Please fill this field
Elspeth ATTWOOLL Elspeth ATTWOOLL
Elspeth ATTWOOLL
ir-Renju Unit

Data tat-twelid : , Chislehurst

Is-sitt leġiżlatura parlamentari Elspeth ATTWOOLL

Gruppi politiċi

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupp ta' l-Alleanza tal-Liberali u d-Demokratiċi għall-Ewropa - Membru

Partiti nazzjonali

 • 20-07-2004 / 07-06-2005 : Liberal Democrat Party (ir-Renju Unit)
 • 08-06-2005 / 13-07-2009 : Scottish Liberal Democrats (ir-Renju Unit)

Viċi President

 • 23-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għas-Sajd

Membri

 • 21-07-2004 / 22-07-2004 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għas-Sajd
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-Kanada
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għas-Sajd
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-Kanada

Sostitut

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

all-activities

Rapport(i) - bħala rapporteur

Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur

Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar Regolamentazzjoni Aħjar fl-Unjoni Ewropea

25-06-2007 REGI_AD(2007)388354 PE 388.354v02-00 REGI
Elspeth ATTWOOLL

OPINION Proposal for a Council decision on Community strategic guidelines for Rural Development (Programming period 2007-2013) EN

24-01-2006 REGI_AD(2006)364667 PE 364.667v02-00 REGI
Elspeth ATTWOOLL

Mistoqsija/jiet parlamentari

Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Port Security EN

04-12-2008 P-6676/2008 Kummissjoni

EPA Deadline: Safeguards for ACP countries EN

17-10-2007 H-0817/2007 Kummissjoni

Fire extinguishers for private vehicles EN

07-08-2007 E-4178/2007 Kummissjoni

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017)

**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-għarfien ugwali tas-sħubijiet ċivili

22-09-2008 P6_DCL(2008)0076 Waqgħet
Sharon BOWLES Elspeth ATTWOOLL Martine ROURE Caroline LUCAS Anders WIJKMAN
Data tal-ftuħ : 22-09-2008
Data ta’ għeluq : 15-01-2009
Numru ta’ firmatarji : 160 - 16-01-2009

Dikjarazzjoni bil-miktub on drift netting for salmon at sea EN

24-10-2005 P6_DCL(2005)0063 Waqgħet
Terence WYNN Catherine STIHLER Neil PARISH Paulo CASACA Elspeth ATTWOOLL
Data tal-ftuħ : 24-10-2005
Data ta’ għeluq : 24-01-2006
Numru ta’ firmatarji : 61 - 24-01-2006

Dikjarazzjoni bil-miktub on the rights of foreign-language assistants – 'lettori' – in Italian universities EN

12-09-2005 P6_DCL(2005)0046 Waqgħet
Elspeth ATTWOOLL Ian HUDGHTON David MARTIN Alyn SMITH Struan STEVENSON
Data tal-ftuħ : 12-09-2005
Data ta’ għeluq : 12-12-2005
Numru ta’ firmatarji : 26 - 12-12-2005

Lista tal-Membri preżenti

Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.