Alexandr VONDRA Alexandr VONDRA
Alexandr VONDRA

De Europæiske Konservative og Reformister

Medlem

Tjekkiet - Občanská demokratická strana (Tjekkiet)

Fødselsdato : , Praha

Hjem Alexandr VONDRA

Medlem

ENVI
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
SEDE
Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar
D-US
Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater
DMED
Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen

Stedfortræder

LIBE
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
D-IL
Delegationen for Forbindelserne med Israel

Seneste aktiviteter

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling

02-07-2020 ENVI_AD(2020)650356 PE650.356v04-00 ENVI
Ordfører for udtalelse
Alexandr VONDRA

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg