Veuillez remplir ce champ
Karlo RESSLER Karlo RESSLER
Karlo RESSLER

Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani)

Membro

Croazia - Hrvatska demokratska zajednica (Croazia)

Home Karlo RESSLER

Membro

BUDG
Commissione per i bilanci
D-CN
Delegazione per le relazioni con la Repubblica popolare cinese

Membro sostituto

LIBE
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
D-AL
Delegazione al comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione UE-Albania

Ultime attività

PARERE sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della crescita 2020

17-02-2020 BUDG_AD(2020)644963 PE644.963v02-00 BUDG
Pareri in quanto relatore ombra
Margarida MARQUES

Sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) HR

13-02-2020
Dichiarazioni di voto scritte

. – Sustav internetske baze za krivotvorene i vjerodostojne isprave (FADO) je sustav skupljanja i razmjene informacija o oglednim primjercima i metodama krivotvorenja dokumenata te ujedno omogućuje razmjenu informacijama o istima među državama članicama, te time poboljšava sigurnost Europske unije.
Metode krivotvorenja postaju sve naprednije te je potrebno jednako unaprjeđenje tehnologija i metoda osiguravanja sigurnosti. FADO će se implementirati u Agenciju za europsku graničnu i obalnu stražu te će olakšati državama članicama pri identifikaciji falsificiranih dokumenata uz pravovremenu pomoć omogućenu državi. Zaštita osobnih podataka građana važan je dio politika EU-a, te sustav FADO predstavlja važan korak prema boljoj zaštiti, bez straha od zlouporabe i manipulacije njihovim identitetom i podatcima.
Republika Hrvatska je za vrijeme svog predsjedanja EU-om, u sklopu prioriteta Europa koja štiti, naglasila predanost poboljšanju sveukupne sigurnosti i komunikacije među državama članicama. Kvalitetna rješenja poput sustava FADO podižu razinu sigurnosti u EU-u. Također, sustav posebno pomaže u borbi protiv krijumčara i drugih oblika kriminalnih radnji te predstavlja pozitivan korak prema sigurnijoj digitalno orijentiranoj budućnosti.

Per contattarci

Bruxelles

Strasbourg

Indirizzo postale

  • European Parliament
    Office

    1047 Bruxelles