Costas MAVRIDES : Početna stranica 

Član 

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku 
Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Turske 
Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran 

Zamjenik 

Odbor za međunarodnu trgovinu 
Pododbor za sigurnost i obranu 
Izaslanstvo za odnose s Izraelom 
Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a 

Posljednje aktivnosti 

Sporazum između EU-a i SAD-a o dodjeli udjela u carinskoj kvoti za uvoz visokokvalitetne govedine (preporuka) (A9-0038/2019 - Bernd Lange) EL  
 
Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Stanje u Boliviji (RC-B9-0187/2019, B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, B9-0191/2019, B9-0192/2019) EL  
 
Obrazloženja glasovanja (napisan.) 

Kontakt