT

PROTOKOL - Torsdag den 19. november 2020

26-11-2020 IMCO_PV(2020)11-19-1 PE660.457v01-00 IMCO

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 108 - Udkast til udtalelse om en europæisk strategi for data

18-11-2020 IMCO_AM(2020)660338 PE660.338v01-00 IMCO
Christel SCHALDEMOSE

UDKAST TIL UDTALELSE om konkurrencepolitik – årlig beretning 2020

18-11-2020 IMCO_PA(2020)660385 PE660.385v01-00 IMCO
Andrus ANSIP

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår EU-genopretningsprospektet og målrettede justeringer for finansielle formidlere med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien

11-11-2020 IMCO_AD(2020)658733 PE658.733v03-00 IMCO
Virginie JORON

PROTOKOL - Mandag den 9. november 2020 - Tirsdag den 10. november 2020

11-11-2020 IMCO_PV(2020)11-09-1 PE660.249v01-00 IMCO

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 76 - Udkast til betænkning Gennemførelsen af direktiv 2009/81/EF om offentlige indkøb på forsvars- og sikkerhedsområdet og af direktiv 2009/43/EF om overførsel af forsvarsrelaterede produkter

11-11-2020 IMCO_AM(2020)660265 PE660.265v01-00 IMCO
Edina TÓTH

UDTALELSE om den nye handlingsplan for den cirkulære økonomi

10-11-2020 IMCO_AD(2020)652282 PE652.282v02-00 IMCO
Anna CAVAZZINI

PROTOKOL - Mandag den 26. oktober 2020 - Tirsdag den 27. oktober 2020

09-11-2020 IMCO_PV(2020)10-26-1 PE660.102v01-00 IMCO

ÆNDRINGSFORSLAG 1-86 - Udkast til udtalelse EU-reglernes indvirkning på den frie bevægelighed for arbejdstagere og tjenesteydelser: arbejdskraftens mobilitet inden for EU som et redskab til at matche behov og kvalifikationer på arbejdsmarkedet

30-10-2020 IMCO_AM(2020)658913 PE658.913v01-00 IMCO
Morten LØKKEGAARD

PROTOKOL - Mandag den 28. september 2020

21-10-2020 IMCO_PV(2020)09-28-1 PE658.915v01-00 IMCO

ÆNDRINGSFORSLAG 8 - 74 - Udkast til udtalelse om ændring af forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår EU-genopretningsprospektet og målrettede justeringer for finansielle formidlere med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien

21-10-2020 IMCO_AM(2020)659048 PE659.048v01-00 IMCO
Virginie JORON

UDKAST TIL UDTALELSE om en europæisk strategi for data

21-10-2020 IMCO_PA(2020)659085 PE659.085v01-00 IMCO
Christel SCHALDEMOSE

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 110 - Udkast til betænkning Gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer

12-10-2020 IMCO_AM(2020)658822 PE658.822v01-00 IMCO
Christian DOLESCHAL

UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2009/81/EF om offentlige indkøb på forsvars- og sikkerhedsområdet og af direktiv 2009/43/EF om overførsel af forsvarsrelaterede produkter

09-10-2020 IMCO_PR(2020)658808 PE658.808v01-00 IMCO
Edina TÓTH

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår EU-genopretningsprospektet og målrettede justeringer for finansielle formidlere med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien

05-10-2020 IMCO_PA(2020)658733 PE658.733v02-00 IMCO
Virginie JORON

UDKAST TIL UDTALELSE om EU-reglers indvirkning på den frie bevægelighed for varer og tjenester: arbejdskraftens mobilitet inden for EU som et redskab til at matche behov og færdigheder på arbejdsmarkedet

01-10-2020 IMCO_PA(2020)657157 PE657.157v01-00 IMCO
Morten LØKKEGAARD

UDTALELSE om en ny strategi for europæiske SMV'er

30-09-2020 IMCO_AD(2020)653798 PE653.798v02-00 IMCO
Liesje SCHREINEMACHER

PROTOKOL - Onsdag den 2. september 2020 - Torsdag den 3. september 2020

16-09-2020 IMCO_PV(2020)09-02-1 PE657.307v01-00 IMCO

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 117 - Udkast til udtalelse Ny handlingsplan for den cirkulære økonomi

10-09-2020 IMCO_AM(2020)657284 PE657.284v01-00 IMCO
Anna CAVAZZINI

UDTALELSE om kunstig intelligens inden for strafferet og politiets og de retlige myndigheders anvendelse heraf i strafferetlige sager

09-09-2020 IMCO_AD(2020)648565 PE648.565v02-00 IMCO
Marcel KOLAJA

UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelse af forordning (EU) nr. 305/2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer (byggevareforordningen)

09-09-2020 IMCO_PR(2020)655860 PE655.860v01-00 IMCO
Christian DOLESCHAL

UDTALELSE om en ny industristrategi for Europa

03-09-2020 IMCO_AD(2020)652383 PE652.383v02-00 IMCO
Adam BIELAN

UDTALELSE om Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021 - alle sektioner

03-09-2020 IMCO_AD(2020)654034 PE654.034v02-00 IMCO
Leszek MILLER

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 81 - Udkast til udtalelse En ny strategi for europæiske SMV'er

27-07-2020 IMCO_AM(2020)655651 PE655.651v01-00 IMCO
Liesje SCHREINEMACHER

PROTOKOL - Mandag den 6. juli 2020 - Tirsdag den 7. juli 2020

15-07-2020 IMCO_PV(2020)07-06-1 PE654.094v01-00 IMCO

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 27 - Udkast til udtalelse om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021

