Monika BEŇOVÁ Monika BEŇOVÁ
Monika BEŇOVÁ

Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä

Jäsen

Slovakia - SMER-Sociálna demokracia (Slovakia)

syntynyt : , Bratislava

Etusivu Monika BEŇOVÁ

Jäsen

BURO
Euroopan parlamentin puhemiehistö
QUE
Kvestorit
Vastuualueet kvestorina:
  • Jäsenten tilat Euroopan parlamentin yhteystoimistoissa
  • Suhteet poliittisiin ryhmiin ja sitoutumattomiin jäseniin myös parlamentin yhteystoimistoissa
  • Ulkopuoliset palvelut parlamentin toimitiloissa (kaupat, pankit ja postipalvelut)
  • Muut liikennevälineitä ja liikkumista koskevat järjestelyt (polkupyörät ja junaliput)
  • Suhteet unionin tuomioistuimeen kvestorien tehtäviin liittyvissä asioissa
  • Euroopan parlamentin jäsenten työpaikkahäirintää koskevia valituksia käsittelevän neuvoa-antavan komitean puheenjohtaja
  • Sukupuolten tasa-arvoa ja moninaisuutta käsittelevän korkean tason ryhmän jäsen
ENVI
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
DACP
Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen

IMCO
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
FEMM
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
D-US
Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta

Viimeaikainen toiminta

Valko-Venäjällä sijaitsevan Astravetsin ydinvoimalan turvallisuus (B9-0109/2021) SK

11-02-2021
Kirjalliset äänestysselitykset

Bieloruské orgány zdanlivo nevhodne riadili plán spustenia jadrovej elektrárne v Bieloruských Ostrovcoch. Elektráreň vzdialená 50 km od hlavného mesta Litvy je v tesnej blízkosti Európskej únie. Bieloruský jadrový regulačný úrad Gosatomnadzor preukázal nedostatok dobrej vôle a nedostatočnú spoluprácu s Európskou skupinou regulačných orgánov pre jadrovú bezpečnosť (ENSREG) v oblasti dôležitých bezpečnostných aspektov a odporúčaní. Je potrebné zdôrazniť, že všetka jadrová technológia musí spĺňať najvyššie regulačné normy a zodpovedné orgány musia spolupracovať na medzinárodnej úrovni.

Naisten oikeuksiin liittyvät tulevat haasteet yli 25 vuotta Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman jälkeen (B9-0114/2021) SK

11-02-2021
Kirjalliset äänestysselitykset

V septembri 1995 sa konalo vôbec najväčšie globálne stretnutie o rodovej rovnosti: štvrtá svetová konferencia OSN o ženách, ktorá sa konala v čínskom Pekingu. Záväzky a akcie, na ktorých sa členské štáty v tom roku dohodli v Pekingskej deklarácii a akčnej platforme, zostávajú našou najkomplexnejšou a transformačnou agendou pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien a dievčat vo svete. Aj keď sa dosiahol dobrý pokrok v oblasti rodovej rovnosti od roku 1995 a mnohé dôležité prekážky pre dievčatá a ženy sa búrajú, v posledných rokoch sa objavili znepokojivé trendy. Ukázalo sa, že niektoré konzervatívne ideológie, dokonca aj v EÚ, sú vždy pripravené pokrok zastaviť, ba dokonca navrátiť odstránené prekážky napríklad obmedzením práv žien v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia. Je pravda, že oponenti rodovej rovnosti sú netrpezliví a túžia vytvárať prostredie, kde majú ženy rovnaké príležitosti a rovnaké podmienky na úspech ako muži, čo je samozrejme správne a pozitívne.

EU:n elpymisesite ja rahoituksenvälittäjiä koskevat kohdennetut mukautukset, joilla helpotetaan toipumista covid-19-pandemiasta (A9-0228/2020 - Ondřej Kovařík) SK

10-02-2021
Kirjalliset äänestysselitykset

Toto hlasovanie sa týka technického hlasovania zameraného na zavedenie vyššieho stupňa flexibility pri získavaní kapitálu relevantnými ekonomickými aktérmi v EÚ. Nový mechanizmus sa nazýva „Prospekt obnovy EÚ“ a umožní spoločnostiam získavať kapitál na finančných trhoch za predpokladu, že na trhu pôsobia najmenej 18 mesiacov. Cieľom je vytvoriť príležitosť pre podniky ,ktoré sú obzvlášť negatívne zasiahnuté pandémiou Covid-19 rýchlo získať kapitál na finančných trhoch.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg