Michael CASHMAN
Michael CASHMAN
an Ríocht Aontaithe

Dáta Breithe : , London

7ú téarma parlaiminteach Michael CASHMAN

Grúpaí polaitiúla

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grúpa an Aontais Fhorásach na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe i bParliament na hEorpa - Comhalta

Páirtithe náisiúnta

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Labour Party (an Ríocht Aontaithe)

Cathaoirleach

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Toscaireacht don chaidreamh leis an Aifric Theas
 • 21-03-2012 / 14-04-2014 : Comhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí

Comhalta

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um Fhorbairt
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um Achainíocha
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Toscaireacht don chaidreamh leis an Aifric Theas
 • 30-09-2009 / 20-03-2012 : Comhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um Fhorbairt
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um Achainíocha
 • 15-04-2014 / 30-06-2014 : Comhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí

Comhalta ionadaíoch

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Toscaireacht chun an Chomhthionóil Pharlaimintigh den ACP agus den AE
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile

all-activities

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach

Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir

Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tuarascálacha - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéir le haghaidh gach tuarascáil sa choiste freagrach chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

Tuairimí - mar rapóirtéir

Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

OPINION on Sexual and Reproductive Health and Rights EN

10-07-2013 DEVE_AD(2013)510581 PE510.581v02-00 DEVE
Michael CASHMAN

OPINION on the Recommendation to the Council on the UN principle of the ‘Responsibility to Protect’ (R2P) EN

19-02-2013 DEVE_AD(2013)502210 PE502.210v02-00 DEVE
Michael CASHMAN

OPINION on the proposal for a Council regulation on jurisdiction, applicable law and the recognition and enforcement of decisions regarding the property consequences of registered partnerships EN

06-09-2012 LIBE_AD(2012)483493 PE483.493v02-00 LIBE
Michael CASHMAN

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

OPINION on the draft Council decision on the conclusion of the Interim Agreement establishing a framework for an Economic Partnership Agreement between Eastern and Southern Africa States, on the one part and the European Community and its Member States, on the other part EN

06-12-2012 DEVE_AD(2012)497945 PE497.945v02-00 DEVE
Judith SARGENTINI

OPINION on the Annual Report on Human Rights and Democracy in the World 2011 and the European Union’s policy on the matter EN

05-11-2012 DEVE_AD(2012)496493 PE496.493v02-00 DEVE
Edvard KOŽUŠNÍK

OPINION on the review of the EU’s human rights strategy EN

09-10-2012 DEVE_AD(2012)492637 PE492.637v02-00 DEVE
Alf SVENSSON

Ceisteanna parlaiminteacha

Féadfaidh coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad de na Feisirí comhpháirte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht a chur síos. Is iad institiúidí eile AE na seolaithe Déanann Comhdháil na nUachtarán an cinneadh an gcuirtear ceisteanna ar an dréachtchlár oibre críochnaitheach do shuí iomlánach, agus ar an ord ina gcuirtear iad. Riail 128

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017)

**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

WRITTEN DECLARATION on promoting social inclusion and combating all forms of discrimination in the labour market EN

16-01-2014 P7_DCL(2014)0009 Tite ar lár
Salvador SEDÓ i ALABART Thomas MANN Raimon OBIOLS Michael CASHMAN Jacek PROTASIEWICZ Antonio CANCIAN Ismail ERTUG Marta ANDREASEN Amelia ANDERSDOTTER Phil BENNION Davor Ivo STIER
Dáta oscailte : 16-01-2014
Dáta don titim ar lár : 16-04-2014
Líon na sínitheoirí : 75 - 17-04-2014

WRITTEN DECLARATION on the protection of fragile ecosystems and endangered species EN

19-04-2010 P7_DCL(2010)0024 Tite ar lár
Catherine BEARDER Michael CASHMAN Sirpa PIETIKÄINEN Bas EICKHOUT
Dáta oscailte : 19-04-2010
Dáta don titim ar lár : 09-09-2010
Líon na sínitheoirí : 234 - 09-09-2010

WRITTEN DECLARATION on the UNITAID HIV patent pool EN

19-10-2009 P7_DCL(2009)0055 Tite ar lár
Michael CASHMAN David MARTIN Sophia IN 'T VELD Raül ROMEVA i RUEDA Santiago FISAS AYXELÀ
Dáta oscailte : 19-10-2009
Dáta don titim ar lár : 11-02-2010
Líon na sínitheoirí : 195 - 11-02-2010

Dearbhuithe

Shínigh an Feisire na dearbhuithe uile thíos, fiú mura bhfuil an síniú le feiceáil ar an leagan ar líne.