Søren GADE
Søren GADE
Danimarca

Data di nascita : , Holstebro

9ª legislatura Søren GADE

Gruppi politici

 • 02-07-2019 / 14-11-2022 : Gruppo Renew Europe - Membro

Partiti nazionali

 • 02-07-2019 / 14-11-2022 : Venstre, Danmarks Liberale Parti (Danimarca)

Presidente

 • 16-07-2020 / 14-11-2022 : Delegazione per le relazioni con l'India

Vicepresidente

 • 10-07-2019 / 19-01-2022 : Commissione per la pesca
 • 20-01-2022 / 14-11-2022 : Commissione per la pesca

Deputati

 • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Commissione per la pesca
 • 02-07-2019 / 15-07-2020 : Delegazione per le relazioni con l'India
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Commissione per i trasporti e il turismo
 • 16-07-2020 / 14-11-2022 : Conferenza dei presidenti di delegazione
 • 14-09-2020 / 23-03-2022 : Commissione speciale sulla lotta contro il cancro
 • 20-01-2022 / 14-11-2022 : Commissione per i trasporti e il turismo

Membro sostituto

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
 • 02-07-2019 / 14-11-2022 : Delegazione per le relazioni con l'Iran
 • 20-01-2022 / 14-11-2022 : Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Attività parlamentari principali

Contributi alle discussioni in Aula

Discorsi pronunciati durante le sedute plenarie e dichiarazioni scritte relative alle discussioni in Aula. Articolo 204 e articolo 171, paragrafo 11, del regolamento

Relazioni in quanto relatore

In seno alla commissione parlamentare competente viene nominato un relatore incaricato di elaborare un progetto di relazione su proposte legislative o di bilancio o su altre questioni. Nel redigere la relazione, i relatori possono avvalersi della consulenza dei pertinenti esperti o soggetti interessati. I relatori sono inoltre responsabili di elaborare gli emendamenti di compromesso e di condurre i negoziati con i relatori ombra. Le relazioni approvate in commissione sono quindi esaminate e votate in Aula. Articolo 55 del regolamento

Pareri in quanto relatore ombra

I gruppi politici possono nominare, per ogni parere, un relatore ombra per seguire i progressi e negoziare testi di compromesso con il relatore. Articolo 215 del regolamento

PARERE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit

28-05-2021 PECH_AD(2021)689636 PE689.636v03-00 PECH
François-Xavier BELLAMY

PARERE sulle raccomandazioni per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

26-05-2020 PECH_AD(2020)648399 PE648.399v03-00 PECH
François-Xavier BELLAMY

Altre attività parlamentari

Dichiarazioni di voto scritte

I deputati possono rilasciare una dichiarazione scritta sul proprio voto in Aula. Articolo 194 del regolamento

Esito del riesame della Commissione del piano d'azione in 15 punti in materia di commercio e sviluppo sostenibile (B9-0415/2022) DA

06-10-2022

Det er en prioritet for Venstre at sikre retfærdig, bæredygtig og proaktiv frihandel for EU. Venstre er derfor grundlæggende enig i beslutningen, som indeholder flere fornuftige elementer. Venstre har dog set sig nødsaget til at stemme blankt, da det fremgår, at man ønsker at sanktionere handelspartnere for ikke at leve op til forpligtelserne i handelsaftalers "bæredygtighedskapitler". I Venstre støtter vi, at frihandelsaftaler suppleres med bæredygtighedskapitler, men ikke at vi tvinger tredjelande til at underlægge sig sanktioner fra EU på den baggrund. Det er ikke befordrende for et ligeværdigt og konstruktivt handelssamarbejde. Mest kritisk kalder beslutningen på, at udfaldet af Kommissionens gennemgang af 15 punkts aktionsplanen skal afspejles i alle frihandelsaftaler under forhandling. Venstre kan ikke støtte, at man ændrer allerede afgivne forhandlingsmandater og bringer pågående forhandlinger om frihandelsaftaler i fare. Derfor valgte Venstre at stemme blankt til den endelige beslutning.

Risposta dell'UE al rincaro dei prezzi dell'energia in Europa (RC-B9-0416/2022, B9-0416/2022, B9-0417/2022, B9-0418/2022, B9-0419/2022, B9-0420/2022, B9-0421/2022, B9-0422/2022) DA

05-10-2022

Venstre ser med alvor på Ruslands ulovlige, uprovokerede og ubegrundede invasion af Ukraine, som har skabt yderligere usikkerhed i et allerede turbulent Europa med nye inflationshøjder, ekstreme energipriser og risiko for at hæmme Europas klimamål - i et kapløb mod uret for at sikre energiuafhængighed og sikkerhed i Europa. Venstre ønsker derfor at støtte tiltag, der bidrager til at løse den presserende udfordring med stigende energipriser i EU og støttede derfor op om Europa-Parlamentets beslutning, som indeholder mange gode elementer. Imidlertid var der en række punkter, som vi stemte imod, blandt andet styrkelsen af SURE-mekanismen samt Kommissionens inddragelse af fagforeninger i udarbejdelsen og implementeringen af anti-krisemidler, da vi i Venstre mener, at disse bør være medlemsstaternes ansvar. Derudover støttede vi op om en opskalering af atomkraft i de EU-lande, der benytter det, og vi ser gerne, at kulkraft – af hensyn til klimakrisen – udfases hurtigst muligt, men erkender også, at det i lyset af den ekstraordinære konflikt med Rusland kan være nødvendigt at anvende denne energiform i nogle tilfælde.

Identificazione della violazione delle misure restrittive dell'Unione come reato ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0219/2022 - Juan Fernando López Aguilar) (votazione) DA

07-07-2022

Helt grundlæggende er vi i Venstre enige i det faktum, at sanktionerne pålagt af EU på både Rusland og Belarus skal opretholdes af samtlige medlemsstater i EU. Vi er også enige i, at der bør være en fælles europæisk ramme for at sikre, at sanktionerne bliver overholdt i samtlige medlemslande. I respekt for det danske retsforbehold har jeg stemt blankt i denne afstemning.

Interrogazioni scritte

I deputati possono rivolgere un numero definito di interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 138 e allegato III del regolamento

Dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni riportate di seguito sono state firmate dal deputato, anche se la firma non è visibile nella versione online.

Riunioni

Refuel Eu avition

Deputati
GADE Søren
Data, luogo:
Brussels
Funzione:
Relatore
Meeting related to procedure:
2021/0205(COD)
Codice della commissione o della delegazione associata
TRAN
Riunione con:
Aercap Holdings NV

Refuel Eu avition

Deputati
GADE Søren
Data, luogo:
Brussels
Funzione:
Relatore
Meeting related to procedure:
2021/0205(COD)
Codice della commissione o della delegazione associata
TRAN
Riunione con:
Brussels Airlines SA/NV

Refuel EU Aviation

Deputati
GADE Søren
Data, luogo:
Strasbourg
Funzione:
Relatore
Meeting related to procedure:
2021/0205(COD)
Codice della commissione o della delegazione associata
TRAN
Riunione con:
Airlines for Europe