Daniel FREUND Daniel FREUND
Daniel FREUND

Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie

Członek

Niemcy - Bündnis 90/Die Grünen (Niemcy)

Data urodzenia : , Aachen

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca Daniel FREUND

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Kolejowej Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018

22-01-2020 TRAN_AD(2020)642920 PE642.920v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2018

22-01-2020 TRAN_AD(2020)642922 PE642.922v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2018

22-01-2020 TRAN_AD(2020)642924 PE642.924v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2018

22-01-2020 TRAN_AD(2020)642926 PE642.926v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2018

22-01-2020 TRAN_AD(2020)643062 PE643.062v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2018

22-01-2020 TRAN_AD(2020)643064 PE643.064v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze

22-01-2020 TRAN_AD(2020)643066 PE643.066v02-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg

Adres pocztowy

  • European Parliament
    Office

    1047 Bruxelles