Karlo RESSLER Karlo RESSLER
Karlo RESSLER

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Κροατία - Hrvatska demokratska zajednica (Κροατία)

Αρχική σελίδα Karlo RESSLER

Μέλος

BUDG
Επιτροπή Προϋπολογισμών
D-CN
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Αναπληρωτής

LIBE
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
D-AL
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Αλβανίας

Τελευταίες δραστηριότητες

Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 10ης-11ης Δεκεμβρίου 2020 (συζήτηση) EN

25-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-25(3-094-0000)
Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας

Κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Ετήσια έκθεση για τα έτη 2018-2019 (συζήτηση) EN

24-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-24(2-038-0000)
Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας

Απολογισμός των ευρωπαϊκών εκλογών (συνέχεια της συζήτησης) HR

24-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-24(2-116-0000)
Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg