Chris DAVIES : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform - Członek

Partie krajowe 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Liberal Democrat Party (Wielka Brytania)

Deputowani 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Srodowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Ochrony Konsumentów
  • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Cypr
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów
  • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Cypr

Zastępstwo 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki
  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Petycji
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Petycji

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Recommendation for second reading on the common position adopted by the Council with a view to adopting a European Parliament and Council directive on relating to ozone in ambient air - Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy EN  
- A5-0187/2001 -  
-
ENVI 
Report on the proposal for a European Parliament and Council directive relating to ozone in ambient air - Committee on the Environment, Public Health and Consumer Protection EN  
- A5-0062/2000 -  
-
ENVI 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne on the Aids epidemic and Vatican advice on condoms EN  
- P5_DCL(2003)0029 - Wygasła  
Chris DAVIES , Johanna L.A. BOOGERD-QUAAK , Marco CAPPATO , Anna KARAMANOU , Michiel van HULTEN  
Data otwarcia : 26-11-2003
Termin : 26-02-2004
Liczba sygnatariuszy : 73 - 26-02-2004
Oświadczenie pisemne on the violation of the fundamental rights of the people of Vietnam and respect for the rights of Montagnards EN  
- P5_DCL(2002)0015 - Wygasła  
Marco PANNELLA , Paulo CASACA , Daniel COHN-BENDIT , Chris DAVIES , Charles TANNOCK  
Data otwarcia : 23-09-2002
Termin : 23-12-2002
Liczba sygnatariuszy : 23 - 23-12-2002
Oświadczenie pisemne on the violation of the fundamental rights of the people of Vietnam and the release of religious leaders EN  
- P5_DCL(2002)0014 - Wygasła  
Marco PANNELLA , Paulo CASACA , Daniel COHN-BENDIT , Chris DAVIES , Charles TANNOCK  
Data otwarcia : 23-09-2002
Termin : 23-12-2002
Liczba sygnatariuszy : 27 - 23-12-2002

Kontakt