Adam JARUBAS Adam JARUBAS
Adam JARUBAS

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Poola - Polskie Stronnictwo Ludowe (Poola)

Sünnikuupäev : , Busko-Zdroj

Algus Adam JARUBAS

Liige

ENVI
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
D-JP
Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks

Asendusliige

BUDG
Eelarvekomisjon
ITRE
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
DSCA
Delegatsioon ELi-Armeenia parlamentaarses partnerluskomitees, ELi-Aserbaidžaani parlamentaarses koostöökomisjonis ja ELi-Gruusia parlamentaarses assotsieerimiskomitees
DEPA
Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees

Viimased tegevused

Kestlik investeerimiskava, õiglase ülemineku fond ja sotsiaalse Euroopa tegevuskava (arutelu) PL

14-01-2020 P9_CRE-PROV(2020)01-14(2-225-0000)
Täiskogu aruteludes osalemine

2020. aasta eelarvemenetluse ühine tekst (arutelu) PL

26-11-2019 P9_CRE-REV(2019)11-26(2-227-0000)
Täiskogu aruteludes osalemine

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg