Costas MAVRIDES Costas MAVRIDES
Costas MAVRIDES

Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä

Jäsen

Kypros - Democratic Party (Kypros)

syntynyt : , Kato Dhikomo

Etusivu Costas MAVRIDES

Jäsen

ECON
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
D-TR
Valtuuskunta EU:n ja Turkin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
DMED
Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen

INTA
Kansainvälisen kaupan valiokunta
SEDE
Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
D-IL
Suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta
DACP
Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Viimeaikainen toiminta

EU:n toimenpiteet covid-19-kriisin sosiaalisten ja taloudellisten seurausten lieventämiseksi (keskustelu) EL

21-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-21(3-135-0000)
Osallistuminen täysistuntoihin

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teknisen tuen välineen perustamisesta

02-10-2020 A9-0173/2020 PE655.852v02-00 BUDG ECON
Mietinnöt – varjoesittelijänä
Alexandra GEESE Othmar KARAS Dragoș PÎSLARU

Turkey’s aggressive policy of intimidation and denial of the Armenian Genocide EN

01-10-2020 E-005399/2020 Komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja
Kirjalliset kysymykset

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg