Please fill this field

Par komitejām

Sagaidīšanas uzruna

MONTSERRAT Maria Dolores MONTSERRAT Maria Dolores
PETI Committee Chair © European Union 2019 - EP
Laipni lūgti Lūgumrakstu komitejas tīmekļa vietnē.

Līgumi un Pamattiesību harta garantē visiem Eiropas Savienības pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem tiesības iesniegt lūgumrakstu Parlamentam individuāli vai kolektīvi par jautājumu, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomām un kas tieši skar viņus.

Lūgumrakstu komiteja ir atbildīga par šo lūgumrakstu izskatīšanu un uzraudzību, un tādējādi tā nepārprotami kalpo par saikni starp iedzīvotājiem un Eiropas iestādēm.

Tiešā pieredze, par kuru tiek ziņots ar lūgumrakstu starpniecību, veicina pilsoņu līdzdalību Savienības likumdošanas darbībā, tuvina viņus saviem ievēlētajiem Eiropas Parlamenta deputātiem un stiprina iestāžu pārredzamību un pārskatatbildību.

Turklāt šai komitejai ir liela nozīme, jo, pamatojoties uz saņemtajiem lūgumrakstiem, tā palīdz informēt par problēmām, kas radušās Savienības tiesību aktu praktiskajā piemērošanā, un palīdz novērst tās.

Aicinām izmantot savas tiesības iesniegt lūgumrakstu un patiesi ceram, ka sekosiet darbam, ko mūsu komiteja veic jūsu vārdā.

Dolors Montserrat