Fulvio MARTUSCIELLO : Sākums 

Priekšsēdētājs 

Delegācija ES un Kazahstānas, ES un Kirgizstānas, ES un Uzbekistānas, ES un Tadžikistānas parlamentārās sadarbības komitejās, kā arī attiecībām ar Turkmenistānu un Mongoliju 

Loceklis 

CPDE  
Delegāciju vadītāju konference 
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja 

Aizstājējs 

Ekonomikas un monetārā komiteja 
Delegācija attiecībām ar Izraēlu 
Delegācija Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

ES un ASV nolīgums, ar kuru iedala daļu no tarifa likmes kvotas augstas kvalitātes liellopu gaļas importam (rezolūcija) (A9-0037/2019 - Bernd Lange) EN  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Stāvoklis Bolīvijā (RC-B9-0187/2019, B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, B9-0191/2019, B9-0192/2019) EN  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Grieķijai (A9-0040/2019 - Eva Kaili) EN  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 

Kontakti