Međuklubovi u Europskom parlamentu

Međuklubovi su forum za neformalne razmjene stajališta o određenim pitanjima među različitim klubovima zastupnika te za kontakte između zastupnika i civilnog društva. Svaki međuklub sastoji se od zastupnika iz najmanje triju različitih klubova zastupnika.

Oni nisu službena parlamentarna tijela, ali ih Parlament priznaje. Uspostavljaju se dogovorom predsjednika klubova zastupnika na početku svakog parlamentarnog saziva.

Pravila kojima je uređen rad međuklubova

Međuklubovi su regulirani člankom 35. Poslovnika i drugim internim pravilima.

Transparentnosti radi, u aktivnostima međuklubova organiziranima u prostorijama Parlamenta (prisustvovanje i pružanje potpore sastancima ili događanjima međuklubova ili njihovo suorganiziranje) mogu sudjelovati samo interesne skupine upisane u registar transparentnosti. Nadalje, svaki međuklub mora objaviti godišnju izjavu o financijskim interesima koja obuhvaća svu potporu primljenu u gotovini ili naravi (financijska potpora, dodatno osoblje i materijalna potpora).

Nadalje, međuklubovima je zabranjeno:

  • koristiti se imenom ili logotipom Parlamenta ili klubova zastupnika;
  • izražavati mišljenja u ime Parlamenta;
  • djelovati na način koji bi mogao dovesti do zabluda u vezi sa službenim djelovanjem Parlamenta ili njegovih tijela;
  • izvršavati aktivnosti koje bi mogle imati negativan učinak na odnose s institucijama EU-a ili trećim zemljama; te
  • organizirati događanja u trećim zemljama koja se podudaraju sa službenim putovanjem službenog tijela Parlamenta, uključujući službena izaslanstva za promatranje izbora.

Za nadzor međuklubova odgovorni su kvestori.