O komisjach

Powitanie

SEDE Chair Nathalie Loiseau SEDE Chair Nathalie Loiseau
SEDE Committee Chair © European Union 2019 - EP
W burzliwym kontekście geostrategicznym, którego elementami są nowe potęgi wojskowe, stałe zagrożenie terrorystyczne, konflikty zbrojne w bezpośrednim sąsiedztwie oraz nasilenie wojny hybrydowej i cyberataków na strategiczną infrastrukturę UE, kwestie bezpieczeństwa i obrony stały się głównymi priorytetami unijnego programu politycznego.

W 2016 r. UE przyjęła globalną strategię z myślą o wzmocnieniu swojej roli w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, zgodnie z życzeniem wielu Europejczyków. Pojawiają się nowe instrumenty: stała współpraca strukturalna 25 państw członkowskich, która umożliwia wdrożenie koncepcji mobilności wojskowej w Europie, oraz Europejski Fundusz Obronny. Instrumenty te zwiększają europejską autonomię strategiczną, abyśmy mogli w pełni uczestniczyć w naszych sojuszach i w miarę możliwości bronić się w sposób niezależny.

Misją Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony jest umożliwianie dogłębnej debaty publicznej i dokładnej kontroli parlamentarnej w odniesieniu do wszystkich działań UE w dziedzinie WPBiO, zwłaszcza jeśli chodzi o instytucje, zdolności i operacje. Podkomisja SEDE zamierza aktywnie przyczyniać się do formułowania unijnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Centralnym elementem przyszłych działań SEDE będzie również rozwój stosunków z partnerami strategicznymi, w tym z NATO i ONZ, a także z państwami trzecimi, które są orędownikami multilateralizmu i międzynarodowego porządku na rzecz pokoju.

Nathalie Loiseau
Lista kontaktów