15-07-2020 IMCO_AM(2020)655652 PE655.652v01-00 IMCO
Leszek MILLER

UDTALELSE med henstillinger til Kommissionen om "Retsakt om Digitale Tjenester: tilpasning af handels- og civilretlige regler til kommercielle enheder, der opererer online"

09-07-2020 IMCO_AD(2020)648645 PE648.645v02-00 IMCO
Dita CHARANZOVÁ

UDTALELSE med henstillinger til Kommissionen om en ramme for etiske aspekter af kunstig intelligens, robotteknologi og relaterede teknologier

08-07-2020 IMCO_AD(2020)648496 PE648.496v02-00 IMCO
Alexandra GEESE

UDTALELSE om retsakten om digitale tjenester og de dermed forbundne spørgsmål om grundlæggende rettigheder

08-07-2020 IMCO_AD(2020)648599 PE648.599v02-00 IMCO
Adam BIELAN

UDTALELSE om intellektuel ejendomsret i forbindelse med udvikling af teknologier vedrørende kunstig intelligens

08-07-2020 IMCO_AD(2020)648600 PE648.600v02-00 IMCO
Adam BIELAN

UDTALELSE om civilretlig erstatningsansvarsordning for kunstig intelligens

07-07-2020 IMCO_AD(2020)648381 PE648.381v02-00 IMCO
Svenja HAHN

UDTALELSE om kunstig intelligens: spørgsmål vedrørende fortolkningen og anvendelsen af international ret, når EU er berørt, inden for civil og militær anvendelse og statens myndighed uden for det strafferetlige område

07-07-2020 IMCO_AD(2020)650637 PE650.637v02-00 IMCO
Andreas SCHWAB

UDKAST TIL UDTALELSE om den nye handlingsplan for den cirkulære økonomi

07-07-2020 IMCO_PA(2020)652282 PE652.282v01-00 IMCO
Anna CAVAZZINI

UDTALELSE om kunstig intelligens inden for uddannelse, kultur og den audiovisuelle sektor

06-07-2020 IMCO_AD(2020)648349 PE648.349v02-00 IMCO
Kim VAN SPARRENTAK

PROTOKOL - Mandag den 29. juni 2020

06-07-2020 IMCO_PV(2020)06-29-1 PE654.027v01-00 IMCO

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021

02-07-2020 IMCO_PA(2020)654034 PE654.034v01-00 IMCO
Leszek MILLER

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 355 - Udkast til betænkning På vej mod et mere bæredygtigt indre marked for virksomheder og forbrugere

26-06-2020 IMCO_AM(2020)653970 PE653.970v01-00 IMCO
David CORMAND

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 288 - Udkast til betænkning Styrkelse af det indre marked fremtiden for den frie bevægelighed for tjenesteydelser

17-06-2020 IMCO_AM(2020)653761 PE653.761v01-00 IMCO
Morten LØKKEGAARD

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 68 - Udkast til udtalelse Kunstig intelligens inden for strafferet og politiets og de retlige myndigheders anvendelse heraf i strafferetlige sager

17-06-2020 IMCO_AM(2020)653820 PE653.820v01-00 IMCO
Marcel KOLAJA

PROTOKOL - Mandag den 8. juni 2020

16-06-2020 IMCO_PV(2020)06-08-1 PE653.764v01-00 IMCO

UDKAST TIL UDTALELSE om en ny strategi for europæiske SMV'er

16-06-2020 IMCO_PA(2020)653798 PE653.798v01-00 IMCO
Liesje SCHREINEMACHER

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 121 - Udkast til udtalelse En ny industristrategi for Europa

10-06-2020 IMCO_AM(2020)652522 PE652.522v02-00 IMCO
Adam BIELAN

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 49 - Udkast til udtalelse Kunstig intelligens: spørgsmål vedrørende fortolkningen og anvendelsen af international ret, når EU er berørt, inden for civil og militær anvendelse og statens myndighed uden for det strafferetlige område

05-06-2020 IMCO_AM(2020)652520 PE652.520v01-00 IMCO
Andreas SCHWAB

PROTOKOL - Onsdag den 20. maj 2020

04-06-2020 IMCO_PV(2020)05-20-1 PE652.569v01-00 IMCO

PROTOKOL - Mandag den 4. maj 2020

02-06-2020 IMCO_PV(2020)05-04-1 PE650.664v02-00 IMCO

UDTALELSE om henstillingerne om forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

28-05-2020 IMCO_AD(2020)648346 PE648.346v04-00 IMCO
Kris PEETERS

PROTOKOL - Mandag den 18. maj 2020

28-05-2020 IMCO_PV(2020)05-18-1 PE652.405v01-00 IMCO

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 88 - Udkast til udtalelse Civilretlig erstatningsansvarsordning for kunstig intelligens

27-05-2020 IMCO_AM(2020)652384 PE652.384v01-00 IMCO
Svenja HAHN

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 137 - Udkast til udtalelse Ramme for etiske aspekter af kunstig intelligens, robotteknologi og relaterede teknologier

27-05-2020 IMCO_AM(2020)652393 PE652.393v01-00 IMCO
Alexandra GEESE

UDKAST TIL UDTALELSE om en ny industristrategi for Europa

26-05-2020 IMCO_PA(2020)652383 PE652.383v01-00 IMCO
Adam BIELAN

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 289 - Udkast til betænkning Håndtering af produktsikkerhed i det indre marked

20-05-2020 IMCO_AM(2020)652340 PE652.340v01-00 IMCO
Marion WALSMANN

UDKAST TIL UDTALELSE om kunstig intelligens inden for strafferet og politiets og de retlige myndigheders anvendelse heraf i strafferetlige sager

18-05-2020 IMCO_PA(2020)648565 PE648.565v01-00 IMCO
Marcel KOLAJA