Billy KELLEHER : Strona główna 

Członek 

Komisja Gospodarcza i Monetarna 
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 

Zastępstwo 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Ostatnie prace 

Sprzedaż towarów na odległość oraz niektóre krajowe dostawy towarów (A9-0019/2019 - Ondřej Kovařík) EN  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Penalizacja edukacji seksualnej w Polsce (B9-0166/2019, B9-0167/2019, B9-0168/2019) GA  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt