Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony

Z ostatniej chwili

Next SEDE meeting - 25 January 2023

05-12-2022 - 16:26

The next meeting of the Subcommittee on Security and Defence (SEDE) is scheduled to take place on Wednesday, 25 January 2023 from 09.00 - 12.30 and 14.30 - 18.30 in Brussels (room tbc).

The meeting agenda and documents will be published here.


SEDE missions 2022:

  • SEDE mission to South Korea and Japan - 18-22 December 2022

  • SEDE mission to Niger from 31 October - 3 November 2022

  • SEDE mission to Mozambique from 18-22 September 2022

  • SEDE mission to France from 19-21 July 2022

  • SEDE mission to Iraq from 24-28 May 2022
  • SEDE mission to Georgia from 10-14 April 2022



Dokumenty informacyjne o UE

Noty tematyczne przedstawiają zarys procesu integracji europejskiej i rolę, jaką odgrywa Parlament Europejski w tym procesie.

Analizy uzupełniające

EP Multimedia Centre

STOA

Zespół ds. Przyszłości Nauki i Techniki