Karlo RESSLER Karlo RESSLER
Karlo RESSLER

Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten)

Mitglied

Kroatien - Hrvatska demokratska zajednica (Kroatien)

Home Karlo RESSLER

Mitglied

BUDG
Haushaltsausschuss
D-CN
Delegation für die Beziehungen zur Volksrepublik China

Stellvertreter

LIBE
Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres
D-AL
Delegation für den Parlamentarischen Stabilitäts- und Assoziationsausschuss EU-Albanien

Neueste Aktivitäten

Noise as a health issue  EN

06-04-2020 E-002120/2020 Kommission
Schriftliche Anfragen

Spezifische Maßnahmen zur Mobilisierung von Investitionen in die Gesundheitssysteme der Mitgliedstaaten und in andere Sektoren von deren Volkswirtschaften zur Bewältigung des COVID-19-Ausbruchs [Investitionsinitiative zur Bewältigung der Coronavirus-Krise] HR

26-03-2020
Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

. – Kako bi se odgovorilo na goruće izazove s kojima se suočavaju države članice posebice u kontekstu jačanja zdravstvenih kapaciteta i davanju odgovarajuće zdravstvene zaštite građanima, ali i pomoglo malim i srednjim poduzećima koji su najviše pogođeni ovom globalnom kriznom situacijom, osigurava se trenutna mobilizacija financijskih sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova ( ESIF) u ukupnom iznosu od 37 milijardi eura.
Predloženi iznos je dio novčanih rezervi koji se odmah mogu iskoristiti u borbi protiv pandemije virusa Covid-19. Mala i srednja poduzeća, nositelji gospodarskog rasta Europe, pa tako i Hrvatske, u ovim trenucima trebaju konkretne mjere i rješenja kako bi zaštitili radnike, očuvali njihova radna mjesta, proizvodni ciklus, a samim time i likvidnost te solventnost poduzeća.
Upravo sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) imat će ključnu ulogu u financiranju radnog kapitala u malim i srednjim poduzećima te osiguravanju sredstava za nabavu proizvoda i jačanju usluga u zdravstvenom sustavu uz dodatnu aktivaciju sredstava i iz socijalnog te kohezijskog fonda.
Svojim glasom podržao sam mjeru jer je od vitalne važnosti za građane EU.

Finanzielle Unterstützung von Mitgliedstaaten und ihren Beitritt zur Union verhandelnden Ländern, die von einer Notlage größeren Ausmaßes im Bereich der öffentlichen Gesundheit schwer betroffen sind HR

26-03-2020
Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

. – Europski fond za solidarnost osnovan je 2002.godine kako bi Unija pomogla državama članicama i onima u pregovaračkom procesu pogođenima elementarnim i prirodnim katastrofama.
Do sada su preko 24 države članice, kroz Europski fond za solidarnost, primile novčanu pomoć u iznosu preko 3,7 milijardi eura. Nakon izmjene trenutne regulative o Fondu oslobodit će se financijska sredstva i za stanja definirana kao velike zdravstvene izvanredne situacije. Uz navedene kriterije i ograničenja, u Uredbi o Fondu koje države moraju ispunjavati prilikom zahtjeva za mobilizacijom sredstava povezanim uz prirodne i regionalne katastrofe dodaje se dio vezan uz izvanredne situacije u zdravstvu koje su prouzročile izravnu štetu u državi veću od 0,3% BND-a, odnosno veću od 1,5 milijardi eura.
Tako će države članice moći aplicirati za financijska sredstva kako bi odgovorile na trenutnu kriznu situaciju uzrokovanu pandemijom virusa budući da je utvrđeno kako se učinci na nacionalnoj razini bolje mogu ostvariti na europskoj razini, a u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. UEU. Ovim financijskim doprinosom države članice moći će pokriti dio svojih javnih rashoda.
Podržao sam glasom izmjenu regulative kako bismo osigurali bespovratna sredstva iz Fonda koja su neophodna za nastavak rada država članica te pokazuje solidarnost Europe s građanima.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg