Please fill this field
Elspeth ATTWOOLL Elspeth ATTWOOLL
Elspeth ATTWOOLL
Spojené království

Datum narození : , Chislehurst

6. volební období Elspeth ATTWOOLL

Politické skupiny

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Členka

Národní strany

 • 20-07-2004 / 07-06-2005 : Liberal Democrat Party (Spojené království)
 • 08-06-2005 / 13-07-2009 : Scottish Liberal Democrats (Spojené království)

Místopředsedkyně

 • 23-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro rybolov

Poslanci

 • 21-07-2004 / 22-07-2004 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro rybolov
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy s Kanadou
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro rybolov
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Kanadou

Náhradnice

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

all-activities

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k programu Lepší právní předpisy v Evropské unii

25-06-2007 REGI_AD(2007)388354 PE 388.354v02-00 REGI
Elspeth ATTWOOLL

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o strategických pokynech Společenství pro rozvoj venkova (Programové období 2007–2013)

24-01-2006 REGI_AD(2006)364667 PE 364.667v02-00 REGI
Elspeth ATTWOOLL

Návrhy usnesení

Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Port Security EN

04-12-2008 P-6676/2008 Komise

Fire extinguishers for private vehicles EN

07-08-2007 E-4178/2007 Komise

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017)

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o rovnoprávném uznávání registrovaných partnerství

22-09-2008 P6_DCL(2008)0076 Nevzato v potaz
Sharon BOWLES Elspeth ATTWOOLL Martine ROURE Caroline LUCAS Anders WIJKMAN
Datum zahájení : 22-09-2008
Platné do : 15-01-2009
Počet signatářů : 160 - 16-01-2009

Písemné prohlášení o lovu lososů v moři do vlečných sítí

24-10-2005 P6_DCL(2005)0063 Nevzato v potaz
Terence WYNN Catherine STIHLER Neil PARISH Paulo CASACA Elspeth ATTWOOLL
Datum zahájení : 24-10-2005
Platné do : 24-01-2006
Počet signatářů : 61 - 24-01-2006

Písemné prohlášení o právech lektorů cizích jazyků („lettori“) na italských vysokých školách

12-09-2005 P6_DCL(2005)0046 Nevzato v potaz
Elspeth ATTWOOLL Ian HUDGHTON David MARTIN Alyn SMITH Struan STEVENSON
Datum zahájení : 12-09-2005
Platné do : 12-12-2005
Počet signatářů : 26 - 12-12-2005

Prezenční listina

Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.