Please fill this field
Iratxe GARCÍA PÉREZ Iratxe GARCÍA PÉREZ
Iratxe GARCÍA PÉREZ

skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu

Předsedkyně

Španělsko - Partido Socialista Obrero Español (Španělsko)

Datum narození : , Baracaldo

Životopis Iratxe GARCÍA PÉREZ

Původní znění : ES


Životopis   (Za zveřejněné informace odpovídá výhradně sama poslankyně)

Aktualizováno: 24/08/2020

Vzdělání (kvalifikace a diplomy)

 • 1995 : diplom v oboru sociální práce

Profesní dráha

 • 1995-1996 : sociální pracovnice

Politická dráha

Funkce v politické straně nebo v odborovém svazu příslušného členského státu

 • 1996-1999 : generální tajemnice organizace socialistické mládeže Juventudes Socialistas ve Valladolidu
 • 1996-1999 : tajemnice pro místní politiku organizace Juventudes Socialistas de España
 • 1996-2002 : členka regionálního výboru Španělské socialistické dělnické strany (PSOE) v autonomním společenství Kastilie a León (PSCyL)
 • 1999-2002 : generální tajemnice organizace Juventudes Socialistas v autonomním společenství Kastilie a León
 • 2008 : zástupkyně generálního tajemníka výkonného výboru PSOE v provincii Valladolid
 • 2014-2016 : členka federálního výkonného výboru PSOE
 • 06/2017-... : členka federálního výkonného výboru PSOE

Funkce v orgánech místní samosprávy

 • 1995-2000 : členka obecního zastupitelstva v Laguna de Duero
 • 1995-2000 : poslankyně za provincii Valladolid

Funkce ve vládě členského státu

 • 2000-2004 : poslankyně španělské Poslanecké sněmovny v 7. volebním období a zástupkyně mluvčího pro sociální politiku a politiku zaměstnanosti

Funkce v mezinárodní organizaci sdružující politické strany nebo odborové svazy

 • 2009-2015 : členka předsednictva ženské organizace Strany evropských socialistů (PSE Women)
 • 12/2018-... : první místopředsedkyně Strany evropských socialistů

Funkce v orgánech EU

 • 06/2019-... : předsedkyně parlamentní skupiny Pokrokové aliance socialistů a demokratů (S&D) v Evropském parlamentu
 • 06/2017-06/2019 : předsedkyně delegace španělských socialistů v Evropském parlamentu
 • 06/2014-10/2016 : předsedkyně delegace španělských socialistů v Evropském parlamentu
 • 07/2014-01/2017 : předsedkyně Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 01/2017-06/2019 : mluvčí za socialisty ve Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 2004-... : poslankyně Evropského parlamentu, členka meziskupin „Mír pro obyvatele Západní Sahary“, „Zdravotní postižení“ a „Mládež“

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg