Please fill this field

O výborech

Uvítání

MONTSERRAT Maria Dolores MONTSERRAT Maria Dolores
PETI Committee Chair © European Union 2019 - EP
Je mi potěšením Vás přivítat na stránkách Petičního výboru.

Smlouvy EU a Listina základních práv zaručují všem občanům a obyvatelům Evropské unie právo jednotlivě nebo společně s dalšími předkládat Parlamentu petice ve věcech, které spadají do oblasti činnosti Evropské unie a které se jich přímo týkají.

Petiční výbor je odpovědný za posuzování těchto petic a jejich sledování, a představuje tedy nepochybně most mezi občany a evropskými institucemi.

Přímé zkušenosti, o nichž se dozvídáme prostřednictvím petic, přispívají k zapojení občanů do legislativního procesu Unie, sbližují občany s jejich poslanci v EP a posilují transparentnost a odpovědnost evropských institucí.

Kromě toho má náš výbor významnou úlohu v tom, že díky peticím, jež obdrží, pomáhá upozorňovat na problémy, které se objevují při praktickém uplatňování práva Unie, a řešit je.

Vyzývám Vás k tomu, abyste své petiční právo využívali, a upřímně doufám, že budete práci našeho výboru pro občany sledovat.

Dolors Montserrat
Kontaktní údaje