Please fill this field
Monika BEŇOVÁ Monika BEŇOVÁ
Monika BEŇOVÁ

Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo

Membro

Slovacchia - SMER-Sociálna demokracia (Slovacchia)

Data di nascita : , Bratislava

Home Monika BEŇOVÁ

Membro

BURO
Ufficio di presidenza del Parlamento europeo
QUE
Questori
Responsabilità in qualità di Questore
  • Servizi per i deputati negli Uffici di collegamento del PE
  • Relazioni con i gruppi politici e i deputati non iscritti, anche negli Uffici di collegamento del Parlamento
  • Servizi esterni nei locali del Parlamento (negozi, banche e servizi postali)
  • Altre modalità di trasporto (biciclette e abbonamenti ferroviari)
  • Relazioni con la CGUE per questioni di competenza dei Questori
  • Presidente del Comitato consultivo competente per le denunce di molestie morali riguardanti i deputati al Parlamento europeo
  • Membro del gruppo di alto livello sull'uguaglianza di genere e la diversità
ENVI
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
DACP
Delegazione all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE

Membro sostituto

IMCO
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
FEMM
Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere
D-US
Delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti

Ultime attività

Sicurezza della centrale nucleare di Ostrovets (Bielorussia) (B9-0109/2021) SK

11-02-2021
Dichiarazioni di voto scritte

Bieloruské orgány zdanlivo nevhodne riadili plán spustenia jadrovej elektrárne v Bieloruských Ostrovcoch. Elektráreň vzdialená 50 km od hlavného mesta Litvy je v tesnej blízkosti Európskej únie. Bieloruský jadrový regulačný úrad Gosatomnadzor preukázal nedostatok dobrej vôle a nedostatočnú spoluprácu s Európskou skupinou regulačných orgánov pre jadrovú bezpečnosť (ENSREG) v oblasti dôležitých bezpečnostných aspektov a odporúčaní. Je potrebné zdôrazniť, že všetka jadrová technológia musí spĺňať najvyššie regulačné normy a zodpovedné orgány musia spolupracovať na medzinárodnej úrovni.

25 anni dopo la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino: sfide future in relazione ai diritti delle donne (B9-0114/2021) SK

11-02-2021
Dichiarazioni di voto scritte

V septembri 1995 sa konalo vôbec najväčšie globálne stretnutie o rodovej rovnosti: štvrtá svetová konferencia OSN o ženách, ktorá sa konala v čínskom Pekingu. Záväzky a akcie, na ktorých sa členské štáty v tom roku dohodli v Pekingskej deklarácii a akčnej platforme, zostávajú našou najkomplexnejšou a transformačnou agendou pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien a dievčat vo svete. Aj keď sa dosiahol dobrý pokrok v oblasti rodovej rovnosti od roku 1995 a mnohé dôležité prekážky pre dievčatá a ženy sa búrajú, v posledných rokoch sa objavili znepokojivé trendy. Ukázalo sa, že niektoré konzervatívne ideológie, dokonca aj v EÚ, sú vždy pripravené pokrok zastaviť, ba dokonca navrátiť odstránené prekážky napríklad obmedzením práv žien v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia. Je pravda, že oponenti rodovej rovnosti sú netrpezliví a túžia vytvárať prostredie, kde majú ženy rovnaké príležitosti a rovnaké podmienky na úspech ako muži, čo je samozrejme správne a pozitívne.

Prospetto di recupero dell'UE e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari, per favorire la ripresa dopo la pandemia di COVID-19 (A9-0228/2020 - Ondřej Kovařík) SK

10-02-2021
Dichiarazioni di voto scritte

Toto hlasovanie sa týka technického hlasovania zameraného na zavedenie vyššieho stupňa flexibility pri získavaní kapitálu relevantnými ekonomickými aktérmi v EÚ. Nový mechanizmus sa nazýva „Prospekt obnovy EÚ“ a umožní spoločnostiam získavať kapitál na finančných trhoch za predpokladu, že na trhu pôsobia najmenej 18 mesiacov. Cieľom je vytvoriť príležitosť pre podniky ,ktoré sú obzvlášť negatívne zasiahnuté pandémiou Covid-19 rýchlo získať kapitál na finančných trhoch.

Per contattarci

Bruxelles

Strasbourg