Tietoa valiokunnista

Tervetulotoivotus

MONTSERRAT Maria Dolores MONTSERRAT Maria Dolores
PETI Committee Chair © European Union 2019 - EP
Tervetuloa vetoomusvaliokunnan verkkosivustolle!

Perussopimukset ja Euroopan unionin perusoikeuskirja takaavat kaikille unionin kansalaisille ja asukkaille oikeuden yksin taikka yhdessä toisten kansalaisten tai henkilöiden kanssa esittää Euroopan parlamentille vetoomus.

Vetoomusvaliokunta vastaa vetoomusten tutkimisesta ja seurannasta ja toimii sitä kautta kansalaisten ja unionin toimielinten välisenä siltana.

Vetoomuksissa kansalaiset voivat kertoa suoraan omista kokemuksistaan. Tämä lisää kansalaisten mahdollisuuksia osallistua unionin lainsäädäntötoimintaan, tuo heidät lähemmäs Euroopan parlamentin jäseniä ja lisää toimielinten avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta.

Vetoomusvaliokunnalla on tärkeä tehtävä myös siinä, että vastaanottamiensa vetoomusten kautta se raportoi ongelmista unionin lainsäädännön käytännön soveltamisessa ja auttaa niiden ratkaisemisessa.

Kannustan Teitä käyttämään vetoomusoikeuttanne ja toivon Teidän seuraavan työtä, jota vetoomusvaliokunta tekee puolestanne!

Dolors Montserrat