Daniel FREUND Daniel FREUND
Daniel FREUND

Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană

Membru

Germania - Bündnis 90/Die Grünen (Germania)

Data nașterii : , Aachen

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz Daniel FREUND

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate aferent exercițiului financiar 2018

22-01-2020 TRAN_AD(2020)642920 PE642.920v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2018

22-01-2020 TRAN_AD(2020)642922 PE642.922v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Clean Sky 2 aferent exercițiului financiar 2018

22-01-2020 TRAN_AD(2020)642924 PE642.924v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației aferent exercițiului financiar 2018

22-01-2020 TRAN_AD(2020)642926 PE642.926v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Shift2Rail aferent exercițiului financiar 2018

22-01-2020 TRAN_AD(2020)643062 PE643.062v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

AVIZ privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă (EMSA) aferent exercițiului financiar 2018

22-01-2020 TRAN_AD(2020)643064 PE643.064v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea III - Comisia și agențiile executive

22-01-2020 TRAN_AD(2020)643066 PE643.066v02-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

Contact

Bruxelles

Strasbourg