Iratxe GARCÍA PÉREZ : Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenie w sprawie właściwego zachowania 

Kontakt