Please fill this field

Om

Velkomst

MONTSERRAT Maria Dolores MONTSERRAT Maria Dolores
PETI Committee Chair © European Union 2019 - EP
Velkommen til Udvalget for Andragenders websted.

Traktaterne og chartret om grundlæggende rettigheder garanterer alle borgere og indbyggere i Den Europæiske Union retten til at indgive et andragende til Parlamentet, enten individuelt eller sammen med andre, om forhold, der falder ind under Den Europæiske Union virksomhedsområde, og som berører dem direkte.

Udvalget for Andragender er ansvarligt for at undersøge og følge op på disse andragender og udgør dermed et vigtigt forbindelsesled mellem borgerne og deres europæiske institutioner.

De direkte erfaringer, som borgerne deler med os via deres andragender, bidrager til deres deltagelse i Unionens lovgivningsmæssige aktiviteter, bringer dem tættere på deres EP-medlemmer og styrker institutionernes gennemsigtighed og ansvarlighed.

Derudover spiller udvalget en vigtig rolle ved, på grundlag af de modtagne andragender, at bidrage til at gøre opmærksom på og afhjælpe de problemer, der opstår som led i den praktiske anvendelse af EU-retten.

Det er vigtigt, at borgerne udnytter deres ret til at indgive andragender, og jeg håber, at du vil følge det arbejde, som vores udvalg udfører på andragernes vegne.

Dolors Montserrat