Please fill this field
Monika BEŇOVÁ Monika BEŇOVÁ
Monika BEŇOVÁ

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Locekle

Slovākija - SMER-Sociálna demokracia (Slovākija)

Dzimšanas gads : , Bratislava

Sākums Monika BEŇOVÁ

Locekle

BURO
Eiropas Parlamenta Prezidijs
QUE
Kvestori
Kvestores pienākumi:
  • Deputātu telpas EP vietējos birojos
  • Attiecības ar politiskajām grupām un pie politiskajām grupām nepiederošiem deputātiem, tostarp Parlamenta vietējos birojos
  • Ārpakalpojumi Parlamenta telpās (veikali, banku filiāles un pasta pakalpojumi)
  • Citas pārvietošanās iespējas (velosipēdi un vilciena biļetes)
  • Attiecības ar EST lietās, kas attiecas uz kvestoru kompetenci
  • Padomdevējas komitejas sūdzību izskatīšanai par Eiropas Parlamenta deputātu aizskarošu izturēšanos priekšsēdētāja
  • Augsta līmeņa grupa dzimumu līdztiesības un daudzveidības jautājumos, locekle
ENVI
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
DACP
Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā

Aizstājēja

IMCO
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
FEMM
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
D-US
Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm

Deputāta darbība pēdējā laikā

ES tiesību aktu un LGBTIK pilsoņu tiesību pārkāpumi Ungārijā saistībā ar Ungārijas parlamenta pieņemtajiem tiesību aktu grozījumiem (B9-0412/2021, B9-0413/2021) SK

08-07-2021
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Nedávno prijatá legislatíva týkajúca sa LGBTI osôb v Maďarsku opäť odpútava pozornosť od iných vážnych inštitucionálnych problémov v krajine premiéra Orbána. Premiér sa svojou tradičnou pomstou voči menšinám pripravuje na nadchádzajúce parlamentné voľby, kde sa bude usilovať obhájiť svoj silný mandát a bude pokračovať v odkláňaní od dôležitých tém takýmito nezmyselnými útokmi na obyvateľov svojej vlastnej krajiny. Európska únia musí na vzniknutú situáciu reagovať veľmi promptne. Našimi príliš horlivými postojmi však nepochybne vstupujeme do predvolebného boja v Maďarsku a prispievajú k živeniu týchto populárnych tém.

Pasākumi, kuri nepieciešami, lai izpildītu Protokolu par EOTK izbeigšanās finansiālajām sekām un par Ogļu un tērauda pētniecības fondu (A9-0229/2021 - Johan Van Overtveldt) SK

07-07-2021
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Predmetný návrh umožní predaj častí aktív ESUO v likvidácií v obdobií rokov 2021-2027 s cieľom poskytnúť alokácie vo výške 111 miliónov EUR ročne. Tieto prostriedky budú aj naďalej slúžiť na podporu výskumu a vývoja v odvetviach súvisiacich s uhlím a oceľou. Nové technológie a riešenia by mali zabezpečiť výrobu ocele s takmer nulovými emisiami v roku 2030 a takisto pomôžu pri transformácií a zatváraní nepotrebnej infraštruktúry. Predmetný návrh nevytvára žiadne dodatočné finančné záväzky pre súčasný rozpočet.

Likvidējamās EOTK aktīvu un Ogļu un tērauda izpētes fonda aktīvu pārvaldīšana (A9-0228/2021 - Johan Van Overtveldt) SK

07-07-2021
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Výnosy z ESUO v likvidácií sa využívajú na podporu výskumných projektov v odvetví uhlia a ocele. V posledných rokoch sa však situácia zmenila v dôsledku dlhodobého poklesu výnosov na finančných trhoch. Cieľom predmetného návrhu je stabilizácia situácie a posilnenie portfólia ESUO tak, aby bolo lepšie pripravené na výzvy, ktoré sú spojené s investovaním. Predmetný návrh nevytvára žiadne dodatočné finančné záväzky pre súčasný rozpočet.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg