Daniel FREUND : Strona główna 

Członek 

Komisja Kontroli Budżetowej 
Komisja Spraw Konstytucyjnych 

Zastępstwo 

Komisja Transportu i Turystyki 
Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) 

Ostatnie prace 

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Kolejowej Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018  
- TRAN_AD(2020)642920 -  
-
TRAN 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2018  
- TRAN_AD(2020)642922 -  
-
TRAN 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 

Kontakt