Costas MAVRIDES : Sākums 

Loceklis 

Ekonomikas un monetārā komiteja 
Delegācija ES un Turcijas apvienotajā parlamentārajā komitejā 
Delegācija Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā 

Aizstājējs 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja 
Drošības un aizsardzības apakškomiteja 
Delegācija attiecībām ar Izraēlu 
Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

ES un ASV nolīgums, ar kuru iedala daļu no tarifa likmes kvotas augstas kvalitātes liellopu gaļas importam (ieteikums) (A9-0038/2019 - Bernd Lange) EL  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Stāvoklis Bolīvijā (RC-B9-0187/2019, B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, B9-0191/2019, B9-0192/2019) EL  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 

Kontakti