Sven SIMON Sven SIMON
Sven SIMON

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Saksamaa - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Saksamaa)

Sünnikuupäev : , Lahn-Wetzlar

Algus Sven SIMON

Liige

INTA
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
DARP
Delegatsioon Araabia poolsaare riikidega suhtlemiseks

Asendusliige

ECON
Majandus- ja rahanduskomisjon
AFCO
Põhiseaduskomisjon
DCAR
Delegatsioon Cariforumi–ELi parlamentaarses komisjonis
DACP
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees

Viimased tegevused

ELi kooskõlastatud tegevus võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu EN

17-04-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

National governments are responding to the COVID-19 crisis with measures that are curtailing civil liberties, restricting parliamentary control and empowering the executive to act. While many measures seem justified, some are a cause for concern. Certain measures have raised questions of legality and treaty compatibility among the European public. Since nothing less than the rule of law, democracy and European unity are at stake, European institutions should press for a factual and legal examination of the matter, and not risk further divisive polarization. The Article 7 procedures have proven to be an inadequate tool to resolve such disputes. If we want to preserve both rule of law and European unity, we need to pursue a non-politicized, judicial course of action. We have to defend the rule of law using the rule of law. The European institution that has the impartial authority to arbitrate over such matters is the ECJ. I therefore think it would have been more appropriate for the European Parliament to ask the Commission to initiate fast-track infringement procedures before the ECJ instead of perhaps prematurely condemning treaty breaches before initiating legal procedures. For this reason, I abstained from parts of paragraphs 36 and 37 of the resolution.

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes

19-03-2020 INTA_AD(2020)648503 PE648.503v01-00 INTA
Raportöörina esitatud arvamus
Sven SIMON

COVID-19 outbreak – shortages in medical supplies EN

18-03-2020 P-001672/2020 Komisjon
Kirjalikult vastatavad küsimused

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg