Please fill this field
Monika BEŇOVÁ Monika BEŇOVÁ
Monika BEŇOVÁ

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Locekle

Slovākija - SMER-Sociálna demokracia (Slovākija)

Dzimšanas gads : , Bratislava

Sākums Monika BEŇOVÁ

Locekle

BURO
Eiropas Parlamenta Prezidijs
QUE
Kvestori
Kvestores pienākumi:
  • Deputātu telpas EP vietējos birojos
  • Attiecības ar politiskajām grupām un pie politiskajām grupām nepiederošiem deputātiem, tostarp Parlamenta vietējos birojos
  • Ārpakalpojumi Parlamenta telpās (veikali, banku filiāles un pasta pakalpojumi)
  • Citas pārvietošanās iespējas (velosipēdi un vilciena biļetes)
  • Attiecības ar EST lietās, kas attiecas uz kvestoru kompetenci
  • Padomdevējas komitejas sūdzību izskatīšanai par Eiropas Parlamenta deputātu aizskarošu izturēšanos priekšsēdētāja
  • Augsta līmeņa grupa dzimumu līdztiesības un daudzveidības jautājumos, locekle
ENVI
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
DACP
Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā

Aizstājēja

IMCO
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
FEMM
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
D-US
Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm

Deputāta darbība pēdējā laikā

The need for effective digital public administrations EN

16-07-2020 E-004252/2020 Komisija
Rakstiski jautājumi

Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes (A9-0124/2020 - José Gusmão) SK

10-07-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Toto hlasovanie sa týka revízie usmernení pre zamestnanosť v EÚ. Celkovým cieľom je vytvoriť všeobecné zásady, ktoré by mali viesť k dodržiavaniu najvyšších sociálnych štandardov počas pandémie Covid-19 a po nej. Každé zamestnanie musí zabezpečiť spravodlivú mzdu a zabezpečiť primeranú životnú úroveň všetkým Európanom. V tejto súvislosti je dôležité zintenzívniť harmonizáciu minimálnej mzdy v EÚ. Je dôležité, aby finančná podpora na zotavenie sa z pandémie Covid-19 neskončila vo vreckách bohatých, ale naopak, mala by si nájsť cestu k pracujúcim ľuďom. Akýkoľvek krok k zlepšeniu finančného blahobytu občanov únie je pozitívnym krokom.

2020. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 5 projekts "Atbalsta turpināšana bēgļiem un uzņēmējkopienām, reaģējot uz Sīrijas krīzi Jordānijā, Libānā un Turcijā" (A9-0127/2020 - Monika Hohlmeier) SK

10-07-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Súčasné hlasovanie je dôležitým technickým hlasovaním o rozpočte. Ide o zmenu a doplnenie rozpočtu s cieľom zvýšiť pridelené prostriedky v rámci okruhu 4 pre globálnu Európu. Nové peniaze v rámci tejto položky sa použijú najmä na správu utečencov a migrantov mimo Európskej únie. Príjemcami tejto finančnej pomoci by malo byť 1,7 milióna utečencov, ktorí v súčasnosti využívajú finančnú pomoc v rámci rozpočtu Únie. Kľúčovým princípom tohto zvýšenia je zásada outsourcingu zodpovednosti za migrantov. Nové peniaze okrem toho zabezpečia, aby programy pomoci určené na vzdelávanie a integráciu migrantov a utečencov mohli pokračovať až do konca roku 2021.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg