Please fill this field

O nas

Pozdravne besede

MONTSERRAT Maria Dolores MONTSERRAT Maria Dolores
PETI Committee Chair © European Union 2019 - EP
V veselje mi je, da vas lahko pozdravim na strani Odbora za peticije.

Ustanovni pogodbi in listina o temeljnih pravicah vsem državljanom in rezidentom Evropske unije dajejo pravico, da Parlamentu posamično ali skupaj z drugimi predložijo peticijo glede zadev, ki sodijo na področje delovanja Evropske unije in jih neposredno zadevajo.

Odbor za peticije je pristojen za obravnavanje in spremljanje teh peticij ter je posledično in brez dvoma most med državljani in evropskimi institucijami.

Neposredne izkušnje, ki se sporočajo prek peticij, prispevajo k udeležbi državljanov pri zakonodajnih dejavnostih Unije, jih približujejo poslancem ter povečujejo preglednost in odgovornost institucij.

Poleg tega ima ta odbor pomembno vlogo, saj s prejetimi peticijami pomaga pri poročanju o težavah, ki se pojavljajo pri praktični uporabi prava Unije, in pri njihovem odpravljanju.

Spodbujam vas, da uveljavite svojo pravico do peticije, in iskreno upam, da boste še naprej spremljali delo, ki ga naš odbor opravlja v vašem imenu.

Dolors Montserrat