O komisjach

Powitanie

MONTSERRAT Maria Dolores MONTSERRAT Maria Dolores
PETI Committee Chair © European Union 2019 - EP
Serdecznie witam na stronie Komisji Petycji!.

Traktaty i Karta praw podstawowych gwarantują wszystkim obywatelom i mieszkańcom Unii Europejskiej prawo kierowania petycji do Parlamentu, indywidualnie lub wspólnie z innymi osobami, w sprawach objętych zakresem działalności Unii Europejskiej, które bezpośrednio ich dotyczą.

Komisja Petycji jest odpowiedzialna za rozpatrywanie tych petycji i podejmowanie związanych z nimi działań. Bez wątpienia pełni zatem funkcję łącznika między obywatelami a instytucjami europejskimi.

Petycje, w których obywatele opisują dotyczące ich sprawy, umożliwiają im wywieranie wpływu na działalność ustawodawczą Unii, przybliżają nurtujące ich kwestie posłom do PE oraz zwiększają przejrzystość i odpowiedzialność instytucji.

Ponadto Komisja Petycji odgrywa istotną rolę, ponieważ poprzez otrzymywane petycje pomaga ujawniać i rozwiązywać trudności związane z praktycznym stosowaniem prawa Unii.

Zachęcam Państwa do korzystania z przysługującego im prawa do składania petycji oraz do obserwowania działań, które Komisja Petycji podejmuje w Państwa imieniu.

Dolors Montserrat
Lista kontaktów