Valter FLEGO : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra 

Członek 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 

Zastępstwo 

Komisja Transportu i Turystyki 
Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Serbia 

Ostatnie prace 

Zapewnienie pomocy finansowej państwom członkowskim na pokrycie kosztów poważnego obciążenia finansowego powstałego wskutek wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez zawarcia umowy (A9-0020/2019 - Younous Omarjee) HR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: udzielenie częściowego zezwolenia na stosowanie tritlenku chromu (Cromomed S.A. i inni) (B9-0151/2019) HR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Skutki upadłości Grupy Thomas Cook (RC-B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019, B9-0124/2019) HR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt