Michael GAHLER : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Członek 

Komisja Spraw Zagranicznych 
Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony 
Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki 

Zastępstwo 

Komisja Transportu i Turystyki 
Delegacja do spraw stosunków z Parlamentem Panafrykańskim 

Kontakt