Sven SIMON Sven SIMON
Sven SIMON

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Członek

Niemcy - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Niemcy)

Data urodzenia : , Lahn-Wetzlar

Strona główna Sven SIMON

Członek

INTA
Komisja Handlu Międzynarodowego
DARP
Delegacja do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego

Zastępstwo

ECON
Komisja Gospodarcza i Monetarna
AFCO
Komisja Spraw Konstytucyjnych
DCAR
Delegacja do Komisji Parlamentarnej CARIFORUM–UE
DACP
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Ostatnie prace

OPINION on strengthening transparency and integrity in the EU institutions by setting up an independent EU ethics body EN

20-11-2020 ECON_AD(2020)657256 PE657.256v02-00 ECON
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca
Derk Jan EPPINK

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